سونیا خانم , soniya_bala72

سونیا خانم

 تو و باده/ من و عادت به مستی
سونیا خانم , soniya_bala72

سونیا خانم

مطالب
cloobid
soniya_bala72
، 4 سال و 3 ماه و 16 روز
زن 22 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، دانشجوی بیوتکنولوژی

رسانه ها

  • همت نیوز , hemmatnews.com
  • یــارالی آذربـایـجان , azerbijan_tb
  • شیطونک , sheytoonakkk
  • بانوی غربی , banoo_ye_gharbi
  • ملکه زیبایی , malakezibaeii
  • 28 رسانه

    morebox img


تبلیغات

علی م , alimostanadi
بعضی وقتا لازمه بعضی هارو خط بزنی از مسیر زندگیمون حتی نیاز به فکر کردن هم ندارن رابطه ای که توش شک و ریب باشه بهتره تموم بشهچون اگه واقعا یک معنای عشقی داشت کارش به اینجا نمیکشید وازه عشق رو هم با تعابیر نادرست خرابش کردن ...تاسف باره
ادامه
99
2
1
1
سونیا خانم , soniya_bala72
دوشنبه 27 دی ، 19:28
دقیقا ولی چقد دیر
ادامه
سونیا خانم , soniya_bala72
آس و پاس 1 هفته پیش
بدون شرح
ادامه
66
20
56
سونیا خانم , soniya_bala72
ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ?ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺰﻧﻪ , ﺑﺒﻮﺳﺘﺶ .ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ.ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ .ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺯﯾﺮﭘﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ .ﺁﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ !ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮ .ﻗﻠﺒﺸﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎ , ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ !.ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺯﻻﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱﻣﯿﺸﻮﺭﯼ ؟ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ ؟ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ .ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ .ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ .ﭼﺮﺍﺍ؟ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﯼ .ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﯼ .ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﺸﻐﻮﻝﮐﺮﺩﯼ .ﺁﺭﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ !ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻪ !ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫم ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ.ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺖ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ;)
ادامه
116
40
68
سونیا خانم , soniya_bala72
ادامه
57
3
35