دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

301نــــفــــــر
عضو شده اند
301نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • پرتال دانشگاهی کشور , news_eshetab
  • دبیرستان کوثران , kosaran
  • ورودیهای ریاضی82 فردوسی , mathmatical
  • دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی رشد 1(غیر انتفاعی منطقه 1) , roshd1_his
  • كاردانشی ها , kardaneshi
  • کانون دانشگاهیان غرب ایران , gharbiranتبلیغات