نتایج جستجو : تحول در حوزه - 7 مطلب

94/09/14 16:22
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat
99
94/09/14 16:17
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat
94/08/4 11:31
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat
مقام عظمای ولایت در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۲ در دیدار جمع کثیری از علما و طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم و مدارس علمیه‌ی تهران‌، دو نگاه اساسی روحانیت به مسائل انقلاب را بیان کرده و به تشریح اهمیت آن می پردازند. سخنانی که این روزها باید مدام یادآوری شوند.

روحانیت باید دوگونه به مسأله نگاه کند و می‌کند:
شما می توانید ادامه ی خبر را در آدرس زیر دنبال نمائید.
94/07/27 06:45
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat
حوزه های علمیه مرکز و مهد آزاد اندیشی بوده است. همیشه افکار و نظراتی که وجود داشته است، در مجامع علمی تبیین و بررسی میشده است. این کار منجر به بالندگی فقه و پویایی اجتهاد میگردیده. اما متاسفانه در عصر کنونی این مسئله کم رنگ شده است و فضای حوزه ظرفیت لازم برای پذیرش حرفهای نو را ندارد حتی در برخی موارد شاهد برخوردهای فیزیکی هستیم.
رهبر انقلاب حوزویان را دعوت به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی کرده است و از مسئولان نیز خواسته اند، فضایی برای ارائه حرفها وسخنان آزاد اندیشانه فراهم کنند. بخشی از سخنان رهبر انقلاب در رابطه با این موضوع را از نظر میگذرانیم :.........
ادامه خبر را در آدرس زیر دنبال نمائید
94/07/26 13:42
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat.tamaddon
تمدن اسلامی به معنای واقعی آن، تنها با حضور امام معصوم ع و ولی خدا از یک سو و پذیرش عمومی از جانب مردم از سوی دیگر، محقق می‌شود. اما این گونه نیست که در عصر غیبت ما هیچ تکلیفی در این زمینه نداشته باشیم. تفکر یا همه چیز یا هیچ چیز، تفکر غیر اسلامی است. در تفکر الهی، انسان تا می‌تواند باید به سوی کارهای نیک و اعمال پسندیده حرکت کند. در عصر غیبت این فقها و علمای امت اسلام هستند که جانشین امام بوده و وظایف امام را در حد توان جامه عمل می‌پوشانند.............
ادامه ی خبر را در آدرس زیر دنبال نمائید.
http://feghahat.com/?p=1451
94/07/26 13:00
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat.tamaddon
اگر حوزه ‏ها بخواهند جامعه كنونى امت اسلام را اداره كنند و رسالت اسلامى و فقهى خود را ایفا نمایند، مى‏ بایست كه با حفظ اصول علمى و مبانى متقن تحقیق و اجتهاد كه ایشان از آن به فقه جواهرى تعبیر دارد از فقاهت تقلیدى به فقاهت اجتهادى عدول كنند. با فقه و مسائل آن سرسرى و ناشیانه و غیر منطقى (بر اساس قیاس و استحسان و مصالح مرسلة) مواجه نشوند و با این حال در شناخت واقعى روح قوانین اسلام و تطبیق آنها بر موضوعات نوین تلاش كنند............
ادامه خبر را در آدرس زیر دنیال نمائید.
http://feghahat.com/?p=1481
94/07/26 11:34
فقاهت و تمدن سازی اسلامی , feghahat.tamaddon
حوزه های علمیه مرکز و مهد آزاد اندیشی بوده است. همیشه افکار و نظراتی که وجود داشته است، در مجامع علمی تبیین و بررسی میشده است. این کار منجر به بالندگی فقه و پویایی اجتهاد میگردیده. اما متاسفانه در عصر کنونی این مسئله کم رنگ شده است و فضای حوزه ظرفیت لازم برای پذیرش حرفهای نو را ندارد حتی در برخی موارد شاهد برخوردهای فیزیکی هستیم.

رهبر انقلاب حوزویان را دعوت به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی کرده است و از مسئولان نیز خواسته اند، فضایی برای ارائه حرفها وسخنان آزاد اندیشانه فراهم کنند. بخشی از سخنان رهبر انقلاب در رابطه با این موضوع را از نظر میگذرانیم :.........
ادامه خبر را در آدرس زیر دنبال نمائید
http://feghahat.com/?p=1807