مشاور سلامتی , taka110

مشاور سلامتی

مشاور سلامتی , taka110

مشاور سلامتی

مطالب تصاویر 14
cloobid
taka110
، 6 سال و 9 ماه و 11 روز
مرد 38 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، مشاور کسب و کار

آلبوم تصاویر

 • KAMIDOX
 • چگونه در کسب و کار خانگی داشته باشید؟
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 02

14 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مشاور سلامتی , taka110
عاشق باید بود كه عاشقی پروسه ای پرهیجان و تكامل بخش است عشق تو را در معرض آزمایش و تجربه های مهمی قرار می دهد كه طی آن آدمی ساخته و پرداخته می شود.
ادامه
99
مشاور سلامتی , taka110
اتفاقاتی می افتد كه اراده تو را تضعیف می كند باید به هر نحوی شده این رویه را دوباره بازسازی كرد زندگی تعارف بر نمی دارد و باید پشتكار و اراده ای قوی داشت.
ادامه
مشاور سلامتی , taka110
برای تفسیر این حوداث باید شناختهای دقیق تری داشت. البته می توان از روی حدس و گمان چیزهایی گفت یا قضاوت هایی كرد اما این حرف ها و قضاوت ها سنجیده و قطعی نخواهد بود.
ادامه
مشاور سلامتی , taka110
طرحی را در فكر آن بودی باید به اجرا درآورد تا طرحی یا موضوعی به اجرا درنیامده باشد نمی توان نقاط ضعف و قوت آن را به درستی شناخت. باید همیشه از تجربه ها درس گرفت و پیشرفت كرد.
ادامه
مشاور سلامتی , taka110
از دوستی هایی باید ترسید كه هرروز به رنگی است كسانی مقاصدی را پشت دوست هایی خود پنهان می كنند كه شناخت آنها دشوار خواهد بود به هر حال باید همیشه مراقب بود و هشیاری خود را حفظ كرد.
ادامه