ایران زمین مسلمان , zibagan

ایران زمین مسلمان

ایران زمین مسلمان , zibagan

ایران زمین مسلمان

مطالب تصاویر 39
cloobid
zibagan
، 6 سال و 5 ماه و 28 روز
مرد 42 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند

آلبوم تصاویر

  • قله نادر تنگ شمشه سیروان

39 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

ایران زمین مسلمان , zibagan
ایران زمین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
99
ایران زمین مسلمان , zibagan
ایران زمین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
ایران زمین مسلمان , zibagan
ایران زمین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
ایران زمین مسلمان , zibagan
ایران زمین اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
نام : ایران زمین

نام خانوادگی : مسلمان

ایران زمین مسلمان , zibagan
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ!

ﺍﮔﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ!

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ،
ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ...

ادامه