دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

297نــــفــــــر
عضو شده اند
297نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • همه ی دانشگاه های آزاد استان زنجان , kihanclub
  • انجمن مهندسان مکانیک دانشگاه نجف آباد , ssmeclub
  • موسسه زبان کیش ایر , kishairclub
  • پیام نوریهای خوزستان , khuzestanpnus
  • نظریه وحدت نیروها , 12_power
  • بر باد رفته , final_destinationتبلیغات