دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

297نــــفــــــر
عضو شده اند
297نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • بانك مقالات (مینودشت) , bankhadisystem
  • دانشگاه فناوری اطلا عات مرکز IT مشهد , it_centaer_mashhad
  • کلوپ یادگیری تقویتی , reinforcement_lerninig
  • نرم افزاری ها , narmafzariha
  • بچه های برق یزد , electronic_yazduni
  • بچه های مدیریت دولتی دانشگاه آزاد کازرون , modiriatekazeroonتبلیغات