سایه  , sayehsrt

سایه

 لب خاموش نمودار دل پر سخن است ...
سایه  , sayehsrt

سایه

مطالب

فریاد ها

 لب خاموش نمودار دل پر سخن است ...
99
کامنت بنویسید...
 آنان كه ز ما دور ولی در دل و جانند ... بسیار گرامی‌تر از آنند كه دانند
کامنت بنویسید...
 تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم ... گاهی از کوچه معشوقه خود می‌گذرم
کامنت بنویسید...
 و چه احساس قشنگی است که در خلوت خود ... «یاد یک دوست» تو را غرق تمنا سازد
کامنت بنویسید...
 صفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ... ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو كردم
کامنت بنویسید...
   نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو ... که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی
کامنت بنویسید...
 پروانه را شکایتی از جور شمع نیست ... عمریست در هوای تو میسوزم و خوشم
کامنت بنویسید...
 نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست ... که خیال رخش از خاطر فرهاد رود
کامنت بنویسید...
 هر عیـد شروع قصه‌ایست، قصه‌ات بی‌غصه بــاد...
کامنت بنویسید...
 سایه   , sayeh_777
جمعه 6 فروردین ، 14:19
مرسی ،سال نوتون مبارک
ادامه
 گر با پری نداری نسبت چرا همیشه ... در خاطرم مقیمی وز دیده‌ام نهانی
کامنت بنویسید...
مریم زمانی , shaparak03
یکشنبه 23 اسفند ، 19:22
اره پری ابجیمه خخ
ادامه
ماه آفرید  , sahra1351
شنبه 22 اسفند ، 07:27
لااااایک
ادامه
 سایه   , sayeh_777
یکشنبه 16 اسفند ، 14:40
لایک
ادامه