یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

 غمگینم همانند: جوانى كه در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید؛خاطرش آمد بچگی اش مادرش گفته بود: خنده ات آرامم میکند.
یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

مطالب
یاشا 88 , 091877159
هر كسی یادشه یه اعلام حضور بكنه :D
ادامه
99
نفس  , elham6931
نوشته نفس برای یاشا 3 سال پیش
سلام تخوا عکسی یاشار دابنه بی طاقتیم
ادامه