مرد باران , mardbaran

مرد باران

 به جمال الدین گفتند:استعمارگران همانند گرگانند جمال الدین گفت:اگر شماگوسفند نباشید آنان نمی توانند گرگ باشند
مرد باران , mardbaran

مرد باران

مطالب
مرد باران , mardbaran
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً
وعَملی فیهِ مَقْبولاًوعَیْبی فیهِ مَسْتوراً
یا أسْمَعِ السّامعین .

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده
و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده
اى شنواترین شنوایان .
ادامه
99
مرد باران , mardbaran
امروز ترجمه سوره مبارکه احزاب ، جزء بیست و دوم ، از آیه 51 الی 54

[نوبت] هریک از زنان را که بخواهی به تأخیر انداز، و هرکدام را که میل داری نزد خود جای ده! و هرکدامشان را که از او کناره گرفته باشی گناهی بر تو نیست که [نزد خود] بطلبی، این [برنامه ریزی] به خوش حال کردنشان، و این که اندوهگین نگردند، و همگی به آنچه [از تقدیم و تأخیرِ وقت] به آنان داده ای خشنود شوند نزدیک تر است، خداوند آنچه را [از نیت ها و خواسته ها] در دل شماست می داند، خداوند دانا و بردبار است «51»
[غیر از زنانی که گفته شد،] از این پس نه [ازدواج با] زنان [دیگر] برایت جایز است، و نه [این که حق داری زنانی را که در قید نکاح تو هستند طلاق دهی و] همسران دیگر جایگزینشان کنی هرچند زیبایی شان برایت خوشایند باشد، مگر کنیزی که مالکش می شوی [که از این حکم مستثناست]، و خداوند حافظ و نگهبان همه چیز است «52»
ای مؤمنان! به خانه های پیامبر وارد نشوید مگر این که برای خوردن غذا به شما اجازه دهند، نه اینکه [پیش از موعد مقرر بیایید که] منتظر آماده شدن غذا باشید، چون دعوت شدید [در وقت معین شده به خانه اش] درآیید، و هنگامی که غذا خوردید بی آن که سرگرم گفت وگو و بحث شوید پراکنده شوید، این [نشستن و گفت وگوکردن]، پیامبر را آزار می دهد، او از شما حیا می کند [که بیرونتان کند] ولی برای خداوند جهت [بیان] حق پروایی نیست، چون از همسران پیامبر، متاعی [از قبیل وسایل زندگی یا چیزی به عنوان امانت] خواستید از پشت پرده بخواهید، که این برای دل هایتان و دل های آنان پاکیزه تر است، شایستۀ شما [مردم مؤمن] نیست که پیامبر خدا را بیازارید، و هرگز بر شما جایز نیست که بعد از او با همسرانش ازدواج کنید؛ زیرا این کار نزد خدا [گناهی] بس بزرگ است «53»
اگر چیزی [از اعمال و نیات خود] را آشکار کنید، یا آن را پنهان بدارید [از خداوند پوشیده نیست؛ زیرا] خدا به هرچیزی داناست «54»
ادامه
مرد باران , mardbaran
اسلام راه حق 1 سال پیش
ادامه
مرد باران , mardbaran
امروز ترجمه سوره مبارکه احزاب ، جزء بیست و دوم ، از آیه 44 الی 50

روزی که [مؤمنان] به لقای او می رسند درود خدا بر آنان سلامت [و امنیتِ همه جانبه] است، [خداوند] برای آنان پاداشی با ارزش آماده کرده است «44»
ای پیامبر! به راستی ما تو را گواه [بر اعمال امت] و مژده رسان و هشدار دهنده فرستادیم «45»
و تو را به فرمان خود دعوت کنندۀ [مردم] به سوی اللّه، و چراغی روشنگر [برای هدایت جهانیان] قرار دادیم «46»
به مؤمنان این مژده را برسان که برای آنان از سوی خداوند احسانِ بزرگی خواهد بود «47»
و از کافران و منافقان پیروی مکن! و آزارشان را نادیده بگیر! و بر خدا[ی متعال] توکل کن که [حمایت و] کارسازی خداوند بس است«48»
ای مؤمنان! چون با زنان مؤمن عقد نکاح بستید، سپس پیش از آمیزش با آنان طلاقشان دادید برای شما برعهدۀ آنان عِدّۀ [طلاق] نیست تا آن را به حساب آورید، پس [با پرداخت نصف مَهریه] بهره مندشان سازید، و به صورتی پسندیده رهایشان کنید «49»
ای پیامبر! همسرانت را که مَهرشان را به آنان پرداخته ای برایت حلال کردیم، و نیز کنیزانی که خداوند به تو غنیمت داد، و دخترعمه ها و دخترعموها و دختردایی ها و دخترخاله هایت که با تو مهاجرت کرده اند [ازدواج با آن ها برایت جایز است]، و [نیز] زن باایمانی که [بدون چشمداشتِ مَهریه]، خود را به پیامبر ببخشد، چنانچه پیامبر، ازدواج با او را بخواهد [ازدواج با او بی مانع است]، [این حکم] ویژۀ توست نه مؤمنان، آنچه در مورد زنان و کنیزانشان بر آنان مقرر کرده ایم [که چه زنی و چه کنیزی برای آنان حلال است] می دانیم [و این احکام ناشی از علم ما به مصالح آنان است، و آنچه در مورد ازدواج ویژۀ توست] برای این است که [در این راه، مشکل و] مضیقه ای برایت نباشد، خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است «50»
ادامه
مرد باران , mardbaran
بچه مثبت ایران 1 سال پیش
ادامه
مرد باران , mardbaran
حضرت یحیی ( ع ) 1 سال پیش
ادامه
مرد باران , mardbaran
حضرت یحیی ( ع ) 1 سال پیش
ادامه
مرد باران , mardbaran
دعای روز بیست وپنجم ماه رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِكَ ومُعادیاً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِكَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل‌هاى پیامبران...

التماس دعا

ادامه
مرد باران , mardbaran
ارباب نشود صبح اگر

محضرت عرض ارادت نکنم
●●●●
روزتون خدایی
صبحتون حسینی
ادامه
مرد باران , mardbaran
امروز ترجمه سوره مبارکه احزاب ، جزء بیست و دوم ، از آیه 36 الی 43

شایسته هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون خدا و پیامبرش کاری را فرمان دهند، از پیش خود [و برخلاف فرمان خدا و رسول] کاری دیگر را انتخاب کنند، هرکس از خداوند و پیامبرش نافرمانی کند قطعاً به صورتی آشکار گمراه و منحرف شده است «36»
[یاد کن] وقتی به آن شخصی [= زید بن حارثه] که خدا به او نعمت عطا کرد، و تو [نیز با آزادکردنش و پذیرفتنِ او به عنوان پسرخوانده ات] به او احسان کردی، می گفتی: همسرت را برای خود نگه دار، و از خداوند پروا کن! و تو در باطنت چیزی [چون فرمان خدا را دربارۀ ازدواج با مطلّقۀ پسرخوانده] پنهان می داشتی که خداوند آشکارکننده آن بود، و تو از مردم [برای به اجراگذاردن این حکم] می ترسیدی درحالی که خداوند از این که از او بترسی شایسته تر بود، [نهایتاً] زمانی که زید نیاز [نکاحش] را نسبت به همسرش به پایان برد [و او را طلاق داد]، وی را به همسری ات درآوردیم تا برای مؤمنان دربارۀ ازدواج با همسرانِ پسرخوانده هایشان زمانی که نیازشان را از آنان به پایان برده [و آن ها را طلاق داده] باشند مشقّتی نباشد، البته فرمان خداوند انجام یافتنی است «37»
بر پیامبر در انجام آنچه خداوند بر او مقرر کرده مشقت و تنگنایی نیست، خداوند سنّت [و روش حکیمانه] اش را دربارۀ پیامبران گذشته [نیز] معمول داشته است، همواره فرمان خداوند مناسب و سنجیده است «38»
آنان که همواره پیام های خداوند را [به مردم] می رسانند، و از [عظمت] او می ترسند و از اَحدی جز او واهمه ندارند، خداوند برای حسابرسی [کارِ با ارزششان] بس است «39»
محمّد [صلی الله علیه وآله] پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه فرستادۀ خداوند و خاتم پیامبران است، و خداوند به هرچیزی داناست «40»
ای مؤمنان! خداوند را بسیار یاد کرده، [قلباً مورد توجه قرار دهید ]«41»
و صبح و شام او را با تسبیح گفتن، [از هر عیب و نقصی] پاک و منزّه بدارید «42»
اوست که شما را مورد رحمت [ویژۀ] خود قرار می دهد و فرشتگانش نیز [به شما درود و صلوات می فرستند]، تا شما را از تاریکی ها [ی فرهنگ های ابلیسی] به سوی نورِ [ایمان و اخلاق نیکو و عمل صالح] ببرد، و او همواره به مؤمنان مهربان است «43»

ادامه
مرد باران , mardbaran
بچه مثبت ایران 1 سال پیش
ادامه
مرد باران , mardbaran
بچه مثبت ایران 1 سال پیش
ادامه
مرد باران , mardbaran
[https://www.aparat.com/v/anDXN]