نتایج جستجو : الو - 2 مطلب

95/10/1 12:23
شایعات , SHAYEAAT.IR
نامهای منتسب به همسر گراهام بل صحت ندارند و "الو" یک حرف ندای فرانسوی برای آغاز تماس تلفنی است!

**متن شایعه

" [1] اغلب ما زمانی كه تلفن رو برمی داریم بیدرنگ از واژه "الو" استفاده می كنیم ؟! اما این كلمه به چه معنیه؟
و البته بیشتر ما در كتاب زبان دبیرستان خوندیم كه واژه " الو " (allo) از واژه انگلیسی hello اقتباس شده!!!! اما به نظر شما دوستان ما در بلاد كفر اول كلام رو با سلام شروع میكردند؟
جالبه بدونیم كه Margaret Hello همسر گراهامبل بوده كه اولین مكالمه گراهامبل با ایشون انجام شده ، جالب تر اینكه واژه hello خیلی زود به allo تغییر شكل می ده و ما همیشه اسم خانم Margaret Hello رو در مكالمات تلفنی به زبان خود جاری می كنیم.

[2] تلفن را الکساندر گراهام بل اختراع کرد
اولین خط تلفن را به خانه معشوقه اش "آلساندرا لولیتا اوسوالدو "
وصل کرد. در هر تماس او را با نام کاملش میخواند.
گراهام بل مدتی بعد نام معشوقه اش را کوتاه کرد
"آله لول اس"!
و دفعات دیگر نیز کوتاهتر: الو.
از آن پس بل با گفتن "الو" تلفن جواب میداد.
بل به چند نقطه شهر خط تلفن کشید و انسان ها مانند بل موقع زنگ زدن تلفن "الو" می‌گفتند.
امروزه از هر نقطه دنیا صدای "الو" شنیده می‌شود اما بیشتر افراد ماجرای الو را یا نمی‌دانند و یا اصلاً کنجکاوی هم نمی‌کنند. "

**پاسخ شایعه

1. متن اول یک شایعه بین المللی است و خاستگاه شایعه دوم، سایتها و صفحات کشور ترکیه می باشد!
http://yon.ir/agbell1
http://yon.ir/agbell2
2. تنها همسر گراهام بل "Mabel Gardiner Hubbard" نام داشت که از پنج سالگی کاملا ناشنوا بود! پس او نمی توانسته تماس تلفنی داشته باشد تا در آن مورد خطاب قرار بگیرد!
http://yon.ir/agbell3
3. نام او پس از ازدواج به "Mabel Gardiner Bell" تغییر کرد و نام قبل و بعد از ازدواجش به هیچ یک از نداهای پاسخ به تلفن در جهان شباهتی ندارد!
http://yon.ir/agbell4
http://yon.ir/agbell5
4. گراهام بل برای آغاز مکالمه تلفنی واژه "Ahoy" را پیشنهاد داد که نوعی سلام دریانوردی بود، اما ادیسون استفاده از "Hello" را در جوامع انگلیسی زبان مرسوم کرد!
http://yon.ir/agbell6
http://yon.ir/agbell7
5. واژه "الو" چنانچه در لغتنامه دهخدا آمده، یک صوت فرانسوی جهت آغاز مکالمه تلفنی است که به زبان فارسی وارد شده است. حرف ندای "Allô" در فرانسوی هم ردیف "Hello" در انگلیسی شناخته می شود.
http://yon.ir/agbell8
http://yon.ir/agbell9
6. بسیاری از دانشجویان ایرانی، خصوصا در دوران قاجار در فرانسه تحصیل کردند و در بازگشت زمینه ساز ورود واژگان فرانسوی به فارسی شدند.
http://yon.ir/agbell10

حق جو و حق طلب باشیم
لینک مطلب جهت انتشار:
http://shayeaat.ir/post/742
99