مهدی سیفی , metti_999

مهدی سیفی

 روزگار خاکستری........
مهدی سیفی , metti_999

مهدی سیفی

مطالب تصاویر 11
مهدی سیفی , metti_999
مهدی اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 3 سال پیش
نام محل کار : -

عنوان شغلي : -»»»

99
مهدی سیفی , metti_999
مهدی اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 3 سال پیش
ورزش : فوتبال

فعاليتها : ....

کتاب : ...

موسيقي : شجریان-همای

غذا : ..

مهدی سیفی , metti_999
مهدی اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 3 سال پیش
در مورد کار من : .................

مهارتها : ....

علايق کاري : .....

مهدی سیفی , metti_999
مهدی اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 3 سال پیش
فيلمها : فیلم تروی..افسانه مرلین..ارباب حلقه ها..... یک روز معمولی....vampaier-orginal-banshee

مهدی سیفی , metti_999
مهدی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
شغل : کارجوی مستعدD: