زهـــــــره  , zooohre..74

زهـــــــره

 زهـــــــره  , zooohre..74

زهـــــــره

مطالب
cloobid
zooohre..74
، 1 سال و 2 ماه و 6 روز
زن 23 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • نفس لیلی , NAFASELEILI
  معاوننفس لیلی
 • چشمان لیـلی , cheshmanelaili
 • 9 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 زهـــــــره  , zooohre..74
تو رفتہ اے
ومن جامانده ام،
در چارخانہ هاے پیراهنت
در پیچ و تاب موهایت
در مڪث هاے بے دریغت
براے گفتن" دوستت دارم"
بہ زبان ڪہ بیاورے
ذوق مراخواهے دید
حتے اگرمخاطبت من نباشم!
ادامه
99
21
5
2
 زهـــــــره  , zooohre..74
من ڪہ خود
میمیرم از هجران تو ..

بر هلاڪ من !
چہ مےجویی شتاب ...؟!
ادامه
16
3
3
 زهـــــــره  , zooohre..74
زن ها زمانی تصمیم می گیرند
تنهاییشان را پر ڪنند،
ڪہ نگاهی تهِ تهِ دلشان را،
خالی ڪرده باشد.
ادامه
16
4
3
 زهـــــــره  , zooohre..74
نفس لیلی 1 ماه پیش
ڪافے بود صدایم ڪنی
من اهل ناز نبودم ...
با جان برمی‌گشتم...!
ادامه
18
3
5
 زهـــــــره  , zooohre..74
نفس لیلی 1 ماه پیش
ادامه
14
3
3