احمد حسینی , yshahmad1361

احمد حسینی

 خدایا .........گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک  این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک  این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور . . .  .
احمد حسینی , yshahmad1361

احمد حسینی

مطالب
cloobid
yshahmad1361
، 4 سال و 7 ماه و 10 روز
مرد 35 ساله متاهل
فوق ليسانس ، كارمند پتروشیمی


تبلیغات

احمد حسینی , yshahmad1361
دلم کمی خدا میخواهد ...

کمی سکوت ...

کمی آخرت ...

دلم دل بریدن میخواهد ...

کمی اشک ...

کمی بهت ...

کمی آغوش آسمانی ...

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست ! و یک خدا ؟!

تا کمی با هم قدم بزنیم

فقط همین .
ادامه
99
احمد حسینی , yshahmad1361
احمد 2 هفته پیش
خدایا .........گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور . . . .
احمد حسینی , yshahmad1361
احمد 1 ماه پیش
سلام............................
کامنت بنویسید...
مثل یک قایق کاغذی , milad_felps
یکشنبه 8 مرداد ، 14:32
سلام به روی ماهتان
ادامه
احمد حسینی , yshahmad1361
احمد 5 ماه پیش
سال نو مبارك همراه با بهترین آرزوها
احمد حسینی , yshahmad1361
من از تنهــــــایے و برگ ریزان پاییـــز
من از ســــــــــردی زمستان
من از تنهایے و دنیای بے تـــــ♥ــــــو میـــــترسم
خداونــــــــدا
من از دوستان بے مقدار، من از همراهان بے احســــــــــاس
من از نارفیقے های این دنیــــــا میترسم
خداونــــــــدا
من از احساس بیهوده بودن، من از چون حباب آبــــــــــ بودن
من از ماندن چو مردابـــــــــــ میــــــــترسم
خداونـــــــدا
من از مرگــــــــــ محبت ،من از اعـــــــــدام احساس
به دست دوستان دور یا نزدیک
میترســـــــــم
خداونــــــــــــدا
من از ماندن میترسم ،من از رفتن میترسم
خداونـــــــدا
من از خــــــود نیــــــــز میترسم
خداوندا پناهـــــــــــم ده . .
ادامه