سایه , sayehsrt

سایه

 خامُش‌ نشسته‌ شعرم در پیش دیدگانت ... ای شیوۀ نگاهت از شعر ناب خوش‌تر
سایه , sayehsrt

سایه

مطالب

فریاد ها

 خامُش‌ نشسته‌ شعرم در پیش دیدگانت ... ای شیوۀ نگاهت از شعر ناب خوش‌تر
99
کامنت بنویسید...
آفاق د , afagh_d
چهارشنبه 27 تیر ، 13:08
ای صبا با توچه گفتند که خاموش شدی
چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی
ادامه
کژال , 65kazhal
شنبه 23 تیر ، 18:45
زیبااااااا
ادامه
 روزگاری یک تبسم یک نگاه ... خوش تر از گرمای صد آغوش بود
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
شنبه 23 تیر ، 18:45
زیباااا بود
ادامه
 من كه اصرار ندارم، تو خودت مختاری ... یا بمان، یا كه نرو، یا نگهت میدارم
کامنت بنویسید...
آفاق د , afagh_d
پنجشنبه 14 تیر ، 13:08
چشمانت تکرا مبهم:بمان و برو...
ادامه
 , soraya201234
سه شنبه 15 خرداد ، 19:40
دموکراسی:/
ادامه
دریــــا , daryanix
جمعه 11 خرداد ، 19:20
باشه
ادامه
ستایش , khaterehshirin
جمعه 4 خرداد ، 18:44
دنبال عشق رفتن
برگشتنی ندارد
یا پا منه به دامش
یا از نجات بگذر(پیروی_شیرازی)
ادامه
 بانو , paris_gh
شنبه 29 اردیبهشت ، 18:03
چه تحکمی
ادامه
 چشمْ درویش بکن موقع صحبت با من ... من دلم خواسته شاید به شما زل بزنم
کامنت بنویسید...
دریــــا , daryanix
جمعه 10 فروردین ، 14:23
صحبت و موعظه بی فایده شد،مجبورم
قید لیلا شدنم را باِلکل بزنم
ادامه
سایه , sayehsrt
پنجشنبه 9 فروردین ، 20:12
که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را
ادامه
دریــــا , daryanix
پنجشنبه 9 فروردین ، 20:09
ی نظر حلاله
بسکه جَوگیری ومجنون صفتی
ادامه
 لب خاموش نمودار دل پر سخن است ...
کامنت بنویسید...
 آنان كه ز ما دور ولی در دل و جانند ... بسیار گرامی‌تر از آنند كه دانند
کامنت بنویسید...
 تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم ... گاهی از کوچه معشوقه خود می‌گذرم
کامنت بنویسید...
 و چه احساس قشنگی است که در خلوت خود ... «یاد یک دوست» تو را غرق تمنا سازد
کامنت بنویسید...
 صفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ... ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو كردم
کامنت بنویسید...
   نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو ... که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی
کامنت بنویسید...