محمدرضا پهلوان , ugdvqh60

محمدرضا پهلوان

 آغوش تو دلچسب ترین حلقه دنیاست زین حلقه مکن رحم به من ؛ تنگ ترش کن
محمدرضا پهلوان , ugdvqh60

محمدرضا پهلوان

مطالب
cloobid
ugdvqh60
، 4 سال و 7 ماه و 24 روز
مرد 42 ساله مجرد
فوق ديپلم ، ---كاشان -- كارمند


تبلیغات

محمدرضا پهلوان , ugdvqh60
[https://www.aparat.com/v/9VCPW]
تشرف مقدس اردبیلی با صدای مرحوم کافی
ادامه
99
20
5
9
محمدرضا پهلوان , ugdvqh60
میگن که 1 ماه پیش
سالها بعد..

یاد تو از خاطرم خواهد گذشت

و نخواهم دانست کجایی

اما آرزوی من برای خوشبختی تو, تو را در خواهد یافت ...

و احساس خواهی کرد ,

اندکی شادتر و اندکی خوشبخت تری

و نخواهی دانست که چرا ...

ادامه
72
15
19
محمدرضا پهلوان , ugdvqh60
انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار
هرچه را که با شیرینی از اولی نیاموختی ---- دومی با تلخی به تو می آموزد
اولی به قیمت جانش ---------------------------- دومی به قیمت جانت
ادامه
محمدرضا پهلوان , ugdvqh60
محمدرضا 2 ماه پیش
آغوش تو دلچسب ترین حلقه دنیاست زین حلقه مکن رحم به من ؛ تنگ ترش کن
محمدرضا پهلوان , ugdvqh60
امان از ادمهایی که
یه لحظه عاشقن
یه لحظه فارغ
ادامه