دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

301نــــفــــــر
عضو شده اند
301نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • دانشجوی داروسازی شهید بهشتی 85 , daroo85
  • گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه اراک , ammeau88
  • پرتال دانشگاهی کشور , news_eshetab
  • 1000 آموزش , 1000amoozesh.com
  • دبیرستان کوثران , kosaran
  • ورودیهای ریاضی82 فردوسی , mathmaticalتبلیغات