رضا ضیایی , zia.alireza

رضا ضیایی

 عشق، روزنامه ایست که جمعه ها هم چاپ میشود و تو، کماکان تیتر اول ان هستی...
رضا ضیایی , zia.alireza

رضا ضیایی

مطالب
cloobid
zia.alireza
، 4 سال و 8 ماه و 23 روز
مرد 48 ساله مجرد
فوق ديپلم ، كارمند


تبلیغات

رضا ضیایی , zia.alireza
دیگران سعی می كنند با وعده ها و حرف های خود به تو دلداری بدهند. در حقیقت آنها جز خیرخواهی قصد دیگری ندارند. سعی كن دوباره به آن حالت طبیعی خود بازگشته و كارها را ادامه دهی.
ادامه
99
رضا ضیایی , zia.alireza
رضا 3 روز پیش
عشق، روزنامه ایست که جمعه ها هم چاپ میشود و تو، کماکان تیتر اول ان هستی...
رضا ضیایی , zia.alireza
در جهانــــے
زندگــــے میکنیم
که باید
پنهانــے عشق بازی کرد
در حالــے که خشونت را
در روز روشن تمرین میکنند..
ادامه
کامنت بنویسید...
رضا ضیایی , zia.alireza
شنبه 24 شهریور ، 10:56
مینا
ادامه
رضا ضیایی , zia.alireza
شنبه 24 شهریور ، 09:20
سمیرا
ادامه
رضا ضیایی , zia.alireza
رضا 6 روز پیش
بـــــہ هــمــــــــــہ بــایــد احـتــــــرام گــذاشــــت امــــا عــشـــــــــق رو بــایــد بــــہ ڪـســــــــے تـقــــــــدیم کـــــــرد
رضا ضیایی , zia.alireza
جلوی فكر خود را باید بازبگذاری تا با آزادی پرواز كرده و افق های جدیدی را به تو نشان دهد هیچ حماقتی بالاتر از زندانی كردن فكر و اندیشه نیست. چون كسی كه فكرش را می كشد گویی چشمانش را كور كرده است.
ادامه
کامنت بنویسید...
رضا ضیایی , zia.alireza
شنبه 24 شهریور ، 10:56
مینا
ادامه
رضا ضیایی , zia.alireza
شنبه 24 شهریور ، 09:20
سمیرا
ادامه
رضا ضیایی , zia.alireza
شنبه 24 شهریور ، 08:40
زمانه
ادامه