دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

296نــــفــــــر
عضو شده اند
296نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • مدرسه میزان , mizanclub
  • دبیرستان و پیش دانشگاهی باقرالعلوم(ع) , bagherclub
  • مدرسه دانش , daneshschool
  • UCLA , ucla_a
  • دانشگاه مذاهب اسلامی , islamic_religions
  • دبیرستان والفجر , valfajrclubتبلیغات