گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا , sebqatallah

گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا

 از وزرا، نماینده های مجلس و همه مدیران خواهش می کنیم مردم رو دعوت به راهپیمایی روز قدس نکنند! به جاش توئیتر، تلگرام و... رو حذف اکانت کنید.
گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا , sebqatallah

گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا

مطالب