موسسه آموزش عالی پارسه , parseh_institute

موسسه آموزش عالی پارسه

موسسه آموزش عالی پارسه , parseh_institute

موسسه آموزش عالی پارسه

253نــــفــــــر
عضو شده اند
253نفر عضو شده اند
آموزش دوره های IT و برگزاری كلاسهای آمادگی كنكور تحصیلات تكمیلیآموزش دوره های IT و برگزاری كلاسهای آمادگی كنكور تحصیلات تكمیلیمشاهده کامل مشخصات
27 دی 1383
آموزش و تحصیل

اعضاء

  • ایلیار امیری , azarbayjantb
  • محمود رضایی , sarve_shiraz
  • وحید نجف آبادی پور , vnejafi
  • مریم گل , maryamfateme20
  • 253 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • دانشگاه امام صادق(ع) , imamsadeghun
  • اقتصاد صنعتی 81 دانشگاه یزد , eiyazd
  • دانشجویان مشروطی , daneshjoyane_mashroti