نتایج جستجو : آموزش پاپیه ماشه - 1 مطلب

94/11/27 11:44
آموزش مجازی پارس , elearningpars
سازنده پاپیه ماشه

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Papier mâché maker

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 2651-83-060-1

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 155 ساعت

سازنده پاپیه ماشه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان پس از ثبت نام در دوره ، بسته ی آموزشی دوره سازنده پاپیه ماشه را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99