زهـــــــره  , zooohre..74

زهـــــــره

 زهـــــــره  , zooohre..74

زهـــــــره

مطالب
cloobid
zooohre..74
، 11 ماه و 2 روز
زن 23 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • نفس لیلی , NAFASELEILI
  معاوننفس لیلی
 • چشمان لیـلی , cheshmanelaili
 • 8 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 زهـــــــره  , zooohre..74
♚یـآد گِرفتــَـم ڪـــہ فــقَط بـــہ خــُـودم تڪیــہ ڪُنــم
ایــن دُورہ زَمونــہ هَرڪــے بِفڪــر✘خـُودشــہ✘
اینــو خـوب میدونـَـم♚
◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ZoHre ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛
ادامه
99
2
2
3
 زهـــــــره  , zooohre..74
یکشنبه 20 خرداد ، 19:22
Mc hamid
ادامه
  حمید   , hamid.74
یکشنبه 20 خرداد ، 08:06
لایککککک
ادامه
 زهـــــــره  , zooohre..74
هرچه بدخلقی کنی
از قبل عاشق‌تر شوم
هرچه قهوه تلخ‌تر
نوشیدنش دلچسب‌تر..
ادامه
40
10
8
 زهـــــــره  , zooohre..74
✖️بـــــیـْــــبـْیْـنْ حـــــاجـــــے✖️
داشْــــــــــتَـــــنِ مَـــــغْـزْ دَلـــــیـْــــلْ خُــــــــــوْبـــــے
واسْ اِنـْـــــــــسـانْ بـــــودَن نے...
پِـــــسْـــــتِــــــہُ و بـادْومـَمْ مَـــــغْـزْ دارَنْ...
واسْ اِنْـــــسانْ بـودَنْ بــــــــــایَـــــدْ
شٌـــــعُـورْ داشْــــــــــتِـــــہْ بـــــاشـــــْـــــے...
هـــــــــــــــHehـــــــــــــــ
◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ZoHre ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛ ◚ ◛
ادامه
2
2
8
 زهـــــــره  , zooohre..74
یکشنبه 23 اردیبهشت ، 20:02
Mc hamid
ادامه
  حمید   , hamid.74
یکشنبه 23 اردیبهشت ، 08:11
لایکککک
ادامه