سایه  , sayehsrt

سایه

 آنان كه ز ما دور ولی در دل و جانند ... بسیار گرامی‌تر از آنند كه دانند
سایه  , sayehsrt

سایه

مطالب

فریاد ها

 آنان كه ز ما دور ولی در دل و جانند ... بسیار گرامی‌تر از آنند كه دانند
99
کامنت بنویسید...
 تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم ... گاهی از کوچه معشوقه خود می‌گذرم
کامنت بنویسید...
 و چه احساس قشنگی است که در خلوت خود ... «یاد یک دوست» تو را غرق تمنا سازد
کامنت بنویسید...
 صفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ... ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو كردم
کامنت بنویسید...
   نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو ... که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی
کامنت بنویسید...
 پروانه را شکایتی از جور شمع نیست ... عمریست در هوای تو میسوزم و خوشم
کامنت بنویسید...
 نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست ... که خیال رخش از خاطر فرهاد رود
کامنت بنویسید...
 هر عیـد شروع قصه‌ایست، قصه‌ات بی‌غصه بــاد...
کامنت بنویسید...
 سایه   , sayeh_777
جمعه 6 فروردین ، 14:19
مرسی ،سال نوتون مبارک
ادامه
 گر با پری نداری نسبت چرا همیشه ... در خاطرم مقیمی وز دیده‌ام نهانی
کامنت بنویسید...
مریم زمانی , shaparak03
یکشنبه 23 اسفند ، 19:22
اره پری ابجیمه خخ
ادامه
ماه آفرید  , sahra1351
شنبه 22 اسفند ، 07:27
لااااایک
ادامه
 سایه   , sayeh_777
یکشنبه 16 اسفند ، 14:40
لایک
ادامه
 در مدرسه حتی تو نرفتی ز خیالش ...  استاد از او هندسه پرسید، غزل گفت!!
کامنت بنویسید...
شاعره  , shaere1394
شنبه 31 تیر ، 18:43آفرین
ادامه
نگین موسوی  , batuol
یکشنبه 4 بهمن ، 21:21
like
ادامه
نسیم  صبوری  , binazirbash
پنجشنبه 28 آبان ، 19:13
آنکه دایم هوس سوختن ما میکرد.. کاش می آمد و از دور تماشا می کرد..
ادامه