نتایج جستجو : دعا - 891 مطلب

97/03/25 10:33
سبک زندگی اسلامی , Islamic_lifstyle
الدعاء مخ العباده
دعا مغز عبادت است
دعا امر تشریفاتی نیست
در جلسات، دعا نباید تحت الشعاع سخنرانی و سایر امور قرار بگیرد که فرع آنها شود
99
97/03/25 05:23
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
#خدایا
به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل #دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم #حفظ کنیم.
#آمین
15
5
14
97/03/23 00:17
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
خداوندا دستهای خالی ام را بنگر میدانم بنده خوبی نبودم امامیدانم كه خدای خوبی هستی! ای تکیه گاه کسی که تکیه گاه ندارد... یاعِمادَ مَنْ لاعِمادَ لَهُ
19
1
10
97/03/22 01:16
طاهره محمدی , lolooo67
‍ برایِ حالِ خوب هم دعا کنیم
حالِ خوب یک سری ها
در گرو بردنِ اسمشان
به وقت الغوث گفتن ماست

برای آرزوهایِ نرسیده یِ هم دعا کنیم
لمس کردنی میشود
بعید ترین آرزویشان
اگر موقع چشم بستن و
از ته دل صدا زدن اسمِ بلند مرتبه اش
اسمش را زیر لب زمزمه کنیم
برایِ قرارِ دلهایِ بی قرار هم دعا کنیم
آرامش میشود
سهم دلهایشان
اگر دانه تسبیح چرخاندنی
آرامش طلب کنیم
برای تشویش هایشان
برایِ بدی هایِ تمام نشده یِ هم دعا کنیم
موقع باز شدن لبهایمان
به خواندنِ حروفِ العفو
بخشیدگیشان حتمیست
در حق هم دعا کنیم
دعا از زبانِ دیگری که باشد
دستِ رد به سینه اش نمیخورد
97/03/20 04:06
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/IRnfH]
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://www.aparat.com/v/IRnfH
https://t.me/shahidjodeiri

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی

97/03/20 04:06
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/IRnfH]
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://www.aparat.com/v/IRnfH
https://t.me/shahidjodeiri

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی

97/03/16 05:10
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/3gst1]
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://t.me/shahidjodeiri/687

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی

97/03/15 09:26
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/LAf1H]
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://t.me/shahidjodeiri/687

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی

97/03/12 05:00
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/70pfP]
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://t.me/shahidjodeiri/638
کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی
97/03/11 05:24
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/d4kOj]
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://www.aparat.com/v/d4kOj
shahidjodeiry.blogfa.com
کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی
97/03/10 02:39
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/Xa702]
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://www.aparat.com/v/Xa702
shahidjodeiry.blogfa.com
کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه رمضان ، دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی
97/02/31 16:13
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/4fSqC]
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://t.me/shahidjodeiri/559
https://www.aparat.com/v/4fSqC

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه زمضان ، دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی
97/02/31 16:13
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/4fSqC]
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://t.me/shahidjodeiri/559
https://www.aparat.com/v/4fSqC

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه زمضان ، دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی
97/02/31 16:12
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی , shahidjodeiry
[https://www.aparat.com/v/4fSqC]
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان باصدای بسیار زیبای حسن خانچی

https://t.me/shahidjodeiri/559
https://www.aparat.com/v/4fSqC

کاری از:مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

مذهبی ، دعا ،حسن خانچی ،ماه رمضان ، کهنمو ، دعای روزانه ماه زمضان ، دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ، مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی ، شهدای کمیته انقلاب اسلامی
97/02/19 20:35
رنگارنگ , ranga_rang
اگر بپرسم قادر مطلق و تنها منبع قدرت کیست،
جواب افراد بسیار زیادی، این است که خداوند، منبع همه قدرتهاست.
دست خداوند بالاتر از همه دست هاست.

جواب شان خداست اما رفتارشان چیز دیگری است.
برای آنها وعده رئیس بانک، واقعی تر از وعده ی خداوندی است که می گوید:

من نزدیکم و اجابت می کنم دعای هر فردی که من را اجابت نماید.

گفتار مردم این است که قدرت در دست خداوند است،
اما از حکومت ها، دولت ها، کارفرماها و… می ترسند
و ادامه زندگی شان را منوط به وجود آنها می دانند
و برای حل مشکل شان به انسان هایی با ویژگی های خودشان متوسل می شوند.
15
3
4
97/02/15 16:33
محدثه احمدی   طلبه , m.a.4
**************

«إِلَهِی لَوْ أَرَدْتَ هَوَانِی لَمْ تَهْدِنِی وَ لَوْ أَرَدْتَ فَضِیحَتِی لَمْ تُعَافِنِی.»

«خداوندا!

اگر می‏خواستی خوارم کنی، هدایتم نمی‏کردی.و اگر می‏خواستی

رسوایم سازی، از عقوبت دنیا معافم نمی‏کردی.»

***************

«مناجات شعبانیه»

***************

 

97/01/28 08:35
یه غریبه , ahmadian1368
و امْنُنْ عَلَیْنَا بِحُسْنِ نَظَرِكَ وَ لا تَكِلْنَا إِلَی غَیْرِكَ.

با حُسنِ توجّه خویش، بر ما منّت گذار! و ما را به غیرِ خودت وامگذار!
97/01/27 00:07
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
در میان این همه هیاهو آخرین روزهای ماه رجب خیلی بی سر و صدا داره تموم میشه.
اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اَسْاَلُهُ التَّوْبَهَ
17
3
9
97/01/24 00:04
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
هوای دلم ابری بود
و نم نمی هم می بارید ...
زبانم به ترنم دعاهای قرآنی حلاوت گرفته بود:
رَبَّنا آتِنَا فِی اَلْدُنْیا ...
رَبَّنا اَفرِقْ عَلَیْنا ...
رَبَّنا لاٰتُزِغ قُلُوبَنا ...
و ...
باران چشمم نم نم می آمد
به این دعای آسیه که رسیدم
طوفانی شدم:
إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ(تحریم/۱۱)
خواستم خانه ای توی بهشت برایم بسازد
کنار خودش
حتی حسرتش هم شیرین است ...

5
1
2
97/01/7 09:09
یاسیدالکریم , yasayyedalkarim
دعا اتصال قطره ای کوچک با دریای پر خروش و بی انتهاست.

امام صادق(ع) از اجداد طاهرین خود روایت کرد که امیرالمومنین(ع) فرمود :
[در] دعا كلیدهاى پیروزى [مادی و معنوی] و اسباب رستگاری [ دنیوی و اخروی] است، و بهترین [و موثرترین] دعاها ؛ دعائى است كه از سینه ای پاکیزه و دلی خداترس [و پرهیزکار] بر آید. و اسباب نجات در مناجات است، و با اخلاص خلاصی فراهم شود، و آن هنگام که مشکلات به حد اعلی رسد [و بی تابی به نهایت رسد] پناهگاه [و امان دهنده] خداست و به سوی خدا پناه باید برد [و از بارگاه او گشایش و فرج باید خواست.]

عن السكونی عن أبی عبد الله (ع) قال قال أمیرالمؤمنین [علی] (ع)
الدعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح و خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی و قلب نقی
و فی المناجاة سبب النجاة و بالاخلاص یکون الخلاص فاذا اشتد الفزع فالی الله المفزع

الكافی ج 2 ص 468 سند موثق
الوسائل‏ ج7 ص39 ح[8655] هکذا
کامنت بنویسید...
فرزین آذری , fa40
شنبه 1 اردیبهشت ، 01:55
عالی
ادامه