پویا دایی , sokhtehdel

پویا دایی

 اهمیت خیلیا به رفتارشونه ... به اندازه ی یه پر کاه هم دیگه مهم نیست اونی که رفتارش درست نبود!!!
پویا دایی , sokhtehdel

پویا دایی

مطالب
cloobid
sokhtehdel
، 10 سال و 25 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، کارمند و مدرس

رسانه ها

  • تغییر برای ایران , changeclub
  •  دخترای خوشگل , dokhtaraykhoshgel
  • دختران و پسران کرد , kordbg
  • مگ مگ , magmagclub
  • دختر پسرای سنندجی , boys_n_girls_of_sanandaj
  • 44 رسانه

    morebox img


تبلیغات

پویا دایی , sokhtehdel
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻴﺨﻲ ﻧﻌﻠﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻌﻠﻲ ، ﺍﺳﺒﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺒﻲ ، ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﺍﺭﻱ ، ﺟﻨﮕﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻜﺴﺘﻲ ، ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ... .
ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺦ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﻜﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ،
ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺍﺛﺮﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ !
ادامه
99
45
10
15
پویا دایی , sokhtehdel
هر آدم به دردبخوری در این مملکت یا باید كشته بشود یا باید تن به نوكری بدهد؛ یا این که خودش را نابود كند؛ درست مثل هدایت. لنین گفته بود، ما در این كشور آدم دانشمند كم نداریم، آنچه كم داریم انسانِ شریف است!

روزگار سپری شده مردم سالخورده
محمود دولت آبادی
ادامه
36
1
12
پویا دایی , sokhtehdel
حضرت یحیی ( ع ) 1 سال پیش
ادامه
پویا دایی , sokhtehdel
ادامه
پویا دایی , sokhtehdel

سوزم همچو گل، از سودای دل
دل رسوای تو، من رسوای دل
گرچه به خاک و خون کشیدی مرا روزی که دیدی مرا
بازآ که در شام غمم صبح امیدی مرا صبح امیدی مرا
ادامه