مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong

مرجع سانگ یانگ ایران

 اولین نمایشگاه مجازی خودورهای سانگ یانگ در ایران
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong

مرجع سانگ یانگ ایران

مطالب تصاویر 10
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
مرجع سانگ یانگ ایران اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
نام : سانگ

نام خانوادگی : یانگ

نام انگلیسی : ssang

نام خانوادگی انگلیسی : yong

99
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/KtWyD]

سانگ یانگ موتور کره جنوبی در اواسط سال ۹۳ خودروی کانسپتی را با عنوان XIV معرفی کرد.در این فیلم مراحل شکل گیری خودروی تیوولی از طرح اولیه آن نشان داده شده است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
مرجع سانگ یانگ ایران اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
وضعيت تاهل : متاهل

تولد : 1/اردیبهشت/1362

کشور : Iran

شهر : تهران

تحصيلات : ليسانس

صفحه وب : http://www.ssmotor.ir

مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
مرجع سانگ یانگ ایران اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
وضعيت تاهل : متاهل

تولد : 1/اردیبهشت/1362

کشور : Iran

شهر : تهران

تحصيلات : ليسانس

صفحه وب : http://www.ssmotor.ir

مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
مرجع سانگ یانگ ایران اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
وضعيت تاهل : متاهل

تولد : 1/اردیبهشت/1362

کشور : Iran

شهر : تهران

تحصيلات : ليسانس

صفحه وب : http://www.ssmotor.ir

مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
مرجع سانگ یانگ ایران اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
وضعيت تاهل : متاهل

تولد : 1/اردیبهشت/1362

کشور : Iran

شهر : تهران

تحصيلات : ليسانس

صفحه وب : http://www.ssmotor.ir

مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
مرجع سانگ یانگ ایران اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
وضعيت تاهل : متاهل

تولد : 1/اردیبهشت/1362

کشور : Iran

شهر : تهران

تحصيلات : ليسانس

صفحه وب : http://www.ssmotor.ir

مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
تصاویر آلبوم از مرجع سانگ یانگ ایران 3 سال پیش
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/obxQl]
نیو کوراندو نسل 5 خودوری کوراندو است که توسط شرکت رامک خودور، نماینده انحصاری شرکت سانگ یانگ کره جنوبی در ایران عرضه کی گردد.
این خودور با توجه به آپشن های بالا و قیمت بسیار مناسب با مقبولیت عمومی در سال 93 مواجه شد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد آپشن ها و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
اولین نمایشگاه مجازی خودورهای سانگ یانگ در ایران
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
تصاویر آلبوم از مرجع سانگ یانگ ایران 3 سال پیش