مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong

مرجع سانگ یانگ ایران

 اولین نمایشگاه مجازی خودورهای سانگ یانگ در ایران
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong

مرجع سانگ یانگ ایران

مطالب تصاویر 10
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
تصاویر آلبوم از مرجع سانگ یانگ ایران 3 سال پیش
99
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/obxQl]
نیو کوراندو نسل 5 خودوری کوراندو است که توسط شرکت رامک خودور، نماینده انحصاری شرکت سانگ یانگ کره جنوبی در ایران عرضه کی گردد.
این خودور با توجه به آپشن های بالا و قیمت بسیار مناسب با مقبولیت عمومی در سال 93 مواجه شد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد آپشن ها و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
اولین نمایشگاه مجازی خودورهای سانگ یانگ در ایران
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
[https://www.aparat.com/v/HSiKp]
اکتیون اسپرت یک خودوری شاسی بلند با قابلیت حمل بار می باشد.
که در حال حاضر توسط شرکت رامک خودور نماینده انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران ارائه می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آپشن های این خودور و شرایط فروش به سایت Ssmotor.ir مراجعه نمایید.
ادامه
مرجع سانگ یانگ ایران , ssangyong
تصاویر آلبوم از مرجع سانگ یانگ ایران 3 سال پیش