ناصر رزازی , naserclub

ناصر رزازی

ناصر رزازی , naserclub

ناصر رزازی

727نــــفــــــر
عضو شده اند
727نفر عضو شده اند
این کلوب برای علاقه مندان به هنرمند بزرگ کرد ناصر رزازی ایجاد شده استاین کلوب برای علاقه مندان به هنرمند بزرگ کرد ناصر رزازی ایجاد شده استمشاهده کامل مشخصات
26 دی 1383
موسیقی

اعضاء

 • زاهیر کوردی ورمێ , hiwazana5
 • سامان شکیبا , delaram7
 • دیار فرزین , diar68
 • ساسان , 22668844
 • 727 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • سنندج , sanandaj_
 • شنا , shenaclub
ناصر رزازی , naserclub
رقص کوردی
واژه؛هه لپه رکی؛ از کلمه هه لپر به معنی جنبش و تکان و در اصل به معنی حمله کردن است که نمادی ازحرکات جنگی است... كه از گذشته های دور به یا د گار مانده است و چیزی فراتر از رقص عا دی می باشد. ایرانیان به قدمت و غنای تاریخ خود مفتخر هستند. آنان در هر عرصه ای نشان داده اند كه پاسدار شا یسته سنت های اصیل و دوستدار ایران و فرهنگ ایرانی اند. مردم خطه کوردستان و کرماشان و سایر شهرهای كورد نشین نیز از این خصیصه مستثنی نیستند. رقص های كوردی یكی از سنتهای دیرینه و یادگارهای ارزشمند آریایی ها ست.كه در میان کوردان همچنان محفوظ مانده وحتی دررقص های سنتی بعضی از اقوام همجوار همچون آشوری ها تأثیر كرده است. بی گمان تا ریخچه این حركات مربوط به هزاره های دوم و سوم قبل از میلاد مسیح است اما تاریخ مشخص و چگونگی ایجاد آ ن در این باره وجود ندارد یك كتیبه سنگی در قلعه((هه پیر))وجود دارد كه متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است. روی این كتیبه تصویریك سرنا و دهل و تعدادی كه به نظر میرسد در حا ل اجرای حركات موزون هستند روی سنگ حك شده است این كتیبه كهن سند مهمی در تاریخی بودن این حركات موزون در كوردستان است. حكیم عمر خیام در نوروز نامه خود مینویسد" فریدون كورد "روزی كه ضحا ك را اسیر كرد وایران را از شر او نجا ت داد مردم آن روز را جشن گرفتند. و این مهم دلیل دیگری بر یكپارچگی آن مردم و جشن دسته جمعی در میان آنان میباشد .حركات"هه لپه ركی" در چها ر نوع مراسم عرفانی مذهبی شادی و عروسی عزا و غم اجرا می شود. اما رقصهای فولكلور کوردی عبا رتند از: چه پی یا چوپی- سی پی - روینه – گه را نه وه كه مخصوص شكاك است. دووپی یی- داغه كه ویژه کوردستان تركیه است. گه ریان- پشت پا- فه تاح - فه تا پاشایی- خانه میری - سی جار- شه لان - زه نگی - و چه مه ریو. اما فلسفه این حركات شكل بخصوصی كه این"هه لپه ركی "دارد. این رقص به صورت دسته جمعی انجام می شود و در دست نفر اول كه به عنوان رهبر و پیشوای گروه و نفر آ خر"چوپی "دستمالی است كه به جای شمشیر استفاده میشود و نظم و انظباط گروه را هم بر عهده دارد. امروزه به علت پیشرفت و پیچیدگی در سبك زندگی از دستمال سفید به جای شمشیر و سپر استفاده میشود همان طور كه ذكر شد از دستمال سفید بیشتر استفاده میشد كه نشانه صلح و آشتی با اقوام دیگر است. چنانكه می بینیم در اكثر پرچم های جهان رنگ سفید وجود دارد. دستمال داشتن رهبر و نفر آخر نشان دهنده برابری بوده و دست همدیگر را گرفتن هم نشانه اتحاد گروه است"ره ش به له ك "یا رقص زن و مرد با هم به معنی مانند برادر و خواهر بودن است. كوبیدن پا بر زمین به این معنی است كه این خاك موطن من است. هورای هنگام مراسم در حین حركات به منظور ترساندن دشمن است. نشستن در هنگام رقص نشانه تسلیم برای جمع منفور است. یكسری مقا م ها هم وجود دارند كه در این مراسم استفاده میشوند. هوره كه از نظر لغوی از واژه خور به معنای خورشید گرفته شده مورد استفاده گاتوهای زرتشتی و در مراسم راز و نیاز با خداوند بوده است. خا نه میری كه مخصوص خوانین بوده كه آنرا در پشت بام ها به سبك آرام وملایمی برگزار می كردند تا باعث سر و صدا در خانه نشود. رقص"هه لپه ركی" در مناطقی مثل چهار محال بختیاری و تركمن صحرا و غیره انجام میشود ولی در این مناطق علاوه بر دستمال چوب بازی هم دخیل است. یك نوع رقص دیگر هم بنام خنجر در تركمن صحرا وجود دارد كه به دوران پیش از اسلام بر میگردد. از دور كه به دسته هه لپه ركی نگاه میكنیم آنرا به صورت یك زنجیره جوش خورده می بینیم . احساس همه افراد در نفر اول" سرچوپی " جمع و برجسته میشود. گاهی دیده می شود در بعضی مناطق تیر اندازی می كنند یا با یك خنجردر میدان بازی می كنند. یا فریاد میزنند و یا دستمال قرمز را تكان میدهند كه بی شك این همه نشانه بر افراشتن پرچم است. در چه مه ری كه در هنگام غم و مرثیه انجام میشود افراد شركت كننده تفنگ به دست می گیرند و یا خنجر به كمر می بندند عمر و قدمت هه لپه ركی و چه مه ری خیلی زیاد است و مربوط به چند سال قبل و یا مربوط به یك منطقه خاص و یا یك فرد خاص نبوده بلكه مربوط به دوره ای است كه تسلط هنری توانسته است آنرا به تمام جامعه كل حاكم كند. در ارتباط با این تسلط هم می توان یك تسلط عمومی مذهبی بر خلق این نوع هه لپه ركی را داشت چون این حركات هماهنگ و متحد در هه لپه ركی سر بر داشتن به طرف آ سمان همه با هم نشانه یك گونه پرستش را به خاطر می آورد. حركات هماهنگ و دسته جمعی پا ها مخصوصاً" در هه لپه ركی سحاپییا " ره پا " مخصوصاً" كار كشاورزی را به یاد می آورد كه مردم را شخم زدن زمین ها كشت و كار و در یكجا ماندن و ایجاد روستا و شهرك و شهر ها را میخواند. تقسیم‌ بندی‌ رقصهای‌ كوردی‌ رقصهای‌ محلی‌ كوردی‌ را به‌ دو دسته‌ میتوان‌ تقسیم‌ نمود: ۱- رقصهای‌ مذهبی‌ ۲- رقصهادی‌ محلی‌ کوردی‌(عشیره‌ای‌) الف‌ - رقصهای‌ مذهبی‌: منظور از این‌ رقصها، حركات‌ پر شور دراویش‌ می‌باشد كه‌ به‌ سماع‌ معروف‌ بوده‌ و در تكایا اجرا می‌شود در این‌ نوع‌ رقص‌ دراویش‌ در عالم‌ بیخودی‌ حركات‌ سر و گردن‌ خود را موسیقی‌ ریتمیك‌ هماهنگ‌ كرده‌ اصطلاحاً در وجد به‌ سماع‌ می‌پردازند. که در قسمتهای بالا توضیح داده شد . ب‌ - رقصهای‌ محلی‌ كوردی‌ عشیره‌ای‌: رقصهای‌ محلی‌ كوردی‌ را می‌توان‌ از ریشه‌ دارترین‌ و كهن‌ترین‌ رقصها دانست‌. هل‌ پرین‌(حمله‌ كردن‌) یا رقص‌ كوردی‌ در گذشته‌ صرفاً با هدف‌ آماده‌ سازی‌ و تقویت‌ نیروی‌ جسمانی‌ و روحی‌ مردم‌ مناطق‌ كوردنشین‌ انجام‌ می‌ شد چرا كه‌ مردمان‌ این‌ مناطق‌ در گذشته‌های‌ نه‌ چندان‌ دور همواره‌ شاهد جنگهای‌ قبیله‌ای‌ بودند و همین‌ امر حفظ‌ و آمادگی‌ همیشگی‌ را طلب‌ می‌كرد لذا مردمان‌ این‌ مناطق‌ در وقفه‌های‌ بین‌ جنگها و به‌ مناسبتهای‌ مختلف‌ دست‌ در دست‌ یكدیگر آمادگی‌ رزمی ‌و شور و همبستگی‌ پولادین‌ خویش‌ را به‌ رخ‌ دشمنان‌ می‌كشیدند. رقص‌ كوردی‌ را یك‌ رقص‌ رزمی‌ می‌دانند كه‌ دارای‌ صلابت‌ و متانتی‌ خاص‌ بوده‌ و یاد آور یكپارچگی‌ این‌ مردمان‌ غیور در تمامی‌ ادوار می‌باشد. امروزه‌ مجموع‌ این‌ رقصها را چوبی‌ می‌گویند كه‌ معمولاً به‌ صورت‌ دسته‌ جمعی‌ اجرا می‌شوند. رقصهای‌ محلی‌ با موسیقی‌ كوردی‌ پیوندی‌ ابدی‌ داشته‌ و معمولاً زنان‌ و مردان‌ عشایر در مراسم‌ شادی‌ به‌ دور از ابتذال‌ دایره‌ وار دست‌ یكدیگر را گرفته‌ به‌ پایكوبی‌ می‌پردازند، در اصطلاح‌ محلی‌ این‌ حالت‌ را گنم‌ و جو(یعنی‌ گندم‌ و جو) می‌نامند(در منطقه‌ مهاباد به‌ آن‌ رَشبَلك‌ می‌گویند). در این‌ رقصها معمولاً یك‌ نفر كه‌ حركات‌ رقص‌ را بهتر از دیگران‌ می‌شناسد نقش‌ رهبری‌ گروه‌ رقصندگان‌ را به‌ عهده‌ گرفته‌ و در ابتدای‌ صف‌ رقصندگان‌ می‌ایستد و با تكان‌ دادن‌ دستمالی‌ كه‌ در دست‌ راست‌ دارد ریتمها را به‌ گروه‌ منتقل‌ كرده‌ و در ایجاد هماهنگی‌ لازم‌ آنان‌ را یاری‌ می‌دهد. این‌ فرد كه‌ سر چوپی‌ كش‌ نامیده‌ می‌شود با تكان‌ دادن‌ ماهرانه‌ دستمال‌ و ایجاد صدا بر هیجان‌ رقصندگان‌ می‌افزاید. در این‌ هنگام‌ دیگر افراد بدون‌ دستمال‌ به‌ ردیف‌ در كنار سر چوپی‌ كش‌ به‌ گونه‌ای‌ قرار می‌گیرند كه‌ هر یكی‌ با دست‌ چپ‌ دست‌ راست‌ نفر بعد را می‌گیرد اصطلاحاً این‌ حالت‌ را گاوانی‌ نامیده‌ می‌شود. در رقصهای‌ كوردی‌ تمامی‌ رقصندگان‌ به‌ سر گروه‌ چشم‌ دوخته‌ و با ایجاد هماهنگی‌ خاصی‌ وحدت‌ و یكپارچگی‌ یك‌ قوم‌ ریشه‌ دار را به‌ تصویر می‌كشند برخی‌ رقصهای‌ كوردی‌ دارای‌ ملودیهای‌ خاصی‌ بوده‌ و توسط‌ گروهی‌ از زنان‌ ومردان‌ اجرا می‌شوند و در برخی‌ از رقصها یكی‌ از رقصندگان‌ از دیگران‌ اجرا شده‌ و در وسط‌ جمع‌ به‌ تنهایی‌ به‌ هنرنمایی‌ می‌پردازند و در این‌ حالت‌ معمولاً رقصنده‌ دو دستمال‌ رنگی‌ در دستها نگه‌ داشته‌ و با آنها بازی‌ می‌كند كه‌ اصطلاحاً به‌ این‌ نوع‌ رقص‌ دو دستماله‌ می‌گویند و بیشتر در کرماشان‌ مرسوم‌ است‌. نمایشها و رقصهای‌ كوردی‌ را می‌توان‌ به‌ چند قسمت‌ اصلی‌ ذیل‌ تقسیم‌ كرد: ۱- گه‌ ریان‌ ۲- پشت‌ پا ۳- هه‌ لگرتن‌ ۴- فه‌ تاح‌ پاشا۵- لب‌ لان‌۶- چه‌ پی‌ ۷- زه‌ زنگی‌ ۸- شه‌ لایی‌ ۹- سی‌ جار ۱۰- خان‌ امیری‌ گه‌ریان‌ : گه‌ریان‌ در زبان‌ كوردی‌ به‌ معنی‌ گشت‌ و گذار و راه‌ رفتن‌ بوده‌ و حركات‌ مختص‌ این‌ رقص‌ نیز معنای‌ گشت‌ و گذار در ذهن‌ تداعی‌ می‌كنند. گه‌ ریان‌ دارای‌ دو مقام‌ بوده‌ كه‌ یكی‌ متعلق‌ به‌ مناطق‌ روستایی‌ و دیگری‌ مناطق‌ شهری‌ می‌باشد این‌ رقص‌ نرم‌ و آهسته‌ و با لطافتی‌ خاص‌ شروع‌ شده‌ و به‌ تدریج‌ تندتر می‌شود. ملودی‌ مربوط‌ به‌ این‌ رقص‌ با تنوع‌ در ریتم‌ و نوساناتی‌ در اجرا تا پایان‌ ادامه‌ می‌یابد. در این‌ رقص‌ در واقع‌ تاثیر گشت‌ و گذار در زندگی‌ كوردها به‌ نمایش‌ گذاشته‌ می‌شود و تنوع‌ ریتم‌ در این‌ رقص‌ گویای‌ تجربیاتی‌ است‌ كه‌ در گشت‌ و گذار به‌ دست‌ می‌آیند و می‌توان‌ گفت‌ این‌ رقص‌ زیبا تبلیغی‌ است‌ برای‌ خوب‌ نگریستن‌ در اشیاء و طبیعت. این‌ رقص‌ زندگی‌ با فراز و نشیب‌ و زیر و بم‌ هایش‌ به‌ تصویر كشده‌ شده‌ و بر ضرورت‌ بینایی‌ و كسب‌ تجربه‌ برای‌ رویارویی‌ با رودخانه‌ پر تلاطم‌ زندگی‌ تأكید می‌شود. این‌ رقص‌، رقصندگان‌ را برای‌ رقصهای‌ پر تحرك‌ تر بعدی‌ آماده‌ می‌كند. تقریباً در كل‌ مناطق‌ كوردنشین‌ ملودی‌ این‌ رقص‌ به‌ شكلی‌ یكسان‌ نواخته‌ می‌شود و در این‌ رقص‌ نخستین‌ حركت‌ با پای‌ چپ‌ آغاز شد و حركت‌ پای‌ دیگر همواره‌ با سر ضربهای‌ دهل‌ كه‌ معمولاً باریتم‌ دو تایی‌ اجرا می‌شوند عوض‌ می‌شود. پشت‌ پا: پشت‌ پا رقصی‌ است‌ كه‌ كمی‌ تندتر از گه‌ ریان‌ اجرا شده‌ و در بیشتر مناطق‌ كوردنشین‌ مخصوص‌ مردها می‌باشد رقص‌ پشت‌ پا همانطور كه‌ از نامش‌ پیداست‌ انسان‌ را به‌ هوشیاری‌ و به‌ كارگیری‌ تجارب‌ می‌خواند تا مبادا شخص‌ در زندگی‌ از كسی‌ پشت‌ پا بخورد. هه‌لگرتن‌: هه‌ لگرتن‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ بلند كردن‌ چیزی‌ می‌باشد. این‌ رقص‌ بسیار پر جنب‌ و جوش‌ و شاد اجرا می‌شود كه‌ با شور و جنب‌ و جوش‌ بسیار به‌ سوی‌ هدف‌ روانه‌ است‌. ریتم‌ تند ملودی‌ مخصوص‌ این‌ رقص‌ هر گونه‌ كسالت‌ و خمودی‌ را نفی‌ كرده‌ و بر اهمیت‌ نشاط‌ و هدفمندی‌ در زندگی‌ تاكید دارد. فتاح‌ پاشایی‌ : فتاح‌ از نظر لغوی‌ به‌ معنی‌ جنبش‌ و پایكوبی‌ است‌. ملودی‌ این‌ رقص‌ در سرتاسر كوردستان‌ به‌ شكلی‌ یكنواخت‌ و با ریتمی‌ تند اجرا می‌شود و لذا این‌ رقص‌ بسیار پر جنب‌ و جوش‌ می‌باشد بیشتر مردم‌ کوردستان‌ از این‌ رقص‌ استقبال‌ می‌كنند. این‌ رقص‌ نشانگر انسانی‌ است‌ كه‌ به‌ شكرانه‌ كسب‌ موفقیت‌ها و استفاده‌ از نعمتهای‌ خداوندی‌ خوشحالی‌ خود را به‌ نمایش‌ گذاشته‌ است‌. لب لان : این‌ رقص‌ با ریتمی‌ نرم‌ و آهسته‌ پس‌ از فتاح‌ پاشا اجرا می‌شود و می‌توان‌ در آن‌ لزوم‌ تنوع‌ در زندگی‌ را مشاهده‌ كرد. پس‌ از اجرای‌ پر جنب‌ و جوش‌ رقصها گه‌ ریان‌، پشت‌ پا، هه‌ لگرتن‌ و فتاح‌ پاشا به‌ ضرورت‌، رقصندگان‌ لب‌ لان‌ می‌رقصند تا كمی‌ استراحت‌ كرده‌ و تجدید قوا كنند رقص‌ لب‌ لان‌ در واقع‌ انسان‌ را از غلبه‌ احساسات‌ زودگذر نهی‌ كرده‌، وی‌ را پس‌ از طی‌ مرحله‌ ضروری‌ شور و مستی‌ به‌ قلمرو تفكر دور اندیشی‌ و باز نگری‌ رهنمون‌ می‌سازد در این‌ رقص‌، شركت‌ كنندگان‌ آرامش‌ خاصی‌ را احساس‌ می‌كنند. چه‌پی‌: چه‌پی‌ همانطور كه‌ اسمش‌ پیداست‌ به‌ معنای‌ چپ‌ می‌باشد ملودی‌ این‌ آهنگ‌ با وزن‌ دو تایی‌ اجرا شده‌ و در بیشتر مناطق‌ كوردنشین‌ از جمله‌ کرماشان‌، كوردستان‌، سنجابی‌، بسیار از آن‌ استقبال‌ می‌شود. فلسفه‌ این‌ رقص‌ قوت‌ بخشیدن‌ به‌ قسمت‌ چپ‌ بدن‌ می‌باشد چرا كه‌ معمولاً قسمت‌ چپ‌ بدن‌ در انجام‌ امور روزمره‌ نقش‌ كمتری‌ داشته‌ و به‌ مرور زمان‌ تنبل‌ می‌شود و برای‌ استفاده‌ متعادل‌ از تمامیت‌ جسمانی‌ همواره‌ باید بكارگیری‌ اعضاء سمت‌ چپ‌ بدن‌ آنها را تقویت‌ كرد. به‌ همین‌ منظور در رقص‌ چه‌ پی‌ قسمت‌ چپ‌ بدن‌ تحرك‌ بیشتری‌ یافته‌ و از خمودگی‌ خارج‌ میگردد. در منطقه‌ کرماشان‌ بیشتر زنها از این‌ رقص‌ استقبال‌ می‌كنند. زه‌‌نگی‌ یا زندی‌: در این‌ رقص‌ رقصندگان‌ یك‌ قدم‌ به‌ جلو گذاشته‌ و سپس‌ یك‌ قدم‌ به‌ عقب‌ می‌روند و این‌ حالت‌ تا پایان‌ ادامه‌ می‌یابد در این‌ رقص‌ ضرورت‌ احتیاط‌، دور اندیشی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ عملكرد از جانب‌ انسان‌ به‌ تصویر كشیده‌ می‌شود. در واقع‌ در این‌ رقص‌ سنجیده‌ گام‌ برداشتن‌ تبلیغ‌ می‌گردد. شه‌ لایی‌: این‌ رقص‌ را كه‌ با ریتم‌ لنگ‌ اجرا می‌شود می‌توان‌ یك‌ تراژدی‌ شكست‌ دانست‌ در این‌ رقص‌ قدمها لنگان‌ لنگان‌ برداشته‌ می‌شوند تا شكست‌ در برابر چشمان‌ حضار ترسیم‌ گردد و در ترسیم‌ این‌ مصیبت‌ كسی‌ زبان‌ به‌ سخن‌ نگشاید. سه‌ جار:   این‌ نوع‌ رقص‌ با ریتم‌ آرام‌ و گاهاً تند است‌ كه‌ همان‌ طور كه‌ از اسمش‌ بر می‌آید به‌ معنی‌ سه‌ بار(سێ‌ در رسم‌ الخط‌ كوردی‌) است‌ كه‌ در آن‌ سه‌ حركت‌ پا و سه‌ حركت‌ به‌ جلو وجود دارد و به‌ گونه‌ای‌ یاد آور عدد مقدس‌ ۳ در فرهنگ‌ فلكلوریك‌ كوردهاست‌. خان‌ امیری‌: این‌ رقص‌ نیز با ریتمی‌ تند همراه‌ است‌ و در آن‌ دستی‌ از هم‌ باز و در بالا قرار می‌گیرد و حلقه‌ای‌ باز تر و فراختر می‌سازد و بیشتر تناسبی‌ است‌ بین‌ حركت‌ دستها و پاها این‌ رقص‌ كه‌ در آن‌ گونه‌ای‌ خود نمایی‌ و غرور خانی‌ نیز دیده‌ می‌شود تداعی‌ كننده‌ پیروزی‌ و پرواز پرندگان‌ را در خاطر می‌آوردو
ادامه
99
15
2
9
ستار تنها , sattar333
دوشنبه 28 بهمن ، 17:29
لایككككككككككك
ادامه
کاوه کرماشان , kaveh_parav
چهارشنبه 21 خرداد ، 18:38
کورد ایرانی و آریایی نیست تا کی مصادره فرهنگی
ادامه
ناصر رزازی , naserclub
13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان کردی جنوبی
وه نام خوداێ بێ وێنه با توجه به انتشار روزافزون متون نظم و نثر مکتوب و الکترونیکی ضرورت دارد تا کردزبانانی که به زبان کردی جنوبی تکلم می کنند با مبادی شیوه ی نوشتن این زبان آشنا شوند ؛ از  این رو  متن زیر که به زبان ساده نوشته شده است ، درآمدی است بر این موضوع ، و امید است وبلاگ ها و سایت های  علاقه مند  و مرتبط با انعکاس آن  زمینه ی آشنایی بیشتر  کردزبانان را با رسم الخط کردی فراهم آورند . 13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان کردی جنوبی (  ایلامی (فیلی ) ، کلهری ، لکی و گورانی )   1-   حروف الفبای کردی عبارت اند از : ء – ا - ب – پ – ت – ج – چ- ح – خ- د- ر- ڕ( ڕ بزرگ که به شکل مشدد تلفظ  می شود) – ز – ژ – س – ش- ع- غ – ف – ق – ڤ ( با قرار گرفتن دندان های بالایی بر روی لب پایین تلفظ می شود و صدای V انگلیسی می دهد ) – ک – گ- ل – ڵ ( ڵ  بزرگ که تلفظ ل در کلمه ی الله به همین شکل است ؛ یعنی نوک زبان پشت دندان های بالا قرار می گیرد ) – م – ن –  و ( معادل W  در زبان انگلیسی و هم چنین ضمه (O) ؛ به این ترتیب این حرف به جای دو صدا به کار می رود ) – ه / ـه ( فتحه ) – وو ( مصوت بلند که در کلماتی مانند« رووژ» به معنی روز ،و نیز کلمه ی « جادوو» به کار می رود ) –  ۊ که بین صدای مصوت بلند  او ( U) و ای (I) تلفظ می شود ؛ مانند « خۊن » به معنی خون و « رۊن » به معنی روغن – هـ - ی ( این حرف هم صدای Y  را     می دهد هم صدای I ؛ یعنی حرفی که به جای دو صدا کاربرد دارد ) - ێ ( این حرف را یای مجهول می گویند که در کلماتی مانند : شێر = شیر درنده ، دێر= دیر ، ئێران = ایران و مانند آن به کار  می رود ) . توجه : در نوشتن کردی سورانی حرف ۆ هم به کار می رود که کشیده تر و بازتر از ضمه ی معمولی است و در زبان کردی ایلامی کاربردی ندارد . ۲-   حرکات ، مانند فتحه و ضمه به حروف تبدیل می شوند یعنی به جای ضمه (   ـــــُـــ )  حرف « و » و به جای فتحه ( ــَـ) حرف « ه / ـــه » به کار می رود . مثال برای ضمه : کورد ( کُرد) ، ئوتاق ( اتاق) ، ئورده ک ( اُردک ) ، و ... . مثال برای فتحه : عه لی ( علی ) ، مه ل ( پرنده ، حشره ) ، به راده ر     ( برادر ) ، و ... . 3-    در رسم الخط کردی حرفی برای حرکت کسره نیست . راه تشخیص کسره آن است که اگر حرکت فتحه (ه /ـه ) و ضمه (و) نباشد به احتمال قوی کسره است . ضمنا هر جا که لازم باشد     می توان از حرکت کسره هم استفاده کرد . 4-   قبل از نوشتن صداهای بلند « ا – ای (ی) ، او (و ) » و نیز صداهای فتحه و کسره و ضمه ،  به جای همزه ای که به شکل الف در کلمات فارسی  در اول کلمه می آید ،  از همزه به شکل «ء » استفاده می شود . مثال : ئازاد ( آزاد ) ، ئیلام ( ایلام ) ، ئووره ( آن جا ) ، ئورده ک ( اُردک ) ، ئڕا /ئه ڕا (چرا ) ،  ئه وه ( آن ) و ... .    5-   به جای سه حرف « ذ – ظ – ض » فقط حرف «ز» نوشته می شود . مثال : زاهر (ظاهر) ، نه زه ر (نظر ) ، له زیز ( لذیذ ) . 6-   به جای دو حرف « ص – ث » حرف « س» نوشته می شود . مثال : سووره ت (صورت ) ، سروه ت (ثروت ) ، سه حرا (صحرا ) . 7-   به جای «ط» حرف « ت » نوشته می شود . مثال : تاهر (طاهر ) . 8-   در زبان کردی دو نوع حرف « ل » داریم ؛ یک : ل متعارف که در کلماتی مانند « که ل  » به معنی شکاف و « مه ل» به معنی حشره و پرنده به کار می رود و دو : ڵ بزرگ یا کردی که در کلماتی مانند « که ڵ» به معنی بز کوهی و « کوڵ » به معنی کوتاه به کار می رود . 9-   در زبان کردی دو نوع « ر» داریم ؛ یک : ر متعارف و عادی که در کلماتی مانند « ده ر » به معنی در به کار می رود و دو : ڕ کردی که به صورت سایشی و مشدد به کار می رود و با علامتی در زیر آن مشخص می شود . مثال : که ڕ ( کر و ناشنوا ) ، پڕ ( پر ) ، زڕه ( صدای زنگ ) . 10-    در کردی ایلامی صدای بلند او ( و  ) را به صورت « وو » می نویسیم ؛ مثلا : نور به شکل نوور نوشته  می شود . 11-  در کردی حرف یای مجهول کاربرد دارد که با علامتی بر روی «ی » به شکل «ێ» مشخص می شود و در کلماتی مانند : ئێواره ( عصر ) ، ئێران ( ایران ) و مانند آن به کار می رود . 12-  واو عطف بین کلمات به شکل یک واو تنها نوشته می شود . مثال : من و عه لی و رزا و      یه حیا ( من و علی و رضا ویحیی ) . 13- به جای علامت تشدید ، دوبار حرف تکرار می شود : مثال : هممه ت ( همت ) ، نه ججار ( نجار) . حالا که به این 13 نکته ی طلایی دست یافتید ، امید است بتوانید متن زیر یا متن هایی مشابه را بخوانید و به این شیوه بنویسید .    براو  خوه یشک  هاموڵاتی ، زوان  کوردی  به شێگ  ده  میرات   فه رهه نگ  و  ئه ده ب  ئیمه  کورده ێله  که   نه سڵ  وه  نه سڵ  و ده س   و ده س  وه  ئیمه  ره سیه  . ئمێده واریم   ئیمه یشه    بتۊه نیم  حفزێ        بکه یمن  و  وه  ده س   زاڕوه ێلمان ده ئێرنگه  و  ئایه نده  بڕه سنیمن . هه ر  که س   یه ێ  زوان  بزانێ ، چمان  وه  یه ێ    ده روه چه و تماشاێ  دنیا  که ێ ، هه ر  که س  د ِ زوان  بزانێ وه  دِ  ده روه چه و  وه  دنیا  نوڕێ  . راسی   ئیمه  ئه ڕا  خوه مان  ده  ئێ  ئاسوو  رووشنه  ک  خودا   داگه سه مان   مه حرووم   بکه یمن . برا و خوه ێشکه ێل  عه زیز ، بایه د  گیشتێ  ده س  وه  ده س  یه ک  به یمن  و ئێ  زوان  شرینه  و دوڵه مه نه ، ده وڵه مه ن تر و  شرین تره و  بکه یمن .  ماناێ چه ن که لیمه :  ئێرنگه : اکنون /  ده روه چ : دریچه / ئاسوو رووشن : افق روشن

گرفته شده از سایت:www.ilamasu.blogfa.com
ادامه
6
1
17
سپون  تنها , adi_bavan
یکشنبه 24 آذر ، 00:13
زۆر جوان و به کاڕ هێنه ره دستان
ادامه
ناصر رزازی , naserclub
استاد ناصر رَزازی
ناصر رَزازی یکی از خوانندگان کردستان ایران است. او در سنندج زاده شد ولی بیشتر زندگی خود را در خارج از ایران و در کشورهای سوئد و عراق گذراند. وی در اوایل انقلاب ایران که یکی از پیشمرگ های حزب کومله کردستان بود. به عراق رفت . بعد از آن با نا آرام شدن عراق به اروپا رفت اما فعالیت هنری خود را ادامه داد و حتی به فعالیت فرهنگی هم پرداخت و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دوباره به عراق بازگشت. او هم اکنون ۵۲ سال سن دارد. ناصر دو فرزند پسر به نامهای ماردین و کاردو یک دختر به نام دلنیا دارد. مرضیه فریقی همسر او نیز در تابستان ۲۰۰۴ در یک سانحه پزشکی درگذشت
ادامه
3
2
6
  , rayincoold
چهارشنبه 30 مهر ، 22:07
bji kord
ادامه
ناصر رزازی , naserclub
ناسری‌ ره‌زازی‌: گۆرانی‌ پایزه‌ی‌ بۆ كێ‌ وتووه‌؟
هونه‌رمه‌ندی‌ گۆرانیبێژ، ناسری‌ ره‌زازی‌ ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات كه‌ له‌سه‌رده‌می‌ منداڵیدا ژیانی‌ پڕ بووه‌ له‌ئیش‌و ئازار، هه‌روه‌ها به‌و پێیه‌ی‌ باوكیشی‌ كاری‌ به‌رگدوورینی‌ كردووه‌، بۆیه‌ دوای‌ ته‌واوبوونی‌ له‌خوێندن لای‌ باوكی‌ ئیشی‌ كردووه‌.
ره‌زازی‌ ته‌مه‌ن په‌نجا‌و شه‌ش ساڵ‌، له‌شاری‌ سنه‌ی‌ كوردستانی‌ رۆژهه‌ڵات له‌دایكبووه‌‌و خاوه‌نی‌ چوار برا‌و چوار خوشكه‌، دوای‌ چه‌ند ساڵێك خوێندن بۆته‌ مامۆستا، به‌ڵام دواتر به‌هۆی‌ بوونی‌ به‌پێشمه‌رگه‌، ناچار روویكردۆته‌ شاخ.
ناسری‌ ره‌زازی‌ له‌م چاوپێكه‌وتنه‌ی‌ ئاوێنه‌كاندا له‌باره‌ی‌ ژیانی‌ هونه‌ری‌‌و تایبه‌تی‌ خۆی‌ ده‌دوێت‌و سه‌باره‌ت به‌په‌یوه‌ندی‌ ئێستای‌ له‌گه‌ڵ‌ هونه‌رمه‌ند له‌یلای‌ فه‌ریقی‌، خوشكی‌ مه‌رزییه‌ی‌ خێزانی‌ كۆچكردووی‌ ده‌ڵێت "هیچ كێشه‌یه‌ك نییه‌ له‌نێوانماندا".
* ساڵی‌ چه‌ند یه‌كه‌م گۆرانیت تۆمار كرد، تێكست‌و میلۆدی‌ كێ‌ بوو؟
- پێموابێت ئه‌و كاته‌ ته‌مه‌نم سیانزه‌ ساڵ‌ بوو، له‌شاری‌ سنه‌ پڕۆگرامێك هه‌بوو به‌ناوی‌ (هه‌ینی‌‌و سه‌رگه‌رمی‌) یه‌كه‌م گۆرانیم بۆ ئه‌و پڕۆگرامه‌ بوو به‌ناوی‌ (ده‌سماڵێ‌و ده‌سماڵێ‌) كه‌ گۆرانییه‌كی‌ فۆلكلۆری‌ كوردستانی‌ بنده‌ستی‌ توركیایه‌‌و له‌بنه‌ڕه‌تدا ئایشه‌شان به‌كرمانجی‌ وتوویه‌تی‌، دوای‌ ئه‌ویش خوالێخۆشبوو محه‌مه‌دی‌ ماملێ‌ به‌سۆرانی‌ وتویه‌تی‌‌و منیش به‌لاسایكردنه‌وه‌ی‌ ماملێ له‌رادیۆ ئه‌و گۆرانییه‌م وت، به‌ڵام وه‌كو گۆرانیبێژ یه‌كه‌مجار كه‌ چوومه‌ سه‌ر شانۆ ته‌مه‌نم چوارده‌ ساڵ‌ بوو، ئه‌و كاته‌ له‌گه‌ڵ‌ گروپێك چوومه‌ سه‌ر شانۆ‌و گۆرانییه‌كانی‌ خوالێخۆشبوو حه‌سه‌ن زیره‌كم ده‌وته‌وه‌‌و لاسایم ده‌كرده‌وه‌، ئیتر له‌وێ‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی‌ په‌روه‌رده‌ی‌ ئه‌و سه‌رده‌مه‌وه‌ خه‌ڵاتكرام، ئه‌وه‌ بوو به‌هۆی‌ ئه‌وه‌ی‌ من جیاواز له‌هاندانی‌ ده‌وروبه‌ر كاری‌ خۆم ورده‌ ورده‌ ده‌ستپێكرد. به‌ڵام ورده‌ ورده‌ تێگه‌یشتم كه‌ ئه‌گه‌ر من هه‌ر لاسایی‌ بكه‌مه‌وه‌ بێكه‌ڵكه‌، باشتره‌ من رێچكه‌یه‌ك بۆ خۆم ببینمه‌وه‌، ئه‌وه‌ بوو ده‌نگی‌ خۆم له‌سه‌ر زۆربه‌ی‌ گۆرانیبێژه‌ به‌ناوبانگه‌كانی‌ ئه‌و سه‌رده‌مه‌‌و ته‌نانه‌ت چاوشه‌كانیش تاقیكرده‌وه‌‌و دیتم خۆم ده‌بێت گۆرانی‌ دابنێم، بۆ یه‌كه‌مجاریش خۆم دوو گۆرانیم دانا.
* ئه‌گه‌ر باس له‌سروود بكه‌ین، ده‌توانین بڵێین تۆ پێش هونه‌رمه‌ندان كاڵێ‌و نه‌جمه‌ی‌ غوڵامی‌ سروودت وتووه‌ یان ئه‌وان پێش تۆ؟
- له‌گه‌ڵ‌ رێز‌و حورمه‌تم بۆ هه‌موویان، به‌ڵام له‌سه‌ر ئه‌مه‌ كێشه‌یه‌ك دروستبوو، من هه‌م وه‌كو دۆكیومێنت، هه‌م وه‌كو تاپۆ، وه‌كو شاهید ئه‌و خه‌ڵكه‌ ماون، وه‌كو شۆڕشی‌ گه‌لانی‌ بنده‌ستی‌ ئێران، ده‌بێت ئاماژه‌ بۆ ئه‌وه‌ بكه‌م یه‌كه‌مجار سروود له‌سه‌رده‌می‌ كۆماری‌ كوردستاندا وتراوه‌، گۆرانی‌ شۆڕشگێڕی‌‌و سروود، به‌ڵام به‌داخه‌وه‌ نه‌ماون كه‌ یه‌كێكیان گۆرانی‌ (نیشتمان) بوو، كه‌ سه‌ید عه‌بدوڵای‌ نه‌هری‌ وتویه‌تی‌، دوای‌ ئه‌ویش هونه‌رمه‌ندی‌ گه‌وره‌ی‌ خوالێخۆشبوو (حه‌سه‌ن زیره‌ك) یه‌ك دوو سروودی‌ وتووه‌، من به‌شی‌ رۆژهه‌ڵات باس ده‌كه‌م، به‌ڵام وه‌كو سروود من یه‌كه‌م كه‌سم له‌رۆژهه‌تی‌ كوردستاندا سروودم وتووه‌، من پێش ئه‌وه‌ی‌ شا بڕٍووخێت گۆرانی‌ شۆڕشگێڕی‌‌و سیاسیم وتووه‌، دوای‌ منیش هونه‌رمه‌ندانی‌ دیكه‌ سروودیان وتووه‌.
* هه‌روه‌كو ده‌زانین كاتی‌ خۆی‌ سرووده‌كانت زۆر كاریگه‌ر بوون له‌ناو خه‌ڵكدا، هه‌ست ده‌كه‌یت ئه‌گه‌ر ئێستا ئه‌و سروودانه‌ دووباره‌ بكه‌یته‌وه‌، هه‌مان جۆش‌و خرۆشی‌ هه‌بێت‌و كاریگه‌ری‌ بكاته‌ سه‌ر خه‌ڵك؟
- به‌داخه‌وه‌ بڕوا ناكه‌م، چونكه‌ له‌و سه‌رده‌مه‌دا باشترین گۆرانی‌ ده‌وترا‌و باشترین شانۆ پێشكه‌ش ده‌كرا، پێشمه‌رگه‌ خه‌باتی‌ ده‌كرد‌و چالاكی‌ ئه‌نجام ده‌دا، به‌ڵام ئه‌مڕۆ كه‌ خۆمان ده‌سه‌ڵاتمان هه‌یه‌‌و خه‌ریكی‌ ئاوه‌دانین، كه‌چی‌ به‌داخه‌وه‌ ئه‌مڕۆ گه‌نجه‌كانمان هه‌ستی‌ نه‌ته‌وایه‌تییان نییه‌‌و سه‌رمایه‌داری‌ وایكردووه‌ ئه‌خلاقی‌ له‌هیچ شتێكدا نه‌هێشتووه‌، ئێستا ئه‌م وڵاته‌ پڕه‌ له‌پاره‌، ئه‌گه‌ر كه‌سێك بتوانێت‌و شاره‌زا بێت له‌م وڵاته‌ ده‌توانێت باشترین پاره‌ به‌ده‌ست بهێنێت.
* هه‌ندێك له‌گۆرانیبێژه‌ گه‌نجه‌كانی‌ ئێستا پێیانوایه‌ گۆرانییه‌ كۆنه‌كان بۆیه‌ تاكو ئێستا به‌زیندوویی‌ ماونه‌ته‌وه‌، ئه‌و كاته‌ ژماره‌ گۆرانیبێژه‌كان زۆر نه‌بوون، به‌ڵام ئێستا ژماره‌یه‌كی‌ زۆر گۆرانبێژمان هه‌یه‌؟
- راسته‌ هی‌ زۆر‌و بۆرییه‌، ئه‌وانه‌ی‌ جاران كه‌م بوون، له‌به‌رئه‌وه‌ی‌ كاتی‌ خۆی‌ ئێمه‌ كه‌ ده‌چووینه‌ رادیۆ گۆرانی‌ بڵێین، ئه‌وكاته‌ لیژنه‌ هه‌بوو، به‌ڵام ئه‌مڕۆ ئه‌مانه‌ هیچی‌ نییه‌، پاشان ئه‌وكاته‌  ئه‌و گۆرانیبێژانه‌ شاره‌زای‌ ئه‌ده‌بیات‌و فۆلكلۆر بوون، به‌ڵام ئه‌مڕۆ وانییه‌‌و هۆكاره‌كه‌شی‌ نه‌بوونی‌ فلته‌ری‌ هونه‌رییه‌، نه‌بوونی‌ لیژنه‌ وایكردووه‌ به‌و شێوه‌یه‌ بێت.
* زۆربه‌ی‌ هونه‌رمه‌ندان له‌چاوپێكه‌وتنه‌كاندا باس له‌كێشه‌ هونه‌رییه‌كانیان ده‌كه‌ن‌و له‌و باره‌یه‌شه‌وه‌ گله‌یی‌ له‌ده‌سه‌ڵات ده‌كه‌ن، به‌ڵام كاتێك ده‌گه‌نه‌ لای‌ به‌رپرسه‌كان، باس له‌كێشه‌ شه‌خسییه‌كانیان ده‌كه‌ن، چۆن ئه‌مه‌ لێكده‌ده‌یته‌وه‌؟
- به‌داخه‌وه‌ له‌كوردستان هونه‌رمه‌ندان دابه‌شبوون به‌سه‌ر حیزبه‌كاندا، هونه‌رمه‌ندانیش له‌ناو خۆیاندا كۆك نین، ئه‌گه‌ر هونه‌رمه‌ندیش داوای‌ زه‌وی‌‌و ئوتومبیلی‌ كردبێت مافی‌ خۆیه‌تی‌، به‌ڵام كێشه‌ی‌ سه‌ره‌كی‌ هونه‌رمه‌ندان ئه‌وه‌یه‌ ئه‌گه‌ر ئێمه‌ به‌رهه‌مه‌كانمان پڕفرۆش بن‌و كۆپی‌ نه‌كرێن‌و له‌پاڵیدا كۆنسێرتی‌ باشمان بكردایه‌، ده‌سكه‌وتمان ده‌بێت، چونكه‌ ئه‌گه‌ر سه‌یری‌ هونه‌رمه‌ندانی‌ نه‌ته‌وه‌كانی‌ دیكه‌ بكه‌ین، ئه‌وانیش به‌و شێوه‌یه‌ ژیانی‌ خۆش به‌سه‌ر ده‌به‌ن.
* وه‌كو هونه‌رمه‌ندێكی‌ به‌ئه‌زموون، پێتوایه‌ هونه‌ری‌ كوردی‌ پێویستی‌ به‌گۆڕانه‌؟
- سه‌د له‌سه‌د، پێشتریش باسم كردووه‌ من ته‌نها له‌گه‌ڵ‌ ره‌سه‌نایه‌تیدا نیم، خۆزگه‌یه‌كه‌ ده‌بێت هونه‌ری‌ كوردیش پێشبكه‌وێت، وه‌ك چۆن مرۆڤ گۆڕانی‌ به‌سه‌ردا دێت هونه‌ریش پێویستی‌ به‌گۆڕانه‌، چونكه‌ مرۆڤ دروستی‌ ده‌كات، به‌ڵام پێموایه‌ گۆڕان هه‌روا دروست نابێت، به‌ڵكو ئیمكانیات‌و تێچوونی‌ ده‌وێت، ئه‌وانه‌ش هیچیان له‌گۆڕدا نین.
* ماوه‌یه‌ك ده‌نگۆی‌ ئه‌وه‌ هه‌بوو گوایه‌ له‌گه‌ڵ‌ هونه‌رمه‌ند له‌یلای‌ فه‌ریقی‌، خوشكی‌ مه‌رزییه‌ی‌ خێزانی‌ كۆچكردووت، كێشه‌تان هه‌بێت، ئێستا په‌یوه‌ندیتان چۆنه‌؟
- ئێمه‌ هیچ كێشه‌یه‌كمان له‌گه‌ڵ‌ له‌یلای‌ فه‌ریقیدا نه‌بووه‌، ئه‌وه‌ خه‌ڵك دروستی‌ كردووه‌.
* به‌درێژایی‌ ماوه‌ی‌ كاركردنت، چ گۆرانییه‌كی‌ خۆت به‌لاوه‌ جوان‌و په‌سه‌نده‌؟
- ئه‌سته‌مه‌ گۆرانیبێژ بتوانێت جوانترین كاری‌ خۆی‌ ده‌ستنیشان بكات، من له‌م ماوه‌یه‌دا زانیومه‌ خاوه‌نی‌ پێنج سه‌د‌و هه‌شتا به‌رهه‌مم، بۆیه‌ هه‌ر هیچ نه‌بێت ده‌توانم بڵَێم هه‌شتا به‌رهه‌میان باشن، بۆ نموونه‌ (گۆمه‌شین، ده‌لالۆ، چاره‌ی‌ خه‌می‌ من، تاسه‌بار).
* له‌چاوپێكه‌وتنێكدا ده‌ڵێت ئێمه‌ وه‌كو كورد بۆمان هه‌یه‌ موزیكی‌ (ته‌ڕه‌ب) مان هه‌بێت، كه‌چی‌ ره‌خنه‌ش له‌و كارانه‌ ده‌گریت كه‌ له‌سه‌ر ئه‌و ستایڵه‌ ده‌كرێن؟
- ئێستاش ده‌ڵێم ده‌بێت موزیكی‌ ته‌ڕه‌بمان هه‌بێت، چونكه‌ هه‌ر نه‌ته‌وه‌یه‌ك مافی‌ خۆیه‌تی‌ سوود له‌ته‌كنه‌لۆجیا وه‌ربگرێت، به‌ڵام خه‌ڵك خراپ له‌من تێده‌گه‌ن، من نه‌موتووه‌ "موزیكی‌ ته‌ڕه‌ب نه‌بێت"، ده‌ڵێم نابێت ناسری‌ ره‌زازی‌ بڕوات گۆرانییه‌كی‌ عه‌ره‌بی‌ یان فارسی‌ یان توركی‌ بهێنێت‌و ده‌قاوده‌ق وه‌ریبگێڕێته‌ سه‌ر كوردی‌، ئه‌وه‌ هه‌ڵه‌یه‌، من پێم خۆش نییه‌ ئه‌مڕۆ گۆرانی‌ (چاره‌ی‌ خه‌می‌ من) گۆرانیبێژێكی‌ عه‌ره‌ب یان تورك بیكاته‌ گۆرانی‌‌و باسی‌ منیش نه‌كات‌و بڵێت ئه‌مه‌ ته‌ڕه‌به‌، یان ئه‌وه‌ ته‌ڕه‌ب نییه‌، خۆی‌ له‌بنه‌ره‌تدا ته‌ڕه‌ب عه‌ره‌بییه‌‌و له‌توركیا‌و ده‌ره‌وه‌ پێیده‌ڵێن (ئه‌ره‌بیسك یان ئه‌ره‌بیش)، ئه‌مه‌ كاتی‌ خۆی‌ له‌سه‌رده‌می‌ عوسمانییه‌كاندا له‌عه‌ره‌بییه‌وه‌ وه‌رگیراوه‌، چونكه‌ تورك خۆی‌ موزیكی‌ نییه‌، من ده‌ڵێم ته‌ڕه‌ب هه‌بێت، به‌ڵام سه‌د له‌سه‌د عه‌ره‌بی‌ نه‌بێت، یان توركی‌ نه‌بێت واته‌، ئێمه‌ وه‌كو كورد بۆمان هه‌یه‌ سوود له‌موزیكی‌ هه‌موو نه‌ته‌وه‌یه‌ك وه‌ربگرین، بۆئه‌وه‌ی‌ موزیكه‌كه‌ی‌ خۆمان ده‌وڵه‌مه‌ند بكه‌ین.
* گۆرانی‌ (پایزه‌‌و پایزه‌) یه‌كێكه‌ له‌گۆرانییه‌ جوانه‌كانت‌و كاتی‌ خۆی‌ ده‌نگدانه‌وه‌یه‌كی‌ باشی‌ لێكه‌وته‌وه‌، بۆ چ مه‌به‌ستێك وتووته‌؟
- تائێستا كه‌س ئه‌و پرسیاره‌ی‌ له‌ من نه‌كردووه‌، پێم سه‌یره‌ ئێوه‌ چوونه‌ ناو ناخی‌ ئه‌و گۆرانییه‌وه‌، ئه‌و گۆرانییه‌ ساڵی‌ (1988) كاتێك ئه‌نفال ده‌ستیپێكرد، نا ئومێدی‌ هه‌موو كوردستانی‌ گرته‌وه‌‌و بۆشاییه‌كی‌ سیاسی‌ دروستكردبوو، گۆڕه‌پانی‌ ته‌نگه‌به‌ر بوو، ئه‌و بۆشاییه‌ سیاسییه‌ له‌سه‌ر حیزبه‌كانی‌ كوردستانی‌ رۆژهه‌ڵاتیش كاریگه‌رییان به‌جێهێشت، من ئه‌و گۆرانییه‌م له‌و كاته‌دا وه‌كو نائومێدی وت، باسی‌ ئه‌و كاته‌ ده‌كات، هه‌رچه‌نده‌ تائێستا هۆنراوه‌كه‌م له‌به‌ر نییه‌، به‌ڵام باس له‌وه‌ ده‌كات كه‌ ئه‌وه‌ دیسان خه‌ریكه‌ زریانێكی‌ تر به‌ڕێوه‌یه‌ بۆ شكاندنی‌ شۆڕشی‌ كورد، به‌ڵام باشبوو، كورد شانسێكی‌ گه‌وره‌ی‌ به‌ده‌ستهێنا، كۆمه‌ڵێك گۆڕانكاری‌ سیاسی‌ روویاندا‌و ئه‌و بواره‌ی‌ بۆ ئێمه‌ ره‌خساند، كه‌ گه‌یشتینه‌ ئه‌م ده‌سه‌ڵاته‌ی‌ ئه‌مڕۆ.
* دوا پڕۆژه‌ی‌ هونه‌ریت چییه‌؟
- سیدییه‌كی‌ نوێم ئاماده‌یه‌ به‌ناوی‌ (ئێواره‌یه‌) چوارده‌ گۆرانی‌ له‌خۆگرتووه‌‌و له‌لایه‌ن زۆربه‌ی‌ موزیسیان‌و شاعیره‌ به‌ڕێزه‌كانه‌وه‌ هۆنراوه‌‌و موزیكه‌كه‌ی‌ ئاماده‌كراوه‌‌و كۆمپانیای‌ چوارچرا بڵاویده‌كاته‌وه‌.
* ئه‌گه‌ر بگه‌ڕێینه‌وه‌ بۆ بیره‌وه‌رییه‌كانت له‌گه‌ڵ‌ شاری‌ سنه‌، چ یادگارییه‌كت بیر ماوه‌؟
- من ماوه‌ی‌ سی‌ ساڵه‌ شاری‌ سنه‌م نه‌بینیوه‌‌و ئێستا ته‌مه‌نم په‌نجاو سێ‌ ساڵه‌، هیچ كاتێك له‌بیری‌ ناكه‌م، چونكه‌ بیست‌و سێ‌ ساڵ‌ ژیانم تێدا به‌سه‌ر بردووه‌، منداڵێكی‌ چاو كراوه‌‌و بزێویش بووم، بیره‌وه‌ری زۆرم هه‌یه‌، هه‌ر له‌سه‌یرانگاكانه‌وه‌ هه‌تا خوێندنی‌ ده‌وره‌ی‌ منداڵیم، هه‌تا گڕ‌و گاڵی‌ گۆرانی‌ وتن هه‌موویان بیره‌وه‌رین بۆ من.
* دوای‌ كۆچی‌ دوایی‌ مه‌رزییه‌ی‌ خێزانت‌و هێنانه‌وه‌ی‌ خێزانی‌ دووه‌مت، ئێستا په‌یوه‌ندیت له‌گه‌ڵ‌ منداڵه‌كانتدا چۆنه‌؟
- په‌یوه‌ندیم زۆر زۆر باشه‌ له‌گه‌ڵ‌ منداڵه‌كاندا‌و ده‌توانیت پرسیاریشیان لێبكه‌یت، كه‌م كه‌س هه‌یه‌ منداڵی‌ وه‌ها رێكوپێكی‌ هه‌بێت، شكور بۆ خوا ئه‌وه‌ گه‌وره‌ترین سه‌روه‌ت‌و سامانه‌ بۆ من.
* له‌سه‌ره‌تای‌ كاری‌ هونه‌ریدا كێ‌ هانده‌رت بوو؟
- له‌سه‌ره‌تادا دایكم‌و خوشكێكی‌ گه‌وره‌م هانده‌رم بوون، دوای‌ ئه‌وانیش ده‌وروبه‌ره‌كه‌م، دواتر كه‌وتمه‌ شوێن هه‌موو گۆرانیبێژه‌ به‌ناوبانگه‌كان‌و لاسایم كردنه‌وه‌، تاوه‌كو گه‌یشتم به‌م ئاسته‌م.
* ئاشكرایه‌ تائێستا دوو جار ژیانی‌ هاوسه‌ریت پێكهێناوه‌، ئه‌گه‌ر بكرێت ئاماژه‌ به‌و ساڵانه‌ بكه‌یت؟
- یه‌كه‌مجار ساڵی‌ (1977) پێش ئه‌وه‌ی‌ شۆڕشی‌ گه‌لانی‌ ئێران ده‌ست پێبكات، له‌گه‌ڵ‌ كۆچكردوو (مه‌رزییه‌) ئاشنا بووم‌و ساڵی‌ (1978) زه‌ماوه‌ندمان كرد‌و سێ‌ منداڵم هه‌یه‌ كه‌ ئێستا له‌ئه‌وروپان (دڵنیا، ماردین، كاردۆ)، ساڵێك دوای‌ كۆچی‌ دوایی‌ مه‌رزییه‌ش، ژیانی‌ هاوسه‌ریم له‌گه‌ڵ‌ (ئێران)دا پێكهێنا، كه‌ ئه‌ویش خه‌ڵكی‌ مه‌ریوانه‌‌و له‌یه‌كێك له‌خانه‌واده‌كانی‌ به‌ناوبانگه‌كانی‌ مه‌ریوانه‌.
* ئێران چ كارێك ده‌كات؟
- كاتی‌ خۆی‌ مامۆستا بووه‌، به‌ڵام ئه‌ویش له‌به‌رئه‌وه‌ی‌ به‌بنه‌ماڵه‌ له‌شۆڕشی‌ كوردستاندا به‌شدار بوون، هه‌موویان له‌كار‌و فه‌رمانی‌ ده‌وڵه‌تی‌ ئێراندا وه‌لا نران، ئێستا لێره‌ هه‌ردووكمان ئیشمان نییه‌‌و له‌باشووری‌ كوردستان له‌شارۆچكه‌ی‌ دوكان ده‌ژین.
* جگه‌ له‌دڵنیای‌ كچت، كوڕه‌كانت كامیان سه‌رقاڵی‌ كاری‌ هونه‌رین؟
- كاردۆ ده‌نگی‌ خۆشه‌‌و جیاوازه‌ له‌دڵنیا‌و كۆپی‌ ده‌نگی‌ خۆمه‌، به‌ڵام به‌داخه‌وه‌ هه‌رچی‌ كارم له‌گه‌ڵ‌ كرد‌و زۆرم بۆ هێنا، نه‌چووه‌ ناو كاری‌ هونه‌ریی‌‌و چووه‌ ناو كاری‌ فتبۆڵ‌‌و له‌ناو فتبۆڵیشدا سه‌ركه‌وتوو نه‌بوو، چونكه‌ قاچیان شكاند، گه‌یشته‌ ئاستێك تیمی‌ چاڵتن له‌وڵاتی‌ به‌ریتانیاوه‌ هاتن بیكڕن، به‌ڵام به‌داخه‌وه‌ كه‌ قاچیان شكاند، ئیتر وازی‌ هێنا، به‌ڵام ئێستا سه‌رقاڵی‌ خوێندنی‌ زانكۆیه‌ له‌شاری‌ مالمێ‌ له‌وڵاتی‌ سوید شانۆ ده‌خوێنێ.

ئه‌م چاوپێكه‌وتنه‌ له‌ژماره‌ 22ی‌ گۆڤاری‌ ئاوێنه‌كان له‌به‌رواری‌ 15/3/2009 بڵاوكراوه‌ته‌وه‌
ادامه
7
2
5
سوران غریب , sahere1381
چهارشنبه 21 خرداد ، 18:54
likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ادامه