مهدی سیفی , metti_999

مهدی سیفی

 روزگار خاکستری........
مهدی سیفی , metti_999

مهدی سیفی

مطالب تصاویر 11
مهدی سیفی , metti_999
مهدی 8 سال پیش
سلام..دوباره اومدم....
99
مهدی سیفی , metti_999
مهدی 8 سال پیش
پرسیدم عشق چیست ؟گفت :اتش است.گفتم مگر آن را دیده ای گفت :نه در ان سوخته ام
مهدی سیفی , metti_999
مهدی 8 سال پیش
سلام زمستون.....................