نتایج جستجو : آموزش - 1268 مطلب

96/06/15 14:23
کلوب فایل , cloobfile.ir
[http://www.aparat.com/v/rHZSj]
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
99
96/05/31 18:03
کلوب فایل , cloobfile.ir
96/05/31 18:01
کلوب فایل , cloobfile.ir
برای دانلود این آموزش به لینک زیر مراجعه کنید ...
96/05/31 18:00
کلوب فایل , cloobfile.ir
برای دانلود این آموزش به لینک زیر مراجعه کنید ...
96/05/31 17:59
کلوب فایل , cloobfile.ir
برای دانلود این آموزش به لینک زیر مراجعه کنید ...
96/05/31 17:56
کلوب فایل , cloobfile.ir
96/05/31 17:55
کلوب فایل , cloobfile.ir
96/05/28 01:00
کلوب فایل , cloobfile.ir
96/05/24 06:52
کلوب فایل , cloobfile.ir
فهرستی از این آموزش :

ریتم نوازی گیتار – معرفی دوره ریتم نوازی با گیتار

ریتم نوازی گیتار – ریتم دو چهارم ساده با گیتار

ریتم نوازی گیتار – پا زدن همراه با نواختن

ریتم نوازی گیتار – تفکیک ضربات

ریتم نوازی گیتار – نگاه نکردن به دست راست

ریتم نوازی گیتار – آکورد لا مینور

ریتم نوازی گیتار – آکورد می ماژور

ریتم نوازی گیتار – مراحل تغییر آکوردها

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی دو دست

ریتم نوازی گیتار – تکنیک خف با ریتم دو چهارم

ریتم نوازی گیتار – ریتم دو چهارم و ضربه خف

ریتم نوازی گیتار – آکورد ر مینور

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی دو دست با ریتم دو چهارم

ریتم نوازی گیتار – نحوه تغییر آکورد همراه خواندن

***برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید***
96/05/24 06:50
کلوب فایل , cloobfile.ir


فهرستی از این آموزش :

ریتم نوازی گیتار – معرفی دوره ریتم نوازی با گیتار

ریتم نوازی گیتار – ریتم دو چهارم ساده با گیتار

ریتم نوازی گیتار – پا زدن همراه با نواختن

ریتم نوازی گیتار – تفکیک ضربات

ریتم نوازی گیتار – نگاه نکردن به دست راست

ریتم نوازی گیتار – آکورد لا مینور

ریتم نوازی گیتار – آکورد می ماژور

ریتم نوازی گیتار – مراحل تغییر آکوردها

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی دو دست

ریتم نوازی گیتار – تکنیک خف با ریتم دو چهارم

ریتم نوازی گیتار – ریتم دو چهارم و ضربه خف

ریتم نوازی گیتار – آکورد ر مینور

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی دو دست با ریتم دو چهارم

ریتم نوازی گیتار – نحوه تغییر آکورد همراه خواندن

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم دو چهارم و آکورد رمینور

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی خواندن و نواختن

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم دوچهارم و تمپوی بالا

ریتم نوازی گیتار – ریتم سه چهارم

ریتم نوازی گیتار – اجرا قطعه با ریتم سه چهارم

ریتم نوازی گیتار – آکورد فا ماژور ناقص

ریتم نوازی گیتار – تمرین آکورد فا ماژور ناقص

ریتم نوازی گیتار – آکورد سل ماژور

اکوردهای ر ماژور، لا ماژور و می مینور

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی آکوردها با ریتم چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی ریتم‌ها و آکوردها

ریتم نوازی گیتار – ریتم شش هشتم شاد

ریتم نوازی گیتار – تکنیک راسکوآدوی

ریتم نوازی گیتار – راسکوادوی چهارتایی

ریتم نوازی گیتار – راسکوادوی دوتایی

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم ساده

ریتم نوازی گیتار – قطعه ای با ریتم چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم اسپانیایی

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی در ریتم چهار چهارم اسپانیایی

ریتم نوازی گیتار – خواندن با ریتم چهار چهارم اسپانیایی

ریتم نوازی گیتار – قطعه ای با ریتم چهار چهارم اسپانیایی

ریتم نوازی گیتار – آموزش استایل آرپژ

ریتم نوازی گیتار – آموزش آرپژ شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – قطعه ای با آرپژ شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – ریتم شش هشتم سنگین

ریتم نوازی گیتار – ریتم شش هشتم سنگین همراه آکوردها

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم شش هشتم سنگین

ریتم نوازی گیتار – آکورد باره دار فا ماژور

ریتم نوازی گیتار – تمرین گرفتن آکورد فا ماژور

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی ریتم‌ها با آکورد فا ماژور

ریتم نوازی گیتار – آکوردهای باره دار ماژور بالا

ریتم نوازی گیتار – آکوردهای باره دار ماژور پایین

ریتم نوازی گیتار – آکوردهای باره دار مینور پایین و بالا

ریتم نوازی گیتار – آموزش آرپژ برای ریتم چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – هماهنگی آرپژ با آکوردهای باره دار

ریتم نوازی گیتار – آرپژ برای ریتم سه چهارم

ریتم نوازی گیتار – آرپژ با ریتم دو چهارم و شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم رومبا

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم چهار چهارم رومبا

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با آکوردهای باره دار

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم شکسته

ریتم نوازی گیتار – تکنیک Mute دست چپ

ریتم نوازی گیتار – آرپژ ریتم چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – قطعه ای با ریتم چهار چهارم شکسته

ریتم نوازی گیتار – معرفی دوره پیشرفته ریتم نوازی

ریتم نوازی گیتار – مروری بر ریتم ها و آرپژهای

ریتم نوازی گیتار – آکورد می ماژور و رمینور

ریتم نوازی گیتار – ریتم سه چهارم

ریتم نوازی گیتار – ریتم شش هشتم شاد و آکورد دوماژور

ریتم نوازی گیتار – آکورد می مینور و ریتم چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم اسپانیایی

ریتم نوازی گیتار – آکورد رماژور و لاماژور

ریتم نوازی گیتار – آکورد فاماژور ناقص

ریتم نوازی گیتار – تمرینات آکورد فاماژور

ریتم نوازی گیتار – ریتم شش هشتم سنگین

ریتم نوازی گیتار – ریتم شش هشتم سنگین با آکورد فا و سل ماژور

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم شکسته

ریتم نوازی گیتار – ریتم چهار چهارم رومبا

ریتم نوازی گیتار – آکورد دیمینیش

ریتم نوازی گیتار – آکورد فاماژور

ریتم نوازی گیتار – آکورد فا ماژور پایین

ریتم نوازی گیتار – میکس آکوردهای سردسته و باره‌ دار

ریتم نوازی گیتار – تکنیکMute در ریتم شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – آموزش آرپژها

ریتم نوازی گیتار – آرپژ با آکوردهای باره‌ دار

ریتم نوازی گیتار – نواختن آرپژ با همه انگشتان

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با آکوردهای باره‌دار

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه و همراهی آرپژ

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم چهار چهارم شکسته

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با آرپژ چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – درباره صدا و خواندن

ریتم نوازی گیتار – قطعه با ریتم چهار چهارم و همراهی آرپژ

ریتم نوازی گیتار – آموزش آرپژ برای قطعه چشم من

ریتم نوازی گیتار – تکنیک لگاتو

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با تکنیک لگاتو

ریتم نوازی گیتار – آموزش آرپژی برای ریتم شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – زینت بخشیدن به ریتم شش هشتم شاد

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم شش هشتم

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم Slow Rock

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با آکورد رمینور۶

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم Slow Rock

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم‌های چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم شش هشتم شاد

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه در آکورد لامینور

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با ریتم چهار چهارم

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با چهار چهارم شکسته

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با شش هشتم سنگین

ریتم نوازی گیتار – اجرای قطعه با سه آکورد

ریتم نوازی گیتار – قطعه‌ای با ریتم شش هشتم سنگین

ریتم نوازی گیتار – قطعه با آرپژ شش هشتم
96/05/11 10:14
سایت آموزشی اسفندونه , abbasalim
96/05/9 09:36
گل فروشی رضوان , rezvanflower
[http://www.aparat.com/v/jctZy]
به سادگی میتونین تو نگهداری از جواهراتتون خلاق باشین،حتما براتون پیش اومده که گردنبند و دستبندتون تو یه ظرف به هم گره خوردن!برای منظم نگه داشتن جواهرات با آموزش ساخت تابلو یا استند جواهرات گل گلی همراهمون باشین :)
96/05/1 11:37
سیاره الکترونیک , Electronics_Planet
بدون شک هر طراح یا تعمیرکار مدارات الکترونیکی در آزمایشگاه یا کارگاه خود نیاز به یک منبع تغذیه متغیر DC با قابلیت کنترل جریان را دارد. از این رو در این پست برای شما مدار منبع تغذیه 0 تا 30 ولت با کنترل جریان 0 تا 3 آمپر را آماده کرده ایم که دارای کیفیت و کارایی مناسبی برای انجام امور آزمایشگاهی و تعمیراتی است.

مشخصات و ویژگیهای منبع تغذیه
این منبع تغذیه دارای کیفیت بالا با یک خروجی تثبیت شده است که ولتاژ خروجی آن بین 0 تا 30 ولت مستقیم قابل تنظیم است. این مدار همچنین دارای یک محدود کننده جریان خروجی الکترونیکی است که به طور موثر جریان خروجی را از چند میلی آمپر (2 میلی آمپر) تا حداکثر خروجی سه آمپر کنترل می کند.

این ویژگی در مدار منبع تغذیه باعث می شود که بتوانیم دستگاهها و مدارها را با کنترل جریان مناسب؛ به طور ایمن آزمایش کرده و از آسیب دیدن آنها جلوگیری کنیم. همچنین در زمان اتصال کوتاه خروجی مدار منبع تغذیه از سوختن منبع تغذیه محافظت می کند.

به طور کلی این منبع تغذیه دارای مشخصات زیر می باشد:

ولتاژ ورودی: 24 ولت AC
جریان ورودی: 3 آمپر
ولتاژ خروجی: 0 تا 30 ولت
جریان خروجی: 2 میلی آمپر تا 3 آمپر
ابعاد کوچک ، ساخت آسان ، عملیات ساده
ولتاژ خروجی به سادگی قابل تغییر است
محدود کردن جریان خروجی با نشانگر
حفاظت دستگاه از اتصال کوتاه

آموزش کامل ساخت منبع تغذیه را در لینک زیر ببینید:
96/05/1 11:30
سیاره الکترونیک , Electronics_Planet
در این آموزش طرز استفاده، نگهداری، عیب یابی و تعمیر لامپ کم مصرف را خواهید آموخت.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک لامپ کم مصرف را که خریده اید و پس از مدتی استفاده از کار افتاده باشد.

عوامل متعددی باعث سوختن و از کار افتادگی لامپ های کم مصرف می شود که در زیر به آنها اشاره می گردد:

جنس نامرغوب لامپ و قطعات استفاده شده در آن

طراحی بد

استفاده نامناسب (مثل زیاد روشن و خاموش کردن لامپ)

مکان نامناسب (مثل مکانهای بسیار گرم، مرطوب و در معرض نفوذ آب)

نوسانات ولتاژ

و عواملی از این قبیل…

ادامه مطلب را در لینک زیر بخوانید:
96/05/1 11:24
سیاره الکترونیک , Electronics_Planet
لحیم کاری یکی از کارهای پایه ای رشته های زیرمجموعه برق و الکترونیک می باشد که لازم است دانشجویان این رشته برای موفقیت در کار خود و ساخت پروژه های تر و تمیز و همچنین داشتن کمترین تلفات در ساخت برد های الکترونیک به طور کامل و اصولی با لحیم کاری آشنا شده و آن را یاد بگیرند. بدین منظور در این پست یک آموزش بسیار مفید و کاربردی را در قالب فیلم برای شما آماده کرده ایم. اگر چه فیلم آموزش روش درست لحیم کاری از پایه به زبان انگلیسی است، اما با گویشی روان و استفاده از تصاویر کاملاً گویا، به شما کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان با مهمترین اصول لحیم کاری آشنا شوید و آنها را بکار بندید.
فیلم های این مجموعه آموزشی دارای کیفیت بسیار خوب و حجم قابل قبول می باشند؛ که جهت جلوگیری از خستگی شما در 9 قسمت کوتاه و با سرفصلهای مشخص برای دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
این مجموعه آموزشی کاربردی را می توانید به صورت مستقیم از لینک زیر دانلود نمایید: