نتایج جستجو : پارسیان - 258 مطلب

95/09/7 00:00
قوم لر پارس هخامنش , lur.pars.hakhamanesh

قوام زیادی از جمله لُرها(پارس ها،کاسیان،ماد و............ )، آذری ،گیلکی،تاتها ، تالشی، ارامنه ، کرد، بلوچ ،، مازنی ، قـشقـایی،اعـراب ،آشور، ترکمن‌ها، از جمله اقوامی هستند که در کشور عزیزمان ایران زندگی میکنند .
همان طور که میدانید نام فارس مُعرب پارس است ، و هر دو یکی هستند . امروزه قومی به نام فارس (پارس ) نداریم ، بلکه این قوم و نام اون در گذشته بوده است و امروز تغییر نام یافته است .
به طور مثال کسی در ایران نمی گوید قوم پارت !!! به دلیل اینکه قبیله های آن به دلیل گسترش جمعیت نام قوم خود را تغییر داده اند .
چیزی که مسلم است فارس ، پارت و ماد دیگر به عنوان یک قوم کاربرد ندارند .
اینطور نیست که ، کسانی که پارسی ( فارسی ) زبان هستند ،فارس ( پارس ) باشند .
زبان فارسی زبان رسمی کشور است و مسلما همه مردم ایران به راحتی آن را تکلم میکنند . در گذشته هم زبان پارسی بین دیگر اقوام نفوذ داشته است .

ما در ایران امروزه اقوامی مانند لُر (با چندین ایل مختلف )، مازنی ، بلوچ ، آذری، تالشی ، گیلکی ، ارامنه ،ترکمن، عرب، کرد، قشقایی ،و...... داریم .
اما در گذشته مانند پارس ،ماد، پارت ، و.......... داشتیم .
هخامنشیان و ساسانیان دو حکومت بزرگ قوم پارس بودند .
ساسانیان در واقع نوادگان هخامنشیان بودند . وقفه ای که بین حکومت هخامنشیان افتاد ، با قدرت گرفتن دورباره پارسیان ، حکومت دوم به نام ساسان ،بزرگ ساسانیان نام گذاری شد .پادشاهان ساسانی خود ، این موضوع را بیان کرده اند .
قوم لُر ، از چندین قوم باستانی تشکیل شده است ، از جمله : پارس { پاسارگادیان ، ماسپیان، مردها ، و.... } ، ماد ، کاسی ها و ...................... بودند .
امروزه این اقوام باستانی، قوم بزرگ لُر را تشکیل می دهند .

زبان لُری ، منشعب از پارسی باستان است . زبان لُری مادر ، زبان فارسی است . زبان فارسی کنونی ، از پارسی میانه گرفته شده است .
قدمت شهر باستانی لور به دوره هخامنشیان میرسد .این شهر باستانی در شمال شهرستان اندیمشك و در حاشیه جاده كمربندی فعلی می باشد .
معرب پارس ها ، فارس ها است .
اینطور نیست که ، کسانی که پارسی زبان هستند ، از نژاد فارس ها باشند .
امروزه قومی به نام پارس ( فارس ) نداریم ، بلکه فارس اسم قبلی چند تیره از قوم لُر بوده است .
اگر در استان فارس ، کرمان ، مرکزی ،یزد ، اصفهان و.......... تمام ایل های لُر رو جدا کنیم . میبینیم که هیچ ایل و طایفه ای ، پارس نیست ، و باقی مانده ها عرب ، قشقایی ، تاجیک ، آذری ، ترک ، تالشی ، بلوچ ،و......... غیر پارس هستند .

از خاندان هخامنشیان افرادی با نام های لُهراسب ، لرس ، داریوش بزرگ و...... بوده اند .

اقوام پارسی نام دسته‌ای از مردمان آریایی است، که در جنوب و مناطق مرکزی و غربی کشور سکونت داشتند .
پارس‌ها را نباید با پارسی زبانان اشتباه گرفت .

نظریه کوچ آریایی ها به ایران یک نظریه سوخته است . باستان شناسان با مطالعه ، بررسی و ترجمه آثار و سنگ نوشته های بجا مانده از بین النهرین و مصر ، وسومر ،واژه های بسیاری را یافته اند که ریشه اریایی دارند و این نشان می دهد که آریاییها بومیان اصلی ایران بوده اند و بسیار پیشتر از تمدنهای بین النهرین در ایران می زیسته اند.
آثار باستانی فراوانی از نژاد پارس ها و به ویژه در سرزمین عیلام ، کشف و بررسی شده است و قدمت آنان به بیش از 20000 بیست هزار سال قبل میرسد ، و نشان میدهد که آریایی ها بومیان ایران بوده اند .
با توجه به اینکه این زبان توانسته به تدریج به دیگر زبان‌ها پیروزی یابد، امروزه تمامی پارسی زبانان از اقوام پارس نیستند ، مانند افغان‌ها و تاجیک‌ها که پارسی زبان هستند ولی به هیچ وجه از قوم پارس و آریایی نیستند .
آریایی ها از نژاد سفید هستن .
در پارسی باستان (کتیبه های هخامنشی ) پارسه نام یکی از اقوام ایرانی مقیم جنوب ایران است که مقر ایشان را نیز پارس نامیده اند. از این قوم ، دو خاندان بزرگ پیش از اسلام به شاهنشاهی رسیده اند، یکی هخامنشیان و دیگر ساسانیان . معرب پارس ها ، فارس ها است .
دانشمندان زبان پارسی باستان را خویشاوند زبان سقلابیان بالت میدانند و این امر موجب این فرضیه شده که اجداد ایرانیان در جوار سقلابیان میزیسته اند و اُسّتهای امروزی را واسطه بین قوم پارس و سقلابیان میدانند. در نیمه اول از هزاره اول ق . م . سه قدرت بزرگ در نواحی شمال دجله و فرات با هم رقابت داشتند که از میان آنها ایرانیان توانستند بر دو رقیب دیگر یعنی اورارتو (آرارات ) و آشور چیره شوند و شاهنشاهی وسیعی بوجود آورند.
نام این قوم برای اولین بار در سالنامه های پادشاهان آشور در شرح لشکرکشی آنان به حدود جبال زاگرس به میان آمده است . آشوریان این قوم را در 844 ق.م .شناخته اند.
پارسیان پس از ورود به آنشان و پاسارگاد ،تحت قیادت هخامنش حکومت خود را تشکیل دادند. پس از مرگ هخامنش پسرش چیش پیش پادشاه شهر انشان نامیده شد ، و رسماً در قلمرو وسیعتری به فرمانروایی پرداخت و مناطق تازه ای را به دیگر متصرفات خود پیوست .
(از کتاب ایران تالیف گیرشمن ترجمه معین صص 59 - 109). بنابه روایات مختلف مورخان قدیم ، چیش پیش مذکور غیر از چیش پیش پدر کورش معروف است ، به این معنی که پس از مرگ هخامنش به ترتیب چیش پیش ، کبوجیه فرزند او و کورش فرزند کبوجیه به فرمانروایی رسیدند ، و سپس فرزند کورش بنام چیش پیش دوم روی کار آمد و این شخص همان پدر کورش و آریارمنا است که حکومت را میان دو فرزند خود تقسیم کرد و دو شاخه از خاندان هخامنش به وجود آورد.
از شاخه آریارمنا به ترتیب پسرش ارشام ، نوه اش ویستاسپ و پسر ویستاسپ یعنی داریوش کبیر حکومت کردند. شاخه دوم یعنی نسل کورش را باید شاخه اصلی خاندان هخامنشی شمرد زیرا وسعت شاهنشاهی مربوط به این شاخه است . از
از این شاخه به ترتیب کسانی که به شاهنشاهی رسیدند. (ایران باستان پیرنیا ج 1 ص 231). شاهنشاهان بزرگ این خاندان به ترتیب عبارتند از:
1- کورش (559-530 ق.م .).
2- کبوجیه (530-522 ق.م .).
3- داریوش (522-486 ق.م .).
4- خشایارشا(486-465 ق.م .).
5- اردشیر اول (465-424 ق.م .).
6- داریوش دوم (424-405 ق.م .).
7- اردشیر دوم (405-359 ق.م .).
8- اردشیر سوم (359-338 ق.م .)
- داریوش سوم که پس از مرگ اردشیر ومسموم شدن فرزند او به روی کار آمد و دیر نپایید که به دست نیروهای تازه نفس اسکندر مقدونی و خدعه و بی وفایی سرداران خود از میان رفت ، و با قتل او نخستین شاهنشاهی قوم پارس منقرض گردید. (ایران باستان پیرنیاج 1).
اما قوم پارس همچنان در این سرزمین زیست میکرد، و در حدود پانصد سال بعد از سقوط امپراطوری هخامنشی خاندان دیگری که خود را از نسل داریوش سوم و بازمانده خاندان هخامنشی میشمرد ،در پارس نیرو گرفت و دومین شاهنشاهی بزرگ قوم پارس را به وجود آورد.
ساسان جد این سلسله در استخر در معبد اناهیتا (ناهید) مقامی ارجمند داشت . پسر او پاپک با دختر یکی از امرای محلی ازدواج کرد و بوسیله کودتایی قدرت را از دست او گرفت و بعدها موسس سلسله سامانی شناخته شد و جلوس او (208 م .) مبداء تاریخ جدیدی به شمار رفت .
(از کتاب ایران گیرشمن ترجمه معین صص 290-291). از فرزندان پاپک به ترتیب این کسان به تخت شاهی نشسته اند: 1- اردشیر پاپکان (پسر پاپک ). 2- شاپور پسر اردشیر. 3- هرمز اول پسر شاپور. 4- بهرام اول پسر دیگر شاپور. 5- بهرام دوم پسر بهرام اول . 6- بهرام سوم پسر بهرام دوم .
7- نرسه (نرسی ) پسر دیگر شاپور اول . 8- هرمز دوم . 9- شاپور دوم . 10- اردشیر دوم . 11- شاپور سوم . 12- بهرام چهارم . 13- یزدگرد اول . 14- بهرام پنجم (بهرام گور). 15- یزدگرد دوم . 16- کواد (قباد) اول . 17- خسرو انوشیروان . 18- هرمز چهارم . 19- خسرو دوم (خسرو پرویز). 20- کواد دوم (شیرویه ).
21- اردشیر سوم . 22- شهروراز. 23- خسرو سوم . 24- پوراندخت . 25- آزرمدخت . 26- هرمز پنجم . 27- خسرو چهارم . 28- پرویز دوم . 29- فرخ زادخسرو. 30- یزدگرد سوم . سرگذشت هریک از این شاهان پارسی در لغت نامه جداگانه آمده است .

قوم لُر {لهر } در گذشته، شامل چندین قوم بزرگ از جمله : پارس (پاسارگادیان، ماسپیان ، مردها ، و........} ، ماد ، کاسیان و............ بودند . امروزه این اقوام با نام قوم بزرگ لُر را تشکیل می دهند .
قوم لُر امروزه از ایلات مختلفی تشکیل شده است . هر کدام از این ایلات بزرگ ، نیز از ایل ها ، طوایف و تیره های مختلف تشکیل میشود . شاید هموطنان عزیز فقط نام چند شاخه را بدانند ، اما در اینجا به معرفی شاخه های قوم لُر میپردازیم .
1 - لُر کَلهُر :
الف : ایلات گیلانی ، منصوری ،حاجی زادگان ، کاظم خانی ، زینلخانی ، قوچمی ، آجودانی .
ب : ایل بالاگِریوه : از ایلات کردعلیوند ، مرادعلیوند{بهاروند } و.... که کلهر تبار هستند .
بالاگریوه هسته قوم لُر می باشد .
بالاگریوه ، یعنی بالاترین گِریویا ( گِریوها) - بالامنش
تلفظ انگلیسی : Balageruya = یالاگِریویا
گِریُویا ، یعنی گروه ها geruya و یا Geruha
ger+u+ya(ha)=geruya
گِریُو +یا {علامت جمع در زبان لُری } ،
نحوه تلفظ : گِریُو به گونه ای تلفظ می شود که حرف ( ر ) حالت تشدید به خود نگیرد .
باید چند بار پشت سرهم تلفظ کنید تا متوجه شوید .
مثال با یکه جمله :
گُروهی دارند میایند = گِریویِ ، ها یایِن ( یان)
گُروهی رفتند = گِریویِ رَتن ( رتِنَه )
تلفظ انگلیسی گُروه = geru
ایل های کردعلیوند و مرادعلیوند ، فرزندان کرم کلهُر هستند . این ایل ها در تمام لرستان ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ،شیراز ، بویراحمد ، ایلام ( پشتکوه ) و .......... سکونت دارند .
لرستان در گذشته به دو قسمت عمده پشتکوه و پیشکوه تقسیم شده است.
بالاگریوه مرکز لرستان کوچک{ پیشکوه ، پشتکوه } است .
ایل بالاگِریوه{بالاگِریویا} ، با منطقه بالاگِریوه تفاوت دارد .
ایل بالاگِریوه {بالاگِریویا} به طوایفی گفته می شود که از یک نیای مشترک هستند ، اما منطقه بالاگریوه به سرزمین هایی گفته می شود ، که به خاطر اینکه ایل بالاگِریوه در آن سکونت یافته اند ، به منطقه بالاگِریوه مشهور شده است . در مناطق بالاگِریوه از ایل ها و طوایف مختلف لُر ، که جزء ایل بالاگِریوه نیستند سکونت دارند ، از جمله رشنو {شلووند ،هلدی ،و.... دریکوند و جودکی از یک نیای مشترک بوده اند و رشنو هستند } ، پاپی ،میر ،سگوند ،دیناروند ،ملکشاهی { بازگیر و....} ، و سایر طوایف مختلف .
مسکن اولیه ایل کَلهُر ( کَلُر) کوه های زاگرس و مرکز اصلی سکونت آنان منطقه بالاگریوه [ شامل ، خرم آباد ، دره شهر ، پلدختر ، شوش ، اندیمشک ، دهلُران ،آبدانان ،معمولان ، درود ، ویسیان ، حسینیه ، و ...................] است .
کَلهُرها در خرم آباد(شاپورخاست) ،پلدختر ،بروجرد ،درود ،اندیمشک ،دره شهر ،اسلام آباد غرب ،سر پل ذهاب ،گیلان غرب ،قصر شیرین ،شوش،دهلُران ،آبدانان ،ویسیان ،معمولان ، و در استان های کهکیلویه و بویر احمد ، خوزستان ،چهار محال بختیاری ، شیراز ،و .......... سکونت دارند .
برای بیرون کردن دشمنان ایران به غرب رفتند . و بعد همراه کریم خان زند (وکیل الرعایا) به شیراز رفته و تا انقراض زندیه همراه آنان بوده . بعد از پایان حکومت زندیه اکثرا به لرستان ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، و ایلام برگشتند .
مرکز اصلی کَلُرها منطقه بالاگریوه هست .
لُر کَلهُر [ کَلُر ] هم بیشتر از اون چیزی که در کرمانشاه هست ، تو استان های دیگه هستن ، و همه هم گویش خاص خودشون رو دارن .
ایل های کردعلیوند ، مرادعلیوند ، بهاروند ، به گویش لری مینجایی صحبت می کنند .
گویش لُری کَلُری [ کَلُهری ) رو هم متوجه میشوند .

2 - لُر ممسنی
3 -لُر چهاربنیچه (ایل های بویراحمد، نوئى، چرام ، دشمن زیاری )
الف : - ایل بویر احمد( بویراحمد علیا، بویراحمد سفلى و بویراحمد گرمسیر.
ب : .............
و................
4 - لُر لیراوی :لیراوى کوه و لیراوى دشت
الف : لیراوی کوه : ایل های ، بهمئی ، طیبی ،شیر عالی
ب : لیراوى دشت : خدریها و.....
5- لُر شول
6- ایل سوری : ( عبدولی ،خوشناموند ، خدانظر ،قره علیوند ، شاهیوند ، کوتوله .
7- لُر هداوند
8- لُر کومزاری
9 - لُر دشتستانی
10 - لُر گاپله ی
11- لُر زنگنه
12 - لُر بَستَکی
13 - لُر زند
14 - ایل خزل
15 - ایل میر

16 - ایل رشنو { شلووند ، دیرکوند ، هلدی ، جودکی ، قاسمعلی وند ، و ، قلاوند{ دیرکوند (دریکوند) و جودکی از یک نیای مشترک بوده اند و رشنو هستند.
دسته های مختلف رشنوها :
الف : جودکی ( شامل دو شعبه آقا میرزایی و آقا رضایی )

ب - دریکوند (دیرکوند) : (بر اساس روایت محلی تیره های ساتیاروند، گلالیوند، طالبوند ، زینی وند ، کرفند ،نجفوند ، یاقوند و طافی از نسل « دریک » می باشند .
بر اساس روایات محلی پسران «دریک» عبارتند از یاقو، زینی ، نجف ، گلالی ، ساتیار ، کی رف ، تافی و طالب .
پ : تیره های مختلف فروند,شاهیوند,قاسمعلی وند,زکالوند,خیری وند,تاجکه,حقی,میرزا فرهاد,میرزا نقی,میرزا بزرگ,میرزا کوچک,میرزا اسد,درونی,بداق,بوه,گیوه کش و.......

ت : قلاوند { میرزاوند ، متاون (متآو) ،سهراب وند(سیرآوند) ،برخورداروند،آدینه وند ، مهراب وند و.............. }
ث :رشنو های ایلام: تیره های عاشورخانی – رشنوادی ها – شیرخانی ها و.............

17 -لر لک :
الف : ایل دلفان :شامل طوایف سنجابی، کاکاوند،احمدوند؛ میروك، ایتوند، فلک الدین، کرمعلی، اولادقبا، شاهیوند، موسیوند .
ب : ایل باجولوند (باجلان ) : از پنج طایفه ، یاراحمدی ، آروان، دالوند، قائدرحمت و سگوند و معتمدی تشکیل شده است .
ج : ایل سلسله : سلسله نام‌ جد حسنوندها و طوایف یوسفوندها و کُلیوندها، ترکاشوندها بوده‌ است.
حسنوند: شامل تیره های چراغ ، دولتشه(دولت شاه)، میه فر، کاکولوند،،پولا، زیودار و سیاهچوش می شوند .
د - ایل بیرانوند
دو شعبه :- دشائینان و آلائینان

18 - ایل سلیمانی ( طایفه های : حسینی ، علیدادی ، میرشکاری ، محمدی ، سلیمانی )
19 - ایل علیشیروان
20 - ایل تامرادی
21 -ایل شوهان ( طایفه های فلک، صفرلکی، ، شرف، قیطول، کاوری، کلای وند و........ است
22- ایل پاپی
23- لر هورامی
24 - لر بختیاری
الف - بختیاری چهار لنگ
ب - بختیاری هفت لنگ
25 - ایل کاوحیرده
26 - ایل بان زرده
27 - كرند : ایل باوه جان ( باباجانی ) ، ولدبیگی ، قبادی ، طایف حبیبه وند ،و..... )
28 - خنجی
29 - اوزی
30 - گراشی
31 - خوزی
32 -ایل چگنی
33 - ایل دیناروند
34 - لُر گاپله ی
35 - ایل سیوندی
36 - ایل جمهور
37 - لُر اچمی
99
95/02/23 18:19
تورک دَنیزی  , Turk_sea
[https://www.aparat.com/v/NTYgb]
این کلیپ تمامی دلایل نقشه ها و دسیسه های.تاریخ جعلی و اسلام ستیزی و آریایی و کوروش پرستی و نژاد پرستی دروغین و زرتشت و تمامی بزرگنمایی و دروغهای تاریخی ایران رو اثبات میکند.
3
2
95/02/23 18:17
تورک  , kian.be.turki.yaani.tofan
[https://www.aparat.com/v/NTYgb]
این کلیپ تمامی دلایل نقشه ها و دسیسه های.تاریخ جعلی و اسلام ستیزی و آریایی و کوروش پرستی و نژاد پرستی دروغین و زرتشت و تمامی بزرگنمایی و دروغهای تاریخی ایران رو اثبات میکند.
کامنت بنویسید...
تورک  , kian.be.turki.yaani.tofan
جمعه 24 اردیبهشت ، 14:52
محمد حسین اونا بودند ولی نه اونجوری که شما فکر میکنید.نه به اون بزرگی که شما فکر میکنید.مثلا نادرشاه افشار شخصیتش چند برابر اونها بزرگی داره.از دروغهای دیگه اینکه خشایار شاه با 5 ملیون نفر سرباز به یونان و روم حمله کنه و از 300 نفر شکست بخوره خنده داره.فیلمشم که دیدی.اینا دروغهایی بیش نیستند.اونا بودند ولی نه به این شکل
ادامه
محمدحسین  , hmhossin
جمعه 24 اردیبهشت ، 09:53
خب داریوش چی؟ خشایار چی؟ اون دروغه ایننا این چی این که دیگه واقعیه
ادامه
تورک  , kian.be.turki.yaani.tofan
پنجشنبه 23 اردیبهشت ، 18:40
یوخ داداش
ادامه
95/01/10 08:54
آموزش مجازی پارس , elearningpars
بهترینها برای ما ایرانی هاست ....

چه نیکوست تازه شدن بهار و زیبایی ایران زمین در نوروز باستانی پارس !!

مرکز آموزش مجازی پارس ، نو شدن بهار را به شما تبریک میگوید و آرزوی بهترینها را برای شما داریم ...
94/10/15 13:47
تاریخ پرسیا , pershiahistory
هنوز صدای ارابه‌های داریوش، از دانوب تا سند
از سیحون تا مصر شنیده می‌شود.
جهان وحشی هنوز از خون کوروش ارغوانی‌ست.

سواره‌نظام پارسی صدها سال، غرب مهاجم را جارو کرد و به دریا ریخت
تا نجیب‌زاده‌ی آریایی، هگمتانه را بسازد!
تا جهان متمدن، چوب سدر را از لبنان
طلای ناب را از یونان
عقیق سرخ را از خوارزم
نقره‌ی خام را از مصر
و عاج را از هند به دوش بکشد
و شوش را بسازد!

تا زرگران مادی
سنگ‌تراشان یونانی
و میناکاران بابلی
شاهکار همیشگی جهان، تخت‌جمشید را بسازند!

تا شیهه‌ی گله‌های اسب، دره‌های زاگرس را بلرزاند
و ساتراب‌های پارسی، قاصدان شرقی نور باشند
تا جایی که زمین باشد و زمان فرصت پیمودنش را!

روزی‌ که جهان تخته‌پاره می‌ساخت، ما تخت‌جمشید را ساختیم!
زمانی که بهار را تجربه می‌کردند، ما بهارستان را بافتیم!
آب، اولین عنصر مقدس ما بود که آنها دزدان دریایی بودند!
قبل از آن‌که مسیح بیاید، منشور آزادی کوروش آمده بود!
و پیش از آن...
ما به گفتار نیک حرف می‌زدیم
و به کردار نیک عمل می‌کردیم!
شوش، تلاقی قیصر بود و امپراتور بود و شاهنشاه
و خارج از این دایره، بربر بود و بدویان صحرا!

و اکنون کتیبه‌های گنگ
29
13
12
94/08/18 11:11
پارسیان فروشگاه ساز رایگان فایل , parsianfile
با سلام و احترام.
دوستان گرامی، اکانت رسمی سایت پارسیان فایل در کلوب افتتاح گردید.آغاز فعالیت سایت به صورت رسمی از 16 آذر 94 همزمان با روز دانشجو خواهد بود.
94/05/18 14:54
شیخ میلاد , explode0831
افزونه ها بخش اعظم سایت وردپرسی رو تشکیل میدن، در واقع میتونیم بگیم افزونه ها چارچوب خالی وردپرس رو پر میکنند و باعث رشد و توسعه یک سایت وردپرسی میشوند.
پس بهتر است که از مهمترین و مفید ترین های آن استفاده و بهره لازم رو ببریم .
94/04/4 18:49
همبستگی ایرانیان , iranian_solidarity
بارها در مورد بزرگترین امپراتوری تاریخ از ما سوال شده است و حرف و حدیث‌هایی در این باب منتشر شده است.طبق وبسایت گینس بزرگترین امپراتوری تاریخ با توجه به درصد جمعیت؛ متعلق به هخامنشیان بوده که به “امپراتوری پارس” شناخته می‌شود. این امپراتوری بنا به تحقیقات (در زمان خودش) شامل حدود ۴۹.۵ میلیون از ۱۱۲ میلیون جمعیت جهان و بالغ بر ۴۴ درصد جمعیت جهان بوده است.
265امپراتوری پارس توسط کوروش بزرگ در ۵۵۰ سال پیش از
میلاد بنیان نهاده شده و شامل آسیای مرکزی، خاورمیانه، حاشیه مدیترانه، افریقای شمالی و حتی بخش‌هایی از اروپا می‌شده است.
این رکورد در وب سایت گینس به عنوان “بزرگترین امپراتوری جهان با توجه به جمعیت” ثبت شده است. برای اطمینان به آدرس آبی رنگ در آخر نوشتار رجوع کنید.

largest empire by percentage of world population

اجتماعی باشید! به اشتراک بگذارید...

36
288
26
94/04/4 00:55
تورک ایگیدلری , fasboqan
35
13
13
94/03/30 22:51
همبستگی ایرانیان , iranian_solidarity
پیامبر اعظم (ص)
دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از
سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
رهنمود رهبر معظم:

باید به جایی برسیم که جویندگان
علم، زبان فارسی را بیاموزند ...
این را به عنوان آینده حتمی وقطعی در نظر بگیرید و برای آن تلاش کنید ...
15
5
10
94/03/25 23:03
همبستگی ایرانیان , iranian_solidarity
در کتاب های جغرافیای آمریکای لاتین خلیج فارس بیشتر به عنوان Persicumو یا دریای پارس اشاره شده است. در اصطلاح لاتین Sinus Persicus معادل Persicher golf بوده که به زبان فرانسه Persico gof به زبان ایتالیائی، Persidskizalirدر زبان روسی Perusha Wan که همه این واژه ها به معنی پارس است.
94/02/17 00:00
همبستگی ایرانیان , iranian_solidarity
یکی از نقش برجسته های مربوط به هخامنشیان در تخت جمشید
به کلاهی که بر سر این دو تن قرار دارد ، توجه بفرمایید
این کلاه برایتان آشنا نیست ؟!
94/02/2 14:16
تاریخ پرسیا , pershiahistory
سرزمین ایران وایرانیان همواره در طول تاریخ مورد ستایش دیگر ملل و اقوام بوده است. پذیرش سریع اسلام توسط ایرانیان، وجود مردان مبارز و نستوه، پرورش نخیگان عرفان و معنویت. تولد فیلسوفان مشهور، هنرمندان كم نظیر ودانشمندان بی بدیل در این منطقه از جهان باعث شده تا ایران و ایرانی مورد ستایش بزرگان جامعه بشری وحتی فرستادگان الهی قرار گیرد. در روایات گوناگونی پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز به ستایش از ایرانیان پرداخته كه به برخی از احادیث وارده از ایشان اشاره می‌كنیم. (میزان الحكمه، ج10، ص4568).
حدیث اول :
اعظم الناس نسیباً فی السلام اهل فارس
بزرگترین سهم را در اسلام، مردم ایران دارند.
حدیث دوم :
اسعد العجم بالاسلام اهل فارس
خوشبخت ترین ملت غیر عرب به واسطة اسلام، مردم ایرانند.
حدیث سوم :
العجم یشركونكم و أنسابكم. لو كان الایمان معلقاً بالثریا لناله رجال من العجم و اسعد هم به الفارس
عجم‌ها در دین و نسب شما با شما شریك می‌شوند. اگر ایمان به ثریا آویزان باشد، هر آینه مردانی از عجم به آن دست یابند و خوشبخت ترین آنها به لحاظ ایمان ایرانیانند
حدیث چهارم :
در این حدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) روحیه علم گرایی و حقیقت طلبی ایرانیان را چنین توصیف می‌فرماید :
لو كان العلم بالثریا لتنا و له رجال من فارس
اگر دانش درثریا باشد، بی گمان مردانی از ایران به آن دست می‌یابند.
16
8
7