خودمم خودمم , vahid.khudamam

خودمم خودمم

 رم دادن صید خود از آغاز غلط بود                 حالا که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم
خودمم خودمم , vahid.khudamam

خودمم خودمم

مطالب
cloobid
vahid.khudamam
، 3 سال و 21 روز
مرد مجرد
فوق ديپلم ، سرمایه گذاری در مسکن- زعفران و خشکبار- دانشجو


تبلیغات

خودمم خودمم , vahid.khudamam
خودمم 6 ماه پیش
رم دادن صید خود از آغاز غلط بود حالا که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم
99
کامنت بنویسید...
خودمم خودمم , vahid.khudamam
شنبه 25 آذر ، 16:07
ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم
امید ز هر کس که بریدیم ، بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم

رم دادن صید خود از آغاز غلط بود
حالا که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم

کوی تو که باغ ارم روضهٔ خلد است
انگار که دیدیم ندیدیم، ندیدیم

سد باغ بهار است و صلای گل و گلشن
گر میوهٔ یک باغ نچیدیم ، نچیدیم

سرتا به قدم تیغ دعاییم و تو غافل
هان واقف دم باش رسیدیم، رسیدیم

وحشی سبب دوری و این قسم سخنها
آن نیست که ما هم نشنیدیم ، شنیدیم
ادامه
خودمم خودمم , vahid.khudamam
خودمم 8 ماه پیش
لیست دوستانمو خالی کردم. دیگه لطفا هیچ کس درخواست نزنه که تائید نمیشه.
کامنت بنویسید...
خودمم خودمم , vahid.khudamam
خودمم 8 ماه پیش
کلوب بابای....دوستان کلوبی حلال کنید.