یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

 خانه ام را گر فرو ریزند                 من دوباره خشت خواهم زد
یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

مطالب تصاویر 44
یافث صحرائی , hanjan
تصویر آلبوم از یافث 9 سال پیش
99
کامنت بنویسید...
یافث صحرائی , hanjan
سه شنبه 1 دی ، 11:11
تابلوی زیبای آییده - نورث یورک
ادامه