سینا , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 بارون تو را به من داد.....
سینا , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
قبل از هر چیز عاشق خود باش زیرا تا تو نباشی هیچ چیزی معنا پیدا نمیکند.
99
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
قبل از هر چیز عاشق خود باش زیرا تا تو نباشی هیچ چیزی معنا پیدا نمیکنه
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
دنبال جر و بحث کامنتی هستی بیا با من دوست شو کامنت نویسیم توپه
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
در زندگی هیچ بن بستی وجود ندارد یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
سلامتی هر چی (مرده) آقایوووون بلند بگید نوووووووووووش چاکرم
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
خدای خود را شاکرم که زندگی و با تو بودن را به من بخشید زندگی زیباست
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
در دنیا هیچ بن بستی نیست یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
فیلم تایتانیک را دیدید چند نفر مردند؟ آیا تمامی اون انسان ها از جمله بچه های کوچک گناه کار بودن یا خدا سنگ دله؟؟؟؟
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
در دنیا هیچ بن بستی نیست یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت
سینا , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 سال پیش
خدا خدا خدایا اگر به کام من جهان نگردانی جهان ز گریانم