سامی  , winstoon7

سامی

 http://telegram.me/winstoon_love7 کانال خودمه
سامی  , winstoon7

سامی

مطالبدوستان 1
cloobid
winstoon7
، 3 سال و 9 ماه و 27 روز
مرد 36 ساله مجرد
زير ديپلم ،

دوستان

  • اعظم فرهادی , az_fa


تبلیغات

سامی  , winstoon7
1 هفته پیش
بانو بگو! خدای ترا کی کشیده است؟
چندین هزار... رسم تنت طی کشیده است!؟

شاید خدای عز و جل سال ها تو را
چندین و چند بار پیاپی کشیده است

انگار با دوات دلش روی قرص ماه
شب های بی شمار خدا نی کشیده است
ادامه
99
سامی  , winstoon7
سامی 3 هفته پیش
http://telegram.me/winstoon_love7 کانال خودمه
سامی  , winstoon7
سامی 1 ماه پیش
افسانه ها میدان عشاق بزرگند ما عاشقان کوچک بی داستانیم!
سامی  , winstoon7
سامی 1 ماه پیش
نسلی هستیم که وقتی حوصله مون سر میره با احساسات هم بازی میکنیم
سامی  , winstoon7
سامی 1 ماه پیش
تو فقط یک دوستت دارم بگو تا به سعدی و حافظ بگویم شعر یعنی چه...