ضحی فراست , zohaferasat

ضحی فراست

 بارون داره هدر میره.. با من قدم بزن..
ضحی فراست , zohaferasat

ضحی فراست

مطالب
cloobid
zohaferasat
، 8 سال و 7 ماه و 13 روز
زن 37 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

  • دهکده جهانی 2009 , universal_stead
  • سفر , safarclub
  • 22 رسانه

    morebox img


تبلیغات

ناریا فراهانی , highhamoon
ضحی در این تصویر برچسب خورده است. 1 ماه پیش
ضحی فراست , zohaferasat
ضحی 2 سال پیش
بارون داره هدر میره.. با من قدم بزن..
99
ضحی فراست , zohaferasat
ضحی 2 سال پیش
کاش میتوانسنم سکوتت را ببوسم وقتی به من فکر میکنی...
ضحی فراست , zohaferasat
ضحی 2 سال پیش
به دروغ میمانی، هنوز به زبان نیامده لو میروی... میترسم از تو بگویم...
ضحی فراست , zohaferasat
ضحی 3 سال پیش
من در این وسوسه شهر به دنبال کسی میگردم که شبیه همه نیست..