وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan

وحید محمد علی تنها

 دیگه اشناست دنیا با زیر نافم
وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan

وحید محمد علی تنها

مطالب
cloobid
vahid_iraniyan
، 5 سال و 4 ماه و 19 روز
مرد 27 ساله مجرد
فوق ديپلم ، sakht va saz

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • 314 رسانه

  morebox img


تبلیغات

وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan
افتخار لنگیا اینکه بازیکناشون برن اروپا رو نیمکت بشینن ولی افتخار ما تاجیا اینکه استقلال و به هیچ تیمی نمیفروشیم !!!
ادامه
99
وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan
تیم کاپیتان شماره 10 سابق استقلال در 10 آذر در 10 ثانیه
آخر بازی سوراختون کرد ..
پشت سرشم شماره 10 استقلال گذاشت در حمید استیلیتون ..
دیگه نبینم 10 10 کنیا ..
استقلالیا کامنت 10 به افتخار داش علی فراموش نشه ..

♥like & share یآدتـــون نَره^_^

█▤▥▦▧▨▩ ❤ ارتـــش اسـتــقــلــالــیــا ❤ ▤▥▦▧▨▩█
ادامه
وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan
♥like & share ^_^

█▤▥▦▧▨▩ ❤ ارتـــش اسـتــقــلــالــیــا ❤ ▤▥▦▧▨▩█
ادامه
وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan
تیمت تو دوران اوجش تفاضل گلش منفی نباشه صلوات بفرست...
تیمت دو ضرب سولاخ نشه صلوات... :))
به ما نمیخوری آخه لنگی ;)
ادامه
وحید محمد علی    تنها , vahid_iraniyan
مردی از دیوانه ای پرسید
اسم اعظم خدا را می دانی
دیوانه گفت :
نام اعظم خدا نان است اما این را جایی نمی توان گفت!
مرد گفت:
نادان شرم کن،چگونه نام اعظم خدا نان است ؟
دیوانه گفت :
در قحطی نیشابور چهل شبانه روز می گشتم، نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم و نه درب هیچ مسجدی را باز دیدم ، از آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است .

_مصیب نامه عطار _عطار نیشابوری
ادامه