گروه فرش اسلیمی  , rashidi58

گروه فرش اسلیمی

 تولید فرش با سایز های خاص از جمله 5*5 / 6*5 / 7*5 / 6*6 / 9*6 / 20*10 و ...
گروه فرش اسلیمی  , rashidi58

گروه فرش اسلیمی

مطالب تصاویر 4دوستان 130


تصاویری که گروه فرش اسلیمی در آنها برچسب خورده است.