نتایج جستجو : ازدواج - 1358 مطلب

97/07/28 23:34
سالن عقد خاطره , aghdkh
آداب ازدواج در یهودیان

انسان موجودی اجتماعی است و براساس غرایزی كه در وجود او نهاده شده، مایل به برقراری ارتباط با دیگر همنوعان خود و در مقیاسی كوچكتر خواستار برقراری پیوندی بسیار نزدیكتر با فردی به نام همسر و داشتن روابط زناشویی است. تورا نیز مانند بسیاری دیگر از دستورهای خود، این خواسته را جهت بخشیده و سعی دارد تا با برنامه ریزی اصول و قواعدی، این میل و خواسته را از حالت غریزی و معمولی خارج كرده، به آن تقدس بخشد؛ تا به این وسیله انسان بتواند خواسته ها و غرایز خود را ارضا كند و هم به سبب اجرای فرمان خداوند، سزاوار و در خور پاداش باشد.
99
97/06/30 16:19
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
در چه مواردی زن حق فسخ پیوند زناشویی را دارد؟ با ما در این مقاله همراه باشید. برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردى، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسى، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

در اسلام سعی بر این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند. پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند که نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است. عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است. اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارد در این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده یا نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن و مقطوع بودن آلت تناسلى. عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسى، کورى، زمین گیرى، قرن و افضا.

اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
۱) اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
۲) اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش (چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد) از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود. زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.
۳) اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود. البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
۴) عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.
۵) زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود.
97/06/27 13:02
مجله جشن عروسی , jashne_aroosi
برخی از افراد ازدواج را وسیله‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی که در ذهن دارند؛ اهدافی غیر از هدف‌های زناشویی. ازدواج با هدف‌ های اشتباه فرد را بعد از ازدواج دچار سرخوردگی و احساس شکست در زندگی مشترک خواهد کرد. با مجله عروسی همراه باشید
97/06/23 18:27
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد: دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است، از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود، باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است، یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته، برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است، هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده، اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:
۱) دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.
۲) پدر و جد پدری، ولایتی بر باکره رشیده، ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
۳) تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح، به تعبیر دیگر، دختر اگر بخواهد ازدواج کند، باید اجازه ولی را بگیرد.
۴) در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.
۵) عکس نظر فوق، یعنی در عقد دائم، دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع، اجازه ولی لازم است.

در بین فقهای اهل سنت، فقهای شافعی، مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر، او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی، ولی مجبر گفته می شود. یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ چون دیگر سن ۱۸ سال، موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد. عبارت اگرچه به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد به: اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، اصلاح شد. در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد، چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است. برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.
اگر دختر بالغی که قانون او را رشید و صاحب صلاحیت در تصرف در امور مالی و غیر مالی خود می داند، بدون کسب اجازه پدر با پسری ازدواج کرد و پدر هم عقد را تنفیذ نکرد، نمی توان مزبور را بدین جهت باطل دانست و هیچ دادگاهی نمی تواند، عقد نکاح را از این جهت ابطال نماید. زیرا علاوه بر آنکه شرط داشتن اجازه پدر یا جد پدری در صحت چنین عقدی به شرحی که بیان کردیم، مبنا و ملاک صحیحی ندارد، باطل نمودن آن خلاف احتیاط است. اگر پدر، به عنوان این که ازدواج بدون اذن او صورت گرفته است، دادخواست ابطال ازدواج بدهد. باید موجه بودن علت مخالف و عدم اجازه خود را اثبات کند و به تعبیر فقهی باید ثابت کند که ازدواج دختر با غیر کفو صورت گرفته است و نمی تواند گفت چون پدر یا جد پدری نسبت به نکاح دختر ولایت دارد، اصل بقای ولایت است و نیازی به آوردن دلیل بر موجه بودن مخالفت ندارد. زیرا ولایت پدر یا جد پدری بر دختر، با بلوغ و رشد او که مفروض مورد بحث، ساقط شده و نمی توان با استصحاب آن ادعای پدر را مطابق با اصل دانست.
97/06/10 16:00
رسانه تبلیغاتی آگهی90 , mehdi70007
https://agahi90.ir/
شما تو عمرتون یکبار یا #نهایت 10 بار میرید #خواستگاری ولی من #مجبورم هر روز 10 تا جا برم خواستگاری میدونی چرا ؟؟ چون من یه #بازاریابم
برای اینکه الان به همتون #ثابت کنم همین الان از همتون خواستگاری میکنم نه برای #ازدواج برای #کسب و کار
You are #going to spend your #time once or at #most 10 times to #apply for a #marriage
But I have to go #every 10 days to ask for a marriage, why? Because I am a #marketer
To #prove to all of you #right #now, I'll give you a gift right now
Not for #marriage for #business
https://agahi90.ir/
97/05/22 01:34
نوید , alborz1368
❤️ ﷽ ❤️

اولین روز از ماه حج و قربانی مصادف با سالروز پیوند آسمانی و ازدواج حضرت علی ❤️ (ع) و حضرت فاطمه ❤️ (س) است. آیاتی در قرآن ❤️ وجود دارد که بر این اتفاق بزرگ تاریخ اسلام دلالت می کنند.
97/05/14 13:31
یاسیدالکریم , yasayyedalkarim
اگر گبریم و ترسا ور مسلمان.. بهر ملت که هستیم از ته ایمان

الف : شاید قصه جماعتی شراب فروش که از اهالی مسجد که همسایه شون بودن و شکایت کردن که با نفرین ملک ما رو خراب کردین و انکار اهل مسجد رو شنیدین و کلام جالب لطیفی که در عجبم از شراب فروشانی که مدعی تاثیر دعا هستند و در عجبم از اهالی مسجدی که منکر اثر دعای خود هستند.

ب : حالا کار به تخلفات قشر مخالف ندارم که چوب خدا زده شون، سوال اینجاست که چرا خود ماها به قواعد مذهبی باور و التزام نداریم؟ چرا ما دنیا زده شدیم؟ چرا ما دروغ و غیبت و تهمت داریم؟ چرا ما اعتقادی به ازدواج آسان نداریم؟ ماها چرا میل به مساجد و دعا و زیارات نداریم؟ ماها چرا صله رحم و نفقه افراد نزدیک یادمون رفته؟ ماها چرا انتظار فرج مون فانتزی و پوست پیازی شده؟ ماها چرا وابسته به اخبار بی بی سی و خوش آمد و بدآمد شیطان بزرگ و تفاله های داخلی ش شدیم؟ و ته ش میگیم اونا هم حق دارن و اونا هم درست میگن. ماها چرا حجاب واجب فقهی و قانونی و قرآنی رو اختیاری می شماریم؟ ماها چرا مقابل بی کفایتی دولت غربزده و پیر و خسته ساکتیم؟ ماها چرا مقابل بی آبی و بی برقی و حوائج ضروری ملت بی تفاوتیم؟ ماها چرا به گرونی ها و احتکار مفت خورها دامن میزنیم؟ ماها چرا دعای ندبه مون شل و وله؟ ماها چرا قرض نمیدیم؟ ماها چرا خمس نمیدیم؟ چرا ماها نمازشب نمی خونیم؟ ماها چرا مث لائیک ها و مادی پرستها شدیم؟ چرا یه غباری ازونها به افکار و رفتار ماها نشسته؟ پس چه فرقی بین ماست؟ نه بالام بهشت خاله بازی نیست و اهل بهشت تفاوت ساختاری و ماهوی و جدی با اهل دوزخ دارن، نمیشه آب قاطی ش کرد. اون بالایی حواسش خیلی جمع تر ازین حرفاست.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین (آل عمران/۱۴۲) ... ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا حتى یقول الرسول و الذین امنوا معه متى نصر الله؟ (بقره/۲۱۴)

ج : این حدیث شریف رو شیعه و سنی نقل و تایید کردن... عن برید عن ابی جعفر (ع) قال حدثنی جابر بن عبدالله ان النبی (ص) قال من تزوج امرأة لمالها وکله الله الیه و من تزوجها لجمالها رای فیها ما یکره و من تزوجها لدینها جمع الله له ذلک.
#التهذیب ج 7 ص 399
یعنی ۱- کار برای خدا اثر دارد و برکت زاست. و کار برای دنیا ابتر است و اگر در ظاهر ابتر هم نباشد برکت ندارد. ۲- این موضوع منحصر به ازدواج نیست. اگر مثل شهید طهرانی مقدم تخصص و اخلاص رو جمع کنی یک تنه با چند تا جوون یک ملت رو از شر اجانب و کفار نجات میدی و بقول سید نصرالله هر دختر شیعه که در لبنان با آزادی قدم می زند از برکت کار شهید طهرانی مقدم است. یا مث دکتر قریب یا افرادی که با همت بلند چه ها کردن. حالا اینو مقایسه کنید با جوونی که تمام همت ش یک مدرک و یک شغل و چار تا مهمون پارتی و یه ازدواج و زندگی معمولی پر از تکرار و بعد ۶۰ سال ناگهان بانگ برامد که خواجه بمرد. تمام. بعد ۴۰ سال نسیا منسیا اصلا احدالناسی نمیگه فلانی کی بود. و اسم دکتر مهندس رو سنگ قبرش یه چیز مسخره میشه. اینها همونا بودن که برا ساعت به ساعت شون تا دلار نمی گرفتن حرکت نمی کردن. و ارزشهای انسانی و دینی شون فقط منحصر به مادی نگری و خود محوری و لذائذ شخصی بود و تمام. این افراد از و رفعناه مکانا علیا (مریم/۵۷) محروم شدن‌. از و ترکنا علیه فی الاخرین و سلام علی نوح فی العالمین (صافات/۷۸و۷۹) و نام نیک در گستره بشریت محروم شدن و ازین دست مثالها زیاده. ۳- به بیان دیگه اگر ازدواج و هر کار مناسب و معروف برای خدا بود در نهایت همه کجی هاش رفع یا کم میشه و همه محاسن درش جمع میشه (چرا که زیبایی و آرامش و قناعت و.. وابسته به مولفه های مختلفی هس که سر کلاف اصلی اون آرامش دست خداست که در یاد خودش و بندگی خودش قرارش داده. الا بذکر الله تطمئن القلوب (رعد/ ۲۸ ) و من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیمه اعمى (طه/ 124) ) و اگر هدف و روش زندگی ما با محوریت مادی نگری و لذت محوری و طمع محوری بود خدا بنا گذاشته این بیت عنکبوت رو دیر یا زود بزنه زمین و باد کله اون فرعون و قارون و تفاله ها و نوچه های صدها پله پایین تر از اونا رو بخوابونه. (ما أغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه (حاقه ۲۸ تا ۳۱) ) ایشاللا منطق مون قارونی و فرعونی با روکش و لعاب مذهبی نباشه.

خلاصه خدا و حرفهاش رو باور کنیم و به دستورات شرعی (خصوصا در اصول و فروع و کبائر ) ملتزم و پایبند واقعی باشیم و از همراهی و همرنگی با اغیار و اجانب و فساق دوری کنیم. و السلام.
97/05/5 14:39
حسین ملک پور , hosseinmalekpour
97/04/21 10:57
مهندس مهدی , jadoykalamat
97/04/11 22:17
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
[https://www.aparat.com/v/mq8vK]
فیلم کوتاه: دختران تنها (با موضوع سخت گیری در ازدواج) فیلم کوتاه بر اساس فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ یُجْتَنَى أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ دختران همانند میوه ای بر درخت هستند که اگر، هنگام رسیدن چیده نشود تباه می گردد... (کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث)
9
4
5
97/04/11 13:51
مجله جشن عروسی , jashne_aroosi
ازدواج یعنی همبستگی روانی، ذهنی و جسمی دو نفر با هم. انتخاب همسر و ازدواج کردن جز مهمترین تصمیم های زندگی هر فرد می باشد که مستقیما بر آینده وی اثر می گذارد و این پیوند زناشویی برای هر دو نفر از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. نکاتی قبل از ازدواج وجود دارد که اگر رعایت شود به ازدواجی موفق می انجامد.با مجله جشن عروسی همراه شوید
97/04/11 13:50
مجله جشن عروسی , jashne_aroosi
در خصوص معیارها و ملاک هاى مربوط به ازدواج عوامل متعددى وجود دارد که یکی از آنها تفاوت سنى زن و شوهر است. در مواقعى که تفاوت سنی زیاد باشد از آن به عنوان اختلاف شدید سنى و یا شکاف سنى یاد مى شود که از جمله موازین زیربنایى و اساسى در ازدواج است و بى توجهى به آن می تواند زمینه ساز بسیارى از کج خلقى ها و ناسازگارى ها در زندگى زناشویی باشد. در این مقاله از مجله عروسی به موضوع تفاوت سنی زن و شوهر خواهیم پرداخت تا قبل از ازدواجتان حتما به این موضوع توجه نمایید پس با ما همراه باشید.
ادامه مطلب:
97/04/5 11:47
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
9
1
8
97/04/3 03:06
لیلا جبلی , drjebeli
97/03/27 17:18
فرزانه امیری , farzaneamiri

پیامک تبریک سالگرد ازدواج

به پاکی قلبت سوگند

بدون طنین زیبای صدایت نمیتوانم زندگی کنم

تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم

اولین سالگرد ازدواج مان را به تو تبریک میگویم
97/03/17 18:00
محبوبه خانم , mim0mim
____________________________________________________
در مورد سن مناسب برای ازدواج نظرهای مختلفی بیان شده است اما آیا بالا رفتن سن یا احساس نیاز، زمان مناسب ازدواج افراد را تعیین می کند؟ خیر !

برای ازدواج موفق، رسیدن به بلوغ از چند لحاظ از واجب هم واجب تر است !

1- بلوغ جسمی-جنسی :
(سلامت جسمی، سلامت روانی، بیماری های مقاربتی،اعتیاد جدی، هویت جنسی سالم، طبیعی بودن تناسلی، طبیعی بودن رفتارها و تخیلات جنسی، آگاهی از شیوه های پیشگیری از بارداری)

2- بلوغ عقلی:
(درک تفاوت بین واقعیت،حقیقت و بدیهیات، آگاهی از احساسات و عواطف خود،آگاهی از ارزشها ،آرزوها و اهداف خود، نداشتن خرافات و باورهای غیر واقع بینانه،توجه همزمان به عقل و احساس، تقدم عقل بر احساس، متعصب و ظاهربین نبودن، ریسک پذیری، شناخت نقاط قوت و ضعف خود، باز بودن تجارب، توانایی حل مساله)

3- بلوغ عاطفی:
(هوش هیجانی مناسب، درک احساسات خود و دیگران، خوش مشرب، انتقادپذیر، تحمل شکست، همدلی و همدردری، مدیریت هیجان، تمایل به بده بستان عاطفی)

4- بلوغ اجتماعی:
(تمایل به مشارکت، داشتن دوست صمیمی، پذیرش انسانها، فقدان رقابت بیمارگونه، فدرشناسی، مسئولیت پذیری، تمایل به کمک به دیگران)

اکثر جوانان و خانواده ها ملاکشان برای ازدواج بلوغ جسمی و جنسی است و از سه بلوغ اساسی دیگر غافل می شوند در حالی که اکثر مشکلات زوجین از نرسیدن به سایر بلوغ ها ( و نه بلوغ جسمی و جنسی) ناشی می شود ...

یادمان باشد هرکدام از این موارد "لازم" است اما هیچکدام به تنهایی "کافی" نیست :)
43
4
عابر , niusha_jalalian
سه شنبه 22 خرداد ، 00:56
یکی از بزرگترین بلوغ ها از قلم افتاده
۱- بلوغ اقتصادی
ادامه
هادی , hadi_un
شنبه 19 خرداد ، 04:54
به نظرم بلوغ فکری فرد ...مزتونه شروع باشه
ادامه
محبوبه خانم , mim0mim
پنجشنبه 17 خرداد ، 19:36
اکتسابیه میشه روش کار کرد قبل ازدواج
ادامه
97/02/10 06:48
بابک , bagba
همخوابگاهیم، یک مطلبی رو گفت که باید هزار بار با طلا نوشت و همه جا آویزون کرد.
البته اسمش رو یادم هست، اما این جا اسمش رو نمی گم، فقط مطلبش رو می گم.

گفت ببین، هر چی تو اسلام هس، سخت هس.
از نماز و روزه بگیر تا خمس و زکات و حج و جهاد تا از امر به معروف و نهی از منکر در بره.
منطقی نیست وقتی اسلام سفارش فراوان می کنه به "ازدواج" یا "صله رحم" یا "نیکی به پدر و مادر"، تصور کنیم که این ها شیرین و راحت هستند.
"باید" اینا هم سخت و دردسر دار باشن.