, ssssaaaa474

new god father

 جهان سوم جایی هست که برای اینکه زن های تنها راحت بخوابن پوتین کهنه میزارن دم در خونشون...
  , ssssaaaa474

new god father

مطالب
cloobid
ssssaaaa474
، 10 ماه و 30 روز
مرد 22 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

  , ssssaaaa474
هر جا با طرف مقابلم صادق بودم ریده شد به احوالم
هر جا لاشی و دو رو بودم انگار زندگی وقف دل و مردام شد!
اخرش نفهمیدم مشکل از ما هست یا زندگی!
ادامه
99
  , ssssaaaa474
new god father 9 ساعت پیش
جهان سوم جایی هست که برای اینکه زن های تنها راحت بخوابن پوتین کهنه میزارن دم در خونشون...
  , ssssaaaa474
new god father 10 ساعت پیش
تارزان دوست دختر گرفت و ما هم چنان تنهاییم:/
  , ssssaaaa474
new god father 12 ساعت پیش
سلام بعد از چند ماه اومدم...
  , ssssaaaa474
آقا اجازه میشودما چیزی بگوییم؟
میشود شما همان کسی باشید که به اوقات دلتنگی و روزمرگی موهایم را می بافد و نوازش میکند؟
میشود که به هنگام تب کردنم تا صبح نخوابید و پرستارم باشید ؟
میشود بهانه ها و دل مشغولی هایم را به جان و دل بخرید و همانی باشید که نترسد دلم از رفتنش؟
میشود همان کسی باشید که پس از سال های طولانی قربان صدقه ی چین و چروک چشم هایم و چین دامن گل گلی قرمز رنگم میرود به اوقات پیری؟
میشود من در راه آغوش شما جان بدهم
من با جانِ دل شریک و همراه تک تک لحظه هایتان می شوم
اگر شما همانی که میخواهم باشید
همانی که دلم را بلد باشد ..
به قول شاعر
"بدهم تکیه به تو شانه شدن را بلدی؟
گرمی ثانیه ای خانه شدن را بلدی؟"
ادامه
12
2
  , ssssaaaa474
9 ساعت پیش
ممنون
ادامه
بهــــانــــــــــه هـــمـــــــــــــیشگی , bahane_2016
پنجشنبه 2 شهریور ، 04:01
عالی
ادامه