مهندس طلبه  , zolfaqar

مهندس طلبه

مهندس طلبه  , zolfaqar

مهندس طلبه

مطالب تصاویر 9
مهندس طلبه  , zolfaqar
8 ماه پیش
99
کامنت بنویسید...
عرفان  , erfan555
شنبه 1 اردیبهشت ، 16:54
سلام تولدتون مبارک دوست خوبم
ادامه
مهندس طلبه  , zolfaqar
مهندس طلبه  , zolfaqar
مهندس طلبه  , zolfaqar
8 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
8 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
آموزش جمع مذکر سالم در زبان عربی
ادامه
مهندس طلبه  , zolfaqar
9 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
مهندس طلبه  , zolfaqar
9 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
9 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
9 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
9 ماه پیش
مهندس طلبه  , zolfaqar
مهندس طلبه  , zolfaqar
2 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/z5Wwg]
این دفعه به این سوال ها جواب میدم:
-چرا تقلید میکنیم؟
-این همه عالم فاسد! چرا باز هم باید تقلید کنیم؟
ادامه
کامنت بنویسید...
 , aminevelayat
یکشنبه 26 اردیبهشت ، 18:59
عالی است متشکر
ادامه
مهندس طلبه  , zolfaqar
[https://www.aparat.com/v/aVKDQ]
چرا والدین با ورود فرزندانشان به حوزه مخالفت میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟
ادامه