سروش محمدی , totofa

سروش محمدی

 کمی با من مدارا کن....
سروش محمدی , totofa

سروش محمدی

مطالب
cloobid
totofa
، 11 سال و 17 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، حسابدار


تبلیغات

سروش محمدی , totofa
رهبرا #فقط تو پاسخگو باش!

رهبرا!
ما به دزدها رای می دهیم و دزدها را وارد چرخه ی قدرت میکنیم، اما تو باید پاسخگوی دزدی آنها باشی؛
ما به دزدها رای می دهیم که ۵ سال تمام، سیاسی کاری کنند و اقتصاد کشور را فلج کنند و دستگاه های اجرایی کشور را خالی از افراد انقلابی کنند و هر چه خائن و مفت خور را در مناصب اجرایی بنشانند، اما تو پاسخگو باش!

یک زمانی مردم صلح را بر معصوم تحمیل کردند و در پایان گفتند، ما اشتباه کردیم، تو چرا پذیرفتی؟

حالا هم ما مردم به این دزدها رای دادیم که هزاران میلیارد وام بی بهره بگیرند و برای فریب ما مردم آن را معوقه بانکی بنامند، اما تو باید پاسخگو باشی؛
علنا و رسما و به وضوح به ما دروغ گفتند، به کشور خیانت کردند و ما به آنها اعتماد کردیم، اما پاسخگو تویی؛
به ما گفتی به لیست انگلیسی رای ندهیم و ما رای دادیم، آمدند فساد کردند سیاسی کاری کردند از فساد حمایت کردند، اما تو باید پاسخگو باشی؛
بالاتر از همه اینکه انقلاب کردیم که بی دین ها و کفار در چرخه ی مدیریتی نباشند، اما در زیر بیرق انقلاب اسلامی، هر چه گرگ در لباس میش و آخوندنما را به اسم اسلام بر سر کار آوردیم که تا میتوانند به دین و دنیای مردم ضربه بزنند و در آخر قطعا تو باید پاسخگو باشی؛

آن همه در مذاکرات هشدار دادی و هشدار دادی، اما باز ما به آن یکی ها رای دادیم که در آن ایام، طرح تکمیلی تخلف دولت، یعنی مجوز برجام را خائنانه ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کردند و آن دیگری که احمقانه پلاکارد حمایت از برجام به دست گرفت، بی آنکه آن را حتی یک بار خوانده باشد یا از مفاد آن اطلاع داشته باشد، و آن لاشعورها و لاشرف های دیگری که بدون اطلاع از مفاد برجام و اف ای تی اف و آی پی سی، در محافل حقوقی و دانشجویی می نشستند و آنها را تقدیس می‌نمودند و افکار عمومی را فریب می دادند و در آخر باز تو باید پاسخگو باشی؛

رهبرا! تو پاسخگو باش؛
به ما تذکر می دهی که درست انتخاب کنیم؛ اما باز ما دزد و مفسد انتخاب میکنیم و باز تو باید پاسخ دزدی هایشان را بدهی؛

تو پاسخگو باش؛
امام حسن ع با اینکه معصوم بود، صلح را به او تحمیل کردند و بعد از اینکه افتضاحشان به بار آمد و معاویه، برجام زمانش را نقض کرد، مردم خود را کنار کشیدند و به امام حسن ع حمله کردند که تو مومنان را ذلیل کردی و صلح را پذیرفتی؛
آن معصوم بود باید پاسخ نادانی مردم را می داد؛ تو که معصوم نیستی، پس پاسخگو باش؛

بالاتر از آن؛
آن که شیطان بود به خدا اعتراض کرد که تو میخواهی مرا گمراه کنی؛
نعوذ بالله، آنکه خدا بود در برابر شیطان باید پاسخگو می بود؛
تو که بنده ی خدایی؛
پس پاسخگو باش؛

پاسخگوی فساد همه ی مفسدینی که تو ما را از انتخاب آنها نهی کردی و ما همانها را انتخاب کردیم باش؛

الا لعنة الله علی القوم المنافقین
ادامه
99
سروش محمدی , totofa
✔✔رسانه مذهبی و ارزشی محب چهارده معصوم✔✔
ادامه
سروش محمدی , totofa
ادامه
سروش محمدی , totofa
ایران تا ثریا 2 هفته پیش
ادامه
سروش محمدی , totofa
برسد بدست کسانیکه عکس شهدا رامی بینند و عکس شهدا عمل میکنند

به تک تک استخوانهای این شهید تفحص شده بدهکاریم

تکرار میکنم
ما به اینها بدهکاریم...بدهکار
ادامه