سروش محمدی , totofa

سروش محمدی

 کمی با من مدارا کن....
سروش محمدی , totofa

سروش محمدی

مطالب
cloobid
totofa
، 10 سال و 2 ماه و 27 روز
مرد 34 ساله مجرد
ليسانس ، حسابدار


تبلیغات

سروش محمدی , totofa
موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید،

به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد،همه گفتند:تله موش مشکل توست به ما ربطی
ندارد!
ماری در تله موش افتاد و زن صاحب مزرعه را گزید،از مرغ برایش سوپ
درست کردند،گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند،و گاو را برای مراسم
ترحیم کشتند،و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که
به دیگران ربطی نداشت فکر می کرد!!!!!!!!!!!!!!!

_____________________ توهین و بی احترامی ممنوع _______________________
___________________ برای حمایت از ما پست مجدد کنید ______________________
ادامه
99
سروش محمدی , totofa
شمیم گل نرگس 2 هفته پیش
ادامه
سروش محمدی , totofa
شمیم گل نرگس 2 هفته پیش
ادامه
سروش محمدی , totofa
نامه ارسالی دختر یک جانباز
این نامه در حد توان نشر دهید تا دست به دست برسه بدست مسئولش تا اینقدر شب ها اسوده نخوابن و بفکر مردمی که دارن به سختی زندگی میکنن هم باشن.
ادامه
سروش محمدی , totofa
شبکه قرآن 2 هفته پیش
ادامه