احمد حسینی , yshahmad1361

احمد حسینی

 خدایا .........گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک  این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک  این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور . . .  .
احمد حسینی , yshahmad1361

احمد حسینی

مطالب
cloobid
yshahmad1361
، 5 سال و 5 ماه و 11 روز
مرد 36 ساله متاهل
فوق ليسانس ، كارمند پتروشیمی


تبلیغات

احمد حسینی , yshahmad1361
رشت 2 هفته پیش
نی نی
ادامه
99
احمد حسینی , yshahmad1361
احمد اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
دبيرستان : chamran

احمد حسینی , yshahmad1361
احمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
احمد حسینی , yshahmad1361
احمد اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
علایق : دختر و پسرم ***************كامپیوتر *كتاب*

ورزش : شنا************ والیبال ****بدنسازی

فعاليتها : ````````````````````````````00 `````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶ ````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶ ````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶ ``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶ `````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0 ````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0 ````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶ ````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶ ````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶ ````0¶¶0``````

کتاب : درسی****** رمانهای تاریخی****زبان ****کامپیوتر

موسيقي : پاپ سنتی لری

برنامه تلويزيون : ````````````````````````````00 `````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶ ````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶ ``````

غذا : قرمه سبزی -کباب

احمد حسینی , yshahmad1361
دلمــ میـخواهَد

تـو بـاشی , من بـاشَم و عشقی که بِینمان استـــ

بوسه , آغوش و باز هم بوسه

زیرِ آسمانِ خدا , هـرجـایِ ایـن دنـیا ؛

دلم , زندگی میخواهَد با طعمِـ تـو ...
ادامه