نتایج جستجو : آموزش زبان - 66 مطلب

97/02/11 08:31
118 فایل , 118file
[https://www.aparat.com/v/k7sMh]
برای اطلاع بیشتربا شماره 3118 2842-021 تماس حاصل کرده ویابه وب سایت www.118File.Com مراجعه نمائید.
مجموعه آموزش زبان انگلیسی engvid استاد Alexبا بیش از 190درس بامیانگین زمانی 10دقیقه بسیاری ازاصطلاحات وگرامرزبان انگلیسی را به شماآموزش می دهد.اگربه عنوان یک مدرس زبان انگلیسی به دنبال ایجادتحولی نوین درشیوه تدریس خودمی باشید مجموعه آموزش زبان انگلیسیengvid استادAlexبهترین انتخاب برای شماخواهد بود.
99
97/02/11 08:31
118 فایل , 118file
[https://www.aparat.com/v/k7sMh]
برای اطلاع بیشتربا شماره 3118 2842-021 تماس حاصل کرده ویابه وب سایت www.118File.Com مراجعه نمائید.
مجموعه آموزش زبان انگلیسی engvid استاد Alexبا بیش از 190درس بامیانگین زمانی 10دقیقه بسیاری ازاصطلاحات وگرامرزبان انگلیسی را به شماآموزش می دهد.اگربه عنوان یک مدرس زبان انگلیسی به دنبال ایجادتحولی نوین درشیوه تدریس خودمی باشید مجموعه آموزش زبان انگلیسیengvid استادAlexبهترین انتخاب برای شماخواهد بود.
97/02/11 08:31
118 فایل , 118file
[https://www.aparat.com/v/k7sMh]
برای اطلاع بیشتربا شماره 3118 2842-021 تماس حاصل کرده ویابه وب سایت www.118File.Com مراجعه نمائید.
مجموعه آموزش زبان انگلیسی engvid استاد Alexبا بیش از 190درس بامیانگین زمانی 10دقیقه بسیاری ازاصطلاحات وگرامرزبان انگلیسی را به شماآموزش می دهد.اگربه عنوان یک مدرس زبان انگلیسی به دنبال ایجادتحولی نوین درشیوه تدریس خودمی باشید مجموعه آموزش زبان انگلیسیengvid استادAlexبهترین انتخاب برای شماخواهد بود.
97/02/11 08:31
118 فایل , 118file
[https://www.aparat.com/v/k7sMh]
برای اطلاع بیشتربا شماره 3118 2842-021 تماس حاصل کرده ویابه وب سایت www.118File.Com مراجعه نمائید.
مجموعه آموزش زبان انگلیسی engvid استاد Alexبا بیش از 190درس بامیانگین زمانی 10دقیقه بسیاری ازاصطلاحات وگرامرزبان انگلیسی را به شماآموزش می دهد.اگربه عنوان یک مدرس زبان انگلیسی به دنبال ایجادتحولی نوین درشیوه تدریس خودمی باشید مجموعه آموزش زبان انگلیسیengvid استادAlexبهترین انتخاب برای شماخواهد بود.
97/01/26 00:13
خانومی  , khanumi68
آموزش زبان انگلیسی (مکالمه در سفر و آموزش مکالمه حرفه از طریق فیلم , MCHE, کنکور زبان، آیلتس IELTS, تافل TOEFL, انگلیسی تجاری Business English) و تعیین سطح در تهران و کرج
95/09/18 21:37
نیازگو  , shahram176
آموزشگاه زبان آرا مجری آموزش تخصصی زبان حاصل بیست سال سابقه تدریس تحقیق و تجربه با برترین کتاب ها و برترین متد آموزشی آماده پذیرش رده سنی بزرگسالان میباشد.
اعطای مدرک بین المللیpersonal longman در پایان هر مقطع
مکالمه با فیلم و بحث آزادfree discussion در هر جلسه
با بهره گیری اساتید کارآزموده با بوردهای تخصصی و مدرک بین المللی تدریس
متدولوژی منحصر ب فرد زبان آرا
مشاوره و پشتیبانی آموزشی در طول دوره
برگزاری کلاس هایTTC.CAE,CPE,FCE,TOFEL,ILETS