یاشار تیغه , yashartigheh

یاشار تیغه

 پرسید چگونه میگذرد زندگانی م... فرقی نکرده م زدرون با جوانی م... حتی هنوز غرقه دریای آتشم... همواره بی قرار و سرشار و سرکشم ...
یاشار تیغه , yashartigheh

یاشار تیغه

مطالب
cloobid
yashartigheh
، 9 سال و 3 ماه و 23 روز
مرد 78 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

یاشار تیغه , yashartigheh

بس کلک دیدم ز رفیقان دغل

بی سبب نیست که به جمع رفقا مشکوکم

مطربی گشته ام سخت تعجب نکنید

چون هم به وفا هم به جفا مشکوکم

ای رفیقی که هم اکنون شنوی شعر مرا

رک و بی پرده بگویم به توهم مشکوکم

ادامه
99
کامنت بنویسید...
یاشار تیغه , yashartigheh
یکشنبه 31 تیر ، 07:53
شعر و پرواز عزیز
ادامه
یاشار تیغه , yashartigheh
یکشنبه 31 تیر ، 07:45
امیر داداش عزیز
ادامه
شعر و پرواز  , anarestan60
یکشنبه 31 تیر ، 07:43
مشکوکم
ادامه
یاشار تیغه , yashartigheh
یاشار 1 روز پیش
پرسید چگونه میگذرد زندگانی م... فرقی نکرده م زدرون با جوانی م... حتی هنوز غرقه دریای آتشم... همواره بی قرار و سرشار و سرکشم ...
یاشار تیغه , yashartigheh
ﺳﺮ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻭ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻡ
ﺗﻮ ﺷﺪﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮﯼ؛ ﭘﺴﺮﻡ

ﺗﻮ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮕﺮﻡ

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺮﺍﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻫﻮﺳﯽ
ﻫﻮﺱ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﻡ

ﭘﺪﺭﺕ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺭ ﻭ ﺳﯿﻢ ﻓﺮﻭﺧﺖ
ﭘﺪﺭ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﭘﺪﺭﻡ

ﻋﺸﻖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻫﻨﺮ
ﻋﺠﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮﺯﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻭ ﺯﺭﻡ

ﺳﯿﺰﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﻡ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺵ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻨﻢ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮔﺬﺭﻡ.

ادامه
کامنت بنویسید...
یاشار تیغه , yashartigheh
یکشنبه 31 تیر ، 07:23
ستیلای عزیز
مهرگان عزیز
ادامه
مهرگان  , maloos222
پنجشنبه 28 تیر ، 20:59
Like
ادامه
ستیلا  , sogol.pc70
پنجشنبه 28 تیر ، 14:00
پست جدید^__-
ادامه