ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20

ویــــــ ـــــــ دآ

ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20

ویــــــ ـــــــ دآ

مطالبدوستان 1339
cloobid
vida_life20
، 13 سال و 6 ماه و 6 روز
زن 33 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

دوستان

 • علیرضا صابر , min2ir
 • احسان ع , ehsan_ala
 • امید بهاری , bahari_o
 • آرش تدین , ar_t
 • 1339 نفر

  morebox img


تبلیغات

ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20
مهم نیست
که آدم هاچگونه اند
مهم نیست
جواب سلامت را میدهند یانه
توسلام کن
سربه سردلشان بگذار
شیطنت کن بخند
مهم این است که تو
خوب باشی روزی دلشان
برای خوبی هایت
تنگ میشود باورکن

ادامه
99
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20
وﻋﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ :

ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ ..
ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﻛﻨﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ...
ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻨﻲ، ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ...
ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻱ ...
ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎفتنی ها ﺭﺍ ...

ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭ ...
ﺗﺎ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﻮﺍﺏ ...
ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺭﻭﻳﺎ ...
ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ..
ﻭ ﻭﺍقعیت هاﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﺯﻳﺒﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ...
ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ ﺷﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍ ...

ﻭ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﺖ ﺷﻮﺩ، تا همیشه.....
ادامه
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20


عاشق دختری نشوید که
ساده و خوش خنده است ،
لجباز است
که شیطنت های خاص خودش را دارد ،
که فرار میکند از گفتن چیزهایی که دلش را میلرزاند ؛
عاشق دختری نشوید
که وقتی در کنار شماست
باعث لبخند زدنتان میشود
که غرورش را دوست دارد
اگر عاشق شدید
باور کنید که
زندگیتان بر باد میرود
این ها
فراموش نشدنی هستند

ادامه
10
10
4
ایمـــــــــانا اهــــــــوازی , e1m2a3n4sh
یکشنبه 22 مهر ، 09:57
بله
ادامه
فرشاد کاظمی , farshidl
یکشنبه 22 مهر ، 09:55
آلبته منظور خاک و آوار غم و افسردگی هستش
ادامه
ایمـــــــــانا اهــــــــوازی , e1m2a3n4sh
یکشنبه 22 مهر ، 09:52
اهوم
ادامه
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20
به تاراج برده ای تمام حواسم را
می خندم تویی
می گریم تویی
می خوابم تویی
انگار نقاشی ات را پشت پلکم کشیده اند…!!
اکنون…..
برایت مینویسم
کاش می فهمیدی
دلتنگی سخت است
ویران کرده ای
من آباد را…..

ادامه
18
1
14
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20
همین ڪـہ سرشانـہ هاے ؋ـراخ مهربانت مے آراماند سرم را
و هردم مے شڪو؋ـاند لمس سر انگشتان عاشقم تنت را ٬
ڪاـ؋ـے ست براے شڪـ؋ـتن غنچـہ هاے مڪرر شادمانگے ٬
و نیز براے ساییدن پیشانے سپاس بر آستانـہ انتهاے عاشقانگے .

مے خواستم بگویم ٬

وجود تو ڪـ؋ـایت میڪند مرا
تا …

با تمام وجـــود ᓗـس ڪنم خوشبختے را …
ادامه
15
2
14