سامی  , winstoon7

سامی

 تو فقط یک دوستت دارم بگو تا به سعدی و حافظ بگویم  شعر یعنی چه...
سامی  , winstoon7

سامی

مطالبدوستان 1
cloobid
winstoon7
، 3 سال و 7 ماه و 29 روز
مرد 36 ساله مجرد
زير ديپلم ،

دوستان

  • اعظم فرهادی , az_fa


تبلیغات

سامی  , winstoon7
اِسمَشـ رآ میگـُذآریــم؛
دوستـِ مَجـآزی

اَمـآ آنسـ ـو
یِکـ آدَمِ حَقیقــی نِشَستِــه

خُصوصیــآتَشــ رآ
کـِ نِمیتوآنـَد مَخفـ ـی کُــنَد . ..

وَقتـی دِلتَنــگی هــآ و آشُفتِگـ ـی هــآیَشــ رآ مینِویسَـــد
وَقتــ میگـُـذآرَد بَـرآیـَم،
وَقتـ میگـُـذآرَم بَرآیَشــ
نِـگرآنَشـ میشَـوَمـ
دِلتَنگـَشـ میشَوَمـ

وَقتـ ـی دَر صُحبَتــ هــآیَم،
بـِ عُـنوآنِ دوستـ یــآد میشَوَد
مُطمَئِــن میشَوَمـ کـِ حَقــیقـی ستــ

هَــرچَنـــد کِنـآرِ هَمـ نَبـآشیـمـ
هَرچَنـد صِدآیِ هَمـ رآ هَمـ نَشنیـدِه بـآشیــم،

مَــن بَرآیــشـ سَلآمَتــی وَ شـآدی آرِزو دآرَمـ
هَــر کُجـآ کـِ بــآشَـد

پَسـ دوستـِ مَنـ دَر دُنیــآیِ مَجـآزی
♥دوستَتــ دآرَم♥

.

♥•○•♥
ωσяℓ∂_σƒ_συя_σωη
♥•○•♥

.
ادامه
99
سامی  , winstoon7
سامی 5 روز پیش
تو فقط یک دوستت دارم بگو تا به سعدی و حافظ بگویم شعر یعنی چه...
سامی  , winstoon7
سامی 3 هفته پیش
سلامتی اونایی که میدونن ما کسی نیستیم ولی از ما یاد میکنن تا بدونیم "بیکس"نیستیم...!
سامی  , winstoon7
سامی 3 هفته پیش
دلم ﻣــیﺧــﻮﺁﻫـﺪ ﺁﺭام صـﺪﺍیت ﮐُــﻨَــﻢ:" ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ " ﻭ بـﮕـﻮﯾَــﻢ ﺗــو ﺧــﻮد ﺁﺭاﻣـِـــــﺸــی
سامی  , winstoon7
سامی 1 ماه پیش
به قول بهروز وثوق گناه ما این بود به هر نارفیقی گفتیم نوکرتم اونم فکر کرد واقعا اربابه.... ‌