دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university

دانشگاه پیام نور تهران

دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university

دانشگاه پیام نور تهران

1,285نــــفــــــر
عضو شده اند
1,285نفر عضو شده اند
کلوب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور تهران وکسانیکه میخوان با پیام نور آشنا بشوند...البته عضویت در این کلوب برای عموم آزاده,فقط به ارزشها احترام بگذاریم.کلوب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور تهران وکسانیکه میخوان با پیام نور آشنا بشوند...البته عضویت در این کلوب برای عموم آزاده,فقط به ارزشها احترام بگذاریم.مشاهده کامل مشخصات
5 دی 1383
آموزش و تحصیل
سایت اصلی دانشگاه پیام نور جهت كسب اطلاعات مختلف http://www.pnu.ac.ir

اعضاء

 • مهدی , mahdi68t
 • پدرام گلستانی جم , pedram_g_j
 •  , utstudent87gmail
 • رامین , ramin0n
 • 1285 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشگاه آزاد بیرجند , iaubirjand
 • مهندسی عمران-خاک و پی , ashkanclub
 • دانشجویان گرافیك , grafikclub
دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university
متن پند نامه افلاطون
سلام دوستان...متن پند نامه افلاطون رو بخونید...باارزشه
 
معبود ِ خویش را بشناس و حق ِ او را نگه دار،

و همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش،
و توجه بر طلب ِ علم را مقدم دار.

اهل ِ علم را به كثرت ِ علم امتحان مكن،
بلكه اعتبار ِ حال ِ ایشان به دوری از شر و فساد كن.و از خدا چیزی مخواه كه نفع ِ آن منقطع (مقطعی) بـُوَد،
و یقین داشته باش كه ?همه ی? مواهب از حضرت ِ اوست،

و از او نعمت های باقی (نعمتهایی كه مثل ِ انرژی پایستگی دارند!)،
و فوایدی كه از تو مفارقت(جدایی) نتواند كرد، التماس كن.همیشه بیدار باش
كه شرور را اسباب بسیار است،

و آنچه نشاید كرد (شایسته نیست) به آرزو مخواه،
و بدان كه انتقام ِ خدا از بنده،
به سُخـط (خشم ِ بی رحمانه) و عـِتاب (بی حرمتی و سرزنش) نبـُوَد،
بلكه به تقویم (متحول كردن) و تأدیب (ادب كردن از فرط ِ عشق) باشد.


بر تمنای ِ حیات ِ شایسته اقتصار مكن (اكتفا مكن)
تا موتی شایسته با آن مضاف نبـُوَد،
(حیات و مرگ را با هم در نظر بگیر و تا مطمئن نشدی مرگی شایسته خواهی داشت به زندگی ِ آن مرگ اكتفا نكن)
و حیات و موت را شایسته مشمر،
مگر كه وسیله ی اكتساب ِ خیر بوده باشد.


و بر آسایش و خواب اقدام مكن،
مگر بعد از آنكه محاسبه ی نفس در سه چیز را
به تقدیم رسانیده باشی،

اول آنكه تأمل كنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نه،
دوم آنكه تأمل كنی تا هیچ خیر اكتساب كرده ای یا نه،
سوم آنكه هیچ عمل به تقصیر فوت كرده ای (كوتاهی كرده ای در عمل به ندای درونت) یا نه.


و یاد كن كه چه بوده ای در اصل،
و چه خواهی شد بعد از مرگ،
و ?هیچكس? را ایذا (رنجور) مكن،
كه كارهای عالم در معرض ِ تغیر و زوال است.
و ?بدبخت? آن كس بُوَد كه از تذكر ِ عاقبت غافل بُوَد و از زَلـَت (لغزش) باز نـَه ایستد. (این تعریف ِ بسیار علمی و دقیقی از معنای بدبخت است و فوق العاده اهمیت دارد. پس بدبخت كسیست كه با وجودیكه به او تذكرات ِ مهمی داده می شود، دست از تكرار ِ چیزی كه می داند خطاست بر نمی دارد. جالب این است كه كسی كه می لغزد می داند كه دارد می لغزد.)


سرمایه ی خود را از چیزهایی كه از ذات ِ تو خارج بُوَد مساز.


و در فعل ِ خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار(منتظر نه ایست تا رنجوری از تو گدایی كند تا بعدش تو به او كمك كنی)،
بلكه پیش از التماس افتتاح مكن. (قبل از اینكه التماس كند، شروع به كمك كن)حكیم مشمار كسی را كه به لذتی از لذت های عالم شادمان بُوَد و یا از مصیبتی از مصائب ِ عالم جَزَع (ناله) كند و اندوهگین شود،
همیشه یاد ِ مرگ كن و به مردگان اعتبار گیر.
(كسی كه به جایزه ای و مدالی تكیه می كند و گرفتنش مغرور و شاد شده است و یا كسی كه مدالی را نگرفته و آه می كشد و بر پشت ِ دست می زند را دانا ندانید. به مرگ نگاه كنید كه به هیچ مدالی اهمیت نمی دهد.)خساست ِ مردم را از بسیاری ِ سخن ِ بی فایده ی او،
و از اخباری كه كند به چیزی كه از آن مسؤول نبُوَد (می گوید این مشكل ِ شماست و مشكل ِ شما به او ربطی نیست)، بشناس. (این نشانه های دقیقی از یك خسیس است.)
و بدان كه كسی كه در شر ِ غیر از خود اندیشه كند،
(كسی كه به فكر ِ ضرر رساندن به دیگریست، مثل ِ دانشجویی كه جواب ِ مسأله ای را می داند اما به دانشجوی دیگری كه همان را ازو سؤال می كند نمی گوید یا كاسبی كه می خواهد كسی را ورشكست كند)
نفس ِ او قبول ِ شر كرده باشد و مذهب ِ او بر شر مشتمل شده. (یعنی چنین كسی خیال می كند كه زرنگ است ولی او در واقع ریسك ِ بزرگی كرده و شر را باور كرده است و آنرا در اعماق ِ وجودش راه داده. چنین كسی راهی كه در زندگی طی می كند پر از شر خواهد بود زیرا راه ِ زندگی ِ ما پژواك ِ نیات ِ قلبی ِ ماست.)
بارها اندیشه كن،
سپس در قول آر(حرف بزن)،
سپس در فعل آر (عمل كن) كه احوال گردان است(این سه مرحله ی تصمیم گیری است و اهمیت ِ زیادی دارد.)،
و دوستدار ِ همه كس باش،
و زودخشم مباش كه غضب به عادت ِ تو گردد.


هر كه امروز به تو محتاج بُوَد،
اَزالت ِ (برطرف كردن ِ) حاجت ِ او را به فردا میفكن،
كه تو چه دانی فردا چه حادث شود.
كسی كه به چیزی گرفتار شود را معاونت (یاری) كن،
مگر آن كس را كه به عمل ِ بد ِ خود گرفتار باشد.تا سخن ِ متخاصمان مفهوم ِ تو نگردد،
به حكم ِ ایشان مبادرت منما.
حكیم (دانا، آگاه) به قول ِ تنها مباش، بلكه به قول و عمل باش،
كه حكمت ِ قولی در این جهان بماند،
و حكمت ِ عملی بدان جهان رسد و آنجا بماند.اگر در نیكوكاری رنجی بری، رنج بنماید (پاك شود) و فعل ِ نیك بماند،
و اگر از بدی لذتی یابی، لذت بنماید و فعل ِ بد بماند،
از آن روز یاد كن كه تو را آواز دهند و تو از آلت ِ استماع (شنیدن) و نطق (گفتن) محروم باشی،
نه شنوی و نه گویی، و نه یاد توانی كرد.
و یقین دان كه متوجه به مكانی خواهی شد كه:
آنجا نه دوست را شناسی و نه دشمن را.
پس اینجا كسی را به نقصان منسوب مگردان.
و حقیقت شناس كه جایی خواهی رسید (مقامی در جهان هست كه می توانی به آن برسی) كه خداوندگار و بنده آنجا متساوی باشند
پس اینجا تكبر مكن.
همیشه زاد (توشه) ساخته دار(یعنی جوری زندگی كن كه تعداد ِ زیادی كار ِ عقب افتاده برای فردا نداشته باشی. همیشه كارهایت را طبق ِ برنامه ی منظم و به موقع انجام بده و نگذار تل انبار شوند)،
كه چه دانی كه رحیل (بانگ ِ هجرت به دنیای بعدی) كی خواهد بود،
و بدان كه از عطایای خدای بزرگ هیچ چیز بهتر از حكمت(دانایی) نبُوَد،
و ?حكیم? (آدم ِ دانا) كسی بُوَد كه فكر و قول و عمل ِ او (همان یه مرحله ی تصمیم گیری و اقدام ِ آن) متساوی و متشابه باشد. (این تعریف دقیقی از حكیم است.)
مكافات كن (تلافی كن) به نیكی و در گذر از بدی،
یاد گیر،
و حفظ كن،
و فهم كن، هر وقتی، كار ِ خویش را،
و اندیشه كن به حال ِ خود،
و از هیچ كاری از كارهای بزرگ ِ این عالم، مترس،
و در هیچ وقت سستی و تأنی (این پا آن پا كردن) نكن،و از خیرات تجاوز جایز مشمار،
و هیچ خطایی را در اكتساب ِ درستی، سرمایه مساز،(با كارهای بد به سمت ِ انجام ِ كارهای خوب مرو)
و از امر ِ افضل به جهت ِ سروری ِ زایل(موقت)، اعراض مكن،(بخاطر ِ اینكه مدتی قدرت در دستت است سعی نكن كارهای خوب را كنر بگذاری)
كه از سروری دائم اعراض كرده باشی.حكمت (دانایی) دوست دار و سخن ِ حكما بشنو، (پیامبر فرمود: ?از دانایان بپرس، با حكمای دانا رفت و آمد داشته باش و همنشین ِ بزرگان باش. سائل العلما، خالط الحكما و جالس الكبرا?)
و هوای دنیا (پست تر از خودت) از خود دور كن
و از آداب ِ ستوده امتناع مكن،

در به هیچ كار، پیش از وقت ِ آن كار مپیوند،
و چون به كاری مشغول باشی، از روی فهم و بصیرت به آن مشغول باش.

به توانگری، متكبر و معجب مشو،
و از مصائب، شكستگی و خواری به خود راه مده،
با دوست معامله چنان كن كه به حاكم محتاج نشوی،
و با دشمن معامله چنان كن كه در حكومت ظفر تو را بود.
با هیچ كس سفاهت (بی خردی و شوخی ِ پست) مكن
و تواضع با همه كس به كار دار
و هیچ متواضع را حقیر مشمار.
در آنچه خود را معذور داری، برادر ِ خود را ملامت مكن.
به بطالت شادمان مباش،
و بر بخت اعتماد مكن،
و از فعل ِ نیك پشیمان مشو،
با هیچ كس مزاح (بذله گویی و مسخره گی) مكن
همیشه بر ملامت ِ سیرت ِ عدل (سرزنش ِ راهی كه درست است) و استقامت و التزام ِ خیرات (پایداری و مجبور كردن ِ خود در كمك كردن) مواظبت كن،
تا نیكبخت گردی. (این كارها باغث می شود كه كسی بدبخت - بر اساس ِ تعریف ِ اول ِ صفحه - نشود و علاوه بر آن خوشبخت شود@};-
ادامه
99
2
7
6
امید , omid0936510
دوشنبه 17 آذر ، 09:34
با سلام و عرض ادب
دوستان برای اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و همچنین دانلود نمونه سوالات پایان ترم ارشد پیام نور به سایت pnu-sgn.ir مراجعه کنید
ادامه
خانم سارا , tak_star71
چهارشنبه 17 دی ، 21:36
سلام
ادامه
خانم سارا , tak_star71
چهارشنبه 17 دی ، 21:36
شنیدیدک میگن اگه از14نمره6کمتربشی،میانترم حذف میشه،یعنی اون درسوافتادی؟؟
ادامه
دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university
چگونه با انگیزه باشیم
بسیاری از افراد با وجود داشتن موقعیت اجتماعی و کار مناسب ، هر از چند گاه ممکن است از کار و تلاشهای اجتماعی خسته و بی انگیزه و سست شوند. بخصوص اگر فرد مجبور باشد به یکباره در چند نقش کلیدی یا غیراساسی یک سازمان ایفای نقش کند - به بیان دیگر فقدان انگیزه ممکن است ناشی از یک برنامه فشرده کاری یا برعکس یک برنامه کاری پایین تر از حد انتظار فرد باشد. ازاین رو، به هنگام احساس سستی و رخوت طولانی در کار باید ابتدا منشأ آن را پیدا کرد و بی درنگ در جهت ایجاد انگیزه و تحرک گام برداشت . از این رو، توصیه می گردد برای پیشرفت در برنامه خود: 1- مهارتهایتان را توسعه دهید. با آموزش مداوم ، استعدادهایتان را پرورش دهید و در کارتان رقابت ایجاد کنید تا عقب افتادگی هایتان را جبران نمائید. 2ـ عرصه های کاری جدید را جستجو کنید. 3- برنامه ریزی کنید تا بعد از انجام یک دوره کار فشرده برای مدت کوتاهی هم که شده به مسافرت بروید. 4- یک تغییر ماهرانه در کار ایجاد نمائید. اگر احساس می کنید کارتان بیش از حد یکنواخت است ، در جستجوی راههایی برای ایجاد تنوع در کار باشید. برای مثال ، می توانید از برنامه های اطلاعاتی و نرم افزاری جدید بهره بگیرید و در جستجوی راههای جدید بهره وری در کارتان باشید. 5- فکر و احساس خود را مانند جسمتان ورزش دهید و به فعالیت وا دارید. یک راهپیمایی پرتحرک و با حرارت در طول ساعت ناهار، سطح انرژی شما را بالا می برد و به شما این امکان را می دهد که افکارتان را سازماندهی کنید. حتی یک تغییر در مکان نشستن در سر کار می تواند هیجان و احساس تازه ای در شما بوجود آورد. 6- بکوشید تا در کار خود بهترین باشید. سعی کنید در هر کاری که انجام می دهید برتر بودن قابلیت های شما چشمگیر باشد. اطمینان داشتن به توانائیهایتان هم انگیزه خودتان را بالا می برد و هم دیگران را نسبت به توان شما دلگرم می کند. 7- انعطاف پذیر باشید. از سختگیری و نکوهش بیش از حد در مورد کارتان بپرهیزید. اگر می دانید که نهایت تلاشتان را کرده اید، پس به آن افتخار کنید. اگر فکر می کنید راههای بهتری برای انجام کارتان وجود دارد، بی درنگ آن را دنبال کنید تا سطح کیفی کارتان ارتقاء یابد.
 
ادامه
دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university
برنامه‏ریزی جهت راه‏اندازی آزمونهای سنجش پیشرفت دانشجو
یكی از مشكلاتی كه دانشجویان در دانشگاه پیام‏نور با آن مواجه‏اند این است كه نمی‏توانند از پیشرفت تحصیلی خود به طور منظم آگاه شوند. اگر دانشجو بتواند در طول نیمسال خود را بیازماید، از میزان پیشرفت تحصیلی خود آگاه می‏شود و ضعف و قوت خود را می‏شناسد. در اكثر دانشگاههای باز جهان به لطف فناوریهای پیشرفته، محیطی برای دانشجو تعبیه شده است كه هر زمان بخواهد از او آزمون به عمل آید. با توجه به امكانات موجود راه حل‏های زیر برای راه‏اندازی سیستم سنجش آزمون پیشرفت دانشجو پیشنهاد می‏شود. 1- تدوین كتابهای طبقه‏بندی شده آزمون 2- تأسیس دفتری به نام آزمون كه بانكی از سؤالهای طبقه‏بندی شده در اختیار دارد و دانشجو از این دفتر تقاضای ارسال برگة سؤال كند. 3- تأسیس سایت اینترنتی‏ای كه دانشجو از طریق آن درخواست سؤال كند و پس از پاسخ به سؤالها و ارسال پاسخها نمرة آزمون را از طریق سایت دریافت كند
ادامه
  دانشگاه پیام نور تهران , payame_nour_university
  تاریخچه دانشگاه پیام نور تهران
  تاریخچه
  شیوه آموزش باز و از راه دور عمدتاً با توجه به ویژگی‏های اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی كشورها شكل‏گرفته‏است. آموزش از راه دور از دیر باز وجود داشته است. اما این نظام باویژگی‏های كنونی خود از اواسط دهه شصت میلادی در اروپا شكل گرفت و كشور انگلستان آغازگر فعالیت رسمی نظام آموزش از راه دور به شكل اولیه آن یعنی آموزش مكاتبه‏ای بود. با تكامل سریع تكنولوژی در بعد ارتباط جمعی، این نظام به شكل امروزی رایج شد.
  در ایران كثرت داوطلب و كمبود امكانات آموزش حضوری موجب اشاعه این نظام آموزشی شده است.
  دانشگاه پیام نور براساس تصمیمات جلسات 94 مورخ 27/8/65 و97 مورخ 25/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً با پذیرش اولین گروه دانشجو در مهرماه 1367 تأسیس شد.
  این دانشگاه پس از تأسیس، با پذیرش اولین گروه دانشجویی خود در 5 رشته تحصیلی ودر 28 مركز باقیمانده از دانشگاه ابوریحان بیرونی ودانشگاه آزاد ایران از مهرماه سال تحصیلی 68-1367 فعالیت آموزشی خود را‌ آغاز كرد.
  گستردگی دانشگاه در اقصی نقاط كشور موجب شده از نظر سرمایه‏گذاری مالی، كمك دانشگاه برای راه اندازی واحدهای جدید امكانپذیر نباشد . برهمین اساس در تاریخ 19/5/73 طبق دستور وزیر محترم فرهنگ وآموزش عالی وقت وبازگشت به استعلام از شورای گسترش آموزش عالی مورخ 18/4/73 واحدهای دانشگاه پیام نور زیر نظر مركز آموزشی، مربوط بر این كه بار مالی برای دولت نداشته باشد موافقت نمود . لذا توسعه دانشگاه وتأسیس شعب جدید از محل كمك های مردمی و محلی وامكانات مهیا شده از سوی هیأت مؤسس انجام می شود.
  در حال حاضر دانشگاه در سراسر كشور دارای 129 مركز و99 واحد در ده منطقه ساماندهی شده‏اند همچنین با احتساب یك مركز برون مرزی كه در سازمان مركزی فعالیت می‏كند تعداد مراكز به 130 مركز و 99 واحد و جمعاً 229 مركز و واحد می‏رسد.
  ادامه
  1