محسن , sokot_e_seda

محسن

 افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد! پس برای نادان نگه داشتن انسان باید اندوهگینش کرد!!
محسن , sokot_e_seda

محسن

مطالب
cloobid
sokot_e_seda
، 9 سال و 11 ماه و 27 روز
مرد 34 ساله مجرد
ليسانس ، حسابداری و امور مالی

رسانه ها

 • متولدین اذر , azarclub
 • قاصدک ها , ghasedan
 • عشاق یزد , oshaghyazd
 • یزد , yazdclub
 • زندانی در یزد , zyazd
 • 60 رسانه

  morebox img


تبلیغات

محسن , sokot_e_seda
گلباران 1 ماه پیش
ادامه
99
محسن , sokot_e_seda
پاپیون 1 ماه پیش
ادامه
محسن , sokot_e_seda
محسن 2 ماه پیش
افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد! پس برای نادان نگه داشتن انسان باید اندوهگینش کرد!!