شمس تبریزی , shamsclub

شمس تبریزی

شمس تبریزی , shamsclub

شمس تبریزی

1,908نــــفــــــر
عضو شده اند
1,908نفر عضو شده اند
آن خطاط سه گونه خط نوشت یکی را خود خواند و لا غیر یکی را هم خود خواند و هم غیر یکی را نه خود خواندی و نه غیر آن[خط سوم]منم................شمس تبریزآن خطاط سه گونه خط نوشت یکی را خود خواند و لا غیر یکی را هم خود خواند و هم غیر یکی را نه خود خواندی و نه غیر آن[خط سوم]منم................شمس تبریزمشاهده کامل مشخصات
31 تیر 1384
هنوز مارا،((اهلیت گفت)) نیست کاشکی ((اهلیت شنودن)) بودی!تمام گفتن می باید و تمام شنودن!بردل ها مهر است،بر زبان ها مهر است،برگوش ها مهر است،

اعضاء

  • پیمان تک , tak_peyman
  • علیرضا ا , alireza_kz
  • احسان اسی , essi22
  • سما  نه , tiamo7290
  • 1908 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • خانلار , khanlarclub
لیست لینکها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
لیست بحث ها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.