دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

297نــــفــــــر
عضو شده اند
297نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • کلوپ تئوری بازی ها , game_teory
  • مقاله و جزوات اینترنتی , jozavat_internrti
  • میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اراک , microbiology_arakazadunivesity
  • داده گستر , dadeh_gostar
  • بسیج دانشجویی کشور , bso
  • کنکور , konkourتبلیغات