ئالان رحیمی23 , arbaba72

ئالان رحیمی23

 بنام خداوندی که پرسپولیس را آفرید تا اس تق لال بی سرور نماند
ئالان رحیمی23 , arbaba72

ئالان رحیمی23

مطالب

فریاد ها

 بنام خداوندی که پرسپولیس را آفرید تا اس تق لال بی سرور نماند
99
کامنت بنویسید...
 گاهی یه جور میشکننت که وقتی تیکه هاتو میچسپونی  یه آدم دیگه نمیشی...
کامنت بنویسید...
 مورد داشتیم دیگه روشون نشده عدد4 رو نشون بدن .......منظورم اس تق لال لییاست
کامنت بنویسید...
ئالان رحیمی23 , arbaba72
چهارشنبه 1 مرداد ، 04:34
مگه ر نمان دیوه ؟
ادامه
بهار رفیق دوست , baharrafighdost
شنبه 3 اسفند ، 14:28
کوره بروووووووووووووووووووووووووووو
ادامه
 بنام خداوندی که پرسپولیس را آفرید تا اس تق لال بی سرور نماند
کامنت بنویسید...
 من تو رو با بهتر از تو اشتباه گرفته بودم
کامنت بنویسید...
 مدت هاست که پول کارت شارژمو سیگار می خرم وبا خیابان ها حرف میزنم
کامنت بنویسید...
بهار رفیق دوست , baharrafighdost
پنجشنبه 1 اسفند ، 22:40
نا باوه؟
ادامه
فریاد ارسالی با موبایل
 تک درختی که در پرتگاه رشد میکند ثابت میکند قبیله یعنی یک نفر...
  کامنت بنویسید...
   مدت هاست پول کارت شارژمو سیگار میخرم وبا خیابانها حرف میزنم...
  کامنت بنویسید...
   به نام خدایی که پرسپولیس را آفرید تا استقلال بی سرور نماند
   کامنت بنویسید...
   فریاد ارسالی با موبایل
    ممنون كه نمی پرسی حالت چطور است ، تا مجبور نشوم دروغ بگویم كه خوبم !
   کامنت بنویسید...
   بـــــهار سرباز 313ام , kejh
   دوشنبه 16 اردیبهشت ، 01:38
   like
   ادامه