, stareghiz

goli

 خدایا این چند روز رو به خیر بگذرون..
 , stareghiz

goli

مطالب
cloobid
stareghiz
، 1 سال و 2 ماه و 24 روز
زن 20 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، پشت کنکوری

رسانه ها

 • خانه عاشقان , home_love
 • فول کنتاکت , kungfu_16
 • ملکه شب , malake_shab
 • مخاطب خاص , mokhatab_kh_a_s
 • ارتش استقلالیا , esteghlal_army
 • 40 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 , stareghiz
goli 19 ساعت پیش
خدایا این چند روز رو به خیر بگذرون..
99
3
5
 , stareghiz
یکشنبه 4 تیر ، 23:21
ادامه
 , turkmen_girl15
یکشنبه 4 تیر ، 21:39
enshaallah aji
ادامه
میکائیل حاجی زاده , miki_joon72
یکشنبه 4 تیر ، 16:24
ادامه
 , stareghiz
2 هفته پیش

اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری

از اضطرابهایت ریشه nام بگیری

واز ترسهایت بی نهایت حد بگیری

آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند

و lim امید در قلبت بی نهایت میشود

اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی

میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی

اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد

با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفهع ابهام کنی

اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی مزاحم احساس کردی

اندیشه ات را به جز صحیح ببر

تا ناخالصی های ذهنت را ببرد

وذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد.

اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده

تا بنا به قضیه ی قشارروح تو نیز به شادی مطلق برسد

اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی

می توان آنرا به نا پیوستگی رفع شدنی برطرف کنی

پس برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی

میتوان از شادی وامید زندگی دنباله ای بسازی که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد

واگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی نا درستی ان شک ها را با برهان خلف نقص کن

عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد

از روحت انتگرال بگیر بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد
که بالاترین کران آن خدا باشد....
ادامه
17
18
افشین ترکمن , kkkar
سه شنبه 30 خرداد ، 18:22
لایککککککککک
ادامه
 , stareghiz
جمعه 26 خرداد ، 18:55
ادامه
 , m.ban0
جمعه 26 خرداد ، 18:52
ممنون خواهریان شاءالله: )^_^
ادامه