زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20

زیبا دوست داشتنی

زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20

زیبا دوست داشتنی

مطالب
زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20
شازده کوچولو پرسید:
پس آدمها کجا هستند؟
در صحرا آدم احساس تنهایی میکند!

مار گفت:
با آدمها هم احساس تنهایی میکنی...!


آنتوان دو سنت‌اگزوپری - شازده کوچولو
ادامه
99
19
2
7
زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20
زیبا 5 سال پیش
زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20
زیبا 5 سال پیش
زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20
زیبا 5 سال پیش
زیبا دوست داشتنی , ziba_lovely20
زیبا 5 سال پیش
http://www.cloob.com/sciencebankir این رسانه را پسند کنید !!!