سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 تویی تو همگام مثله نفس هام پایانه خطی اون خط آخر تو مرز فردا تویی یه سنت یه یادگاری همیشه هستی عزیز دنیام
سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 8 سال پیش
DIGE AHAMMIYAT NEMIDAM
99
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 8 سال پیش
DIGE AHAMMIYAT NEMIDAM
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 8 سال پیش
BEKHATER KASI JOBRAN MIKONAM
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 8 سال پیش
DOOST DARAM GOZASHTE RA JOBRAN KONAM