زانیار شاعر , solin_zanyar

زانیار شاعر

 صبح فقط شروع روز نیست .شزوع شب نیز هست
زانیار شاعر , solin_zanyar

زانیار شاعر

مطالبدوستان 5
cloobid
solin_zanyar
، 11 سال و 7 ماه و 11 روز
مرد 29 ساله مجرد
فوق ليسانس ، انجمن ملی ژنتیک

دوستان

  • مسعود اسنایپر مدیر تجهیزات نظامی , masoud_hunter
  • 5 نفر

    morebox img


تبلیغات

زانیار شاعر , solin_zanyar
زانیار 3 سال پیش
صبح فقط شروع روز نیست .شزوع شب نیز هست
99
زانیار شاعر , solin_zanyar
زانیار 3 سال پیش
تسلیم افکار و اراده دیگران نمیشوم حتی اگر نای نفس کشیدن نداشته باشم
زانیار شاعر , solin_zanyar
زانیار 4 سال پیش
ذهن کور و چشم باز خستگی را خسته را خسته کرد
زانیار شاعر , solin_zanyar
زانیار 6 سال پیش
بهای انسان به دانش و کردار نیکوی اوست
کامنت بنویسید...
پیمانکار  اندیشه , 201505258914072
شنبه 9 خرداد ، 21:46
زیبا بود واقعا!!!!مرسی که اینطوری فکر می کنی
ادامه
زانیار شاعر , solin_zanyar
بهای انسان به دانش و کردار نیکوی اوست

نه رنگ و مذهب و نژاد و خاندان او.

ادامه
کامنت بنویسید...
پیمانکار  اندیشه , 201505258914072
شنبه 9 خرداد ، 21:46
ّبی آزاری برترین دین است"
ادامه