هاتف رضوانی , hatef_mhr

هاتف رضوانی

 بپا خیزید، کف دستانان را قبضه شمشیر می باید ... کماندارانتان را در کمانها تیر می باید ... شما را اکنون عزمی راسخ و پیگیر می باید
هاتف رضوانی , hatef_mhr

هاتف رضوانی

مطالب

فریاد ها

 بپا خیزید، کف دستانان را قبضه شمشیر می باید ... کماندارانتان را در کمانها تیر می باید ... شما را اکنون عزمی راسخ و پیگیر می باید
99
کامنت بنویسید...
 آماده باشین که بعد از مصر نوبت ماست که بلایی که سر مبارک داره میاد رو سر اونی که می دونین باید بیاریم
  کامنت بنویسید...
   در پناه باده باید رنج دوران را ز خاطر برد؟
   کامنت بنویسید...
    در پناه باده باید رنج دوران را ز خاطر برد؟
    کامنت بنویسید...
     پر کن پیاله را، کین آب آتشین، دیریست، ره به حال خرابم نمی برد
     کامنت بنویسید...
      خوشا پر کشیدن ، خوشا رهایی ، خوشا اگر نه رها زیستن ، ، ، مردن به رهایی
      کامنت بنویسید...
       2 خرداد سالروز تولد آرمان های محکوم شده ی مردم مبارک
       کامنت بنویسید...
        اندکی صبر سحر نزدیک است
        کامنت بنویسید...
         ما بی شماریم
         کامنت بنویسید...
          احمدی نژاد رییس جمهور منتخب مردم ایران نیست .
          کامنت بنویسید...