دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

297نــــفــــــر
عضو شده اند
297نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • فلسفه = اندیشه مستقل , andisheieazad
  • دانشجویان ورودی 82 , daneshjoo_82_enter
  • دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری , catcclub
  • عمرانی ها , civil_engclub
  • كلوب دانشمندان , daneshmandanebartar
  • دانشگاه تربیت معلم سبزوار , tarbiat_moallem_univتبلیغات