, taleb_21

iranmehr

  , taleb_21

iranmehr

مطالب
  , taleb_21
8 ماه پیش
نمی‌دانم حدیث نامه چونست
همی بینم که عنوانش به خونست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
  , dinho10
پنجشنبه 23 آذر ، 16:43
بدبختانه هنوز داره ادامه میده
ادامه
داود ص , davoodsp
دوشنبه 24 مهر ، 12:05
وقتی فیلتر برات فرصته این گله‌های شکوری بیشتر خنده داره واسه من
ادامه
فرهاد واحدی , farhad710
یکشنبه 23 مهر ، 21:41
ادامه
  , taleb_21
حرام کـــــرد خداوند باده را، چو عـــــــرب
ز خشک مغــزی، در باده بی ادب گشتند
عجم سزد که بنالد از عـــــرب، که عجم
ز خشک مغزیِ اعراب، خشک لب گشتند

«حکیم سنایی»
ادامه
کامنت بنویسید...
سحرناز سهرابی , azizehzarei9725
چهارشنبه 3 آبان ، 21:01
لاییییییک
ادامه
فرهاد واحدی , farhad710
شنبه 22 مهر ، 07:44
به به . خشک لب گشتیم
ادامه
  , taleb_21
جمعه 21 مهر ، 23:33
امروز خیلی اتفاقی به این شعر برخورد کردم از کتاب سیمرغ و صیاد ظاهرا صحبت در مورد باده بود سخنان دیگر نیز به ذهنم آمد
رودکی در این خصوص می فرماید:
تا بشکنی سپاه غمان بر دل
آن به که می بیاری و بگساری

عبد الجواد ادیب نیشابوری نیز چنین عرضه می دارد:
همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما
اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما

ولی حافظ که سرآمد رندان عالم است چنین بیان می کند:
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند
و ایضا 20 مهرماه روز حافظ بود.
ادامه
  , taleb_21
iranmehr 9 ماه پیش
هیچ نبشته نباشد که به یک‌ بار خواندن نیارزد. «ابوالفضل بیهقی»