یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

 غمگینم همانند: جوانى كه در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید؛خاطرش آمد بچگی اش مادرش گفته بود: خنده ات آرامم میکند.
یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

مطالب
مهتاب ورروووووووجك , balachi
نوشته مهتاب ورروووووووجك برای یاشا 6 سال پیش
http://www.chinaswitch.com/caoka/jieri/newyear/zsc112.swf
ادامه
99
  کامنت بنویسید...
  یاشا 88 , 091877159
  سه شنبه 22 اسفند ، 09:40
  مرسی خیلی ممنون شما لطف کردی
  ادامه